Jakość od piwnicy aż po dach

24.02.2017

MONOLITH BH 54Z jest fabrycznie mieszaną, gotową do użycia suchą zaprawą, zawierającą wyselekcjonowane,naturalne twarde kruszywa, korund, węglik krzemu, cement portlandzki i środki dyspergujące. Dzięki specjalnie dobranym składnikom cechuje się łatwością wcierania, w konsekwencji otrzymuje się gładkie zamknięcie obrabianej powierzchni. Do wykonywania twardych, mineralnych, zacieranych powierzchniowo posadzek w budownictwie przemysłowym i ogólnym. MONOLITH BH 54Z stosowany jest na posadzkach narażonych na duże obciążenia mechaniczne, np. hale ma gazynowe, fabryczne, warsztaty, powierzchnie wysta w, ciągi komunikacyjne, parkingi wielopoziomowe itp.

06.11.2014

Korzyści z zastosowania systemu wysokiej jakości produktów

06.11.2014

Poznaj nasze produkty TYLKO SPRAWDZENI PRODUCENCI

Szkolenie dla Wykonawców Wrocław 27.02.2015

Data szkolenia:

Zapraszamy Wykonawców do udziału w szkoleniu,na którym zostaną zaprezentowane innowacyjne produkty marki hahne, MONOLITH oraz Ruredil . Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy teoretycznej oraz praktycznej , pomocnej na kązdym etapie projektowania , w zakresie wykonywania powłok uszczelniających , kształtowania okładzin dekoracyjnych oraz ochrony i naprawy konstrukcji budowli.

TEMATYKA SZKOLENIA - część teoretyczna

1. Systemy ochrony przeciwwodnej i przewciwwilgociowej obiektów budowlanych.