fbpx VisBud Projekt

Tarasy nadziemne, balkony i loggie to newralgiczne części elewacji budynków wielokondygnacyjnych. Są podatne na wpływ niszczących czynników: środowiska atmosferycznego (woda, wilgoć, promieniowanie UV ), termicznych, czynników mechanicznych, chemicznych, biologicznych i środowiskowych. To właśnie wilgoć i obecność mostków cieplnych jest przyczyną korozji płyt balkonowych i przemarzania stropów pod tarasami.

18.06.2018

Jakość od piwnicy aż po dach

24.02.2017

MONOLITH BH 54Z jest fabrycznie mieszaną, gotową do użycia suchą zaprawą, zawierającą wyselekcjonowane,naturalne twarde kruszywa, korund, węglik krzemu, cement portlandzki i środki dyspergujące. Dzięki specjalnie dobranym składnikom cechuje się łatwością wcierania, w konsekwencji otrzymuje się gładkie zamknięcie obrabianej powierzchni. Do wykonywania twardych, mineralnych, zacieranych powierzchniowo posadzek w budownictwie przemysłowym i ogólnym. MONOLITH BH 54Z stosowany jest na posadzkach narażonych na duże obciążenia mechaniczne, np. hale ma gazynowe, fabryczne, warsztaty, powierzchnie wysta w, ciągi komunikacyjne, parkingi wielopoziomowe itp.

06.11.2014

Poznaj nasze produkty TYLKO SPRAWDZENI PRODUCENCI

INTRASIT® VK 10A

INTRASIT® VK 10A

INTRASIT® VK 10A jest produktem złożonym służącym do głębokiej mineralizacji uszczelnianego podłoża. Redukuje chłonność podłoża przez hydrofobizację strefy przypowierzchniowej.

INTRASIT® VK 10A do uszczelniania powierzchni zewnętrznych w połączeniu z zaprawą cementową lub mikrozaprawami uszczelniającymi. Do wewnętrznego uszczelniania murowanych ścian piwnic w połączeniu z izolacją wykonaną metodą iniekcji bezciśnieniowej lub pod niskim ciśnieniem.

Właściwości

INTRASIT® VK 10A jest produktem złożonym służącym do głębokiej mineralizacji uszczelnianego podłoża.

Redukuje chłonność podłoża przez hydrofobizację strefy przypowierzchniowej.

 • Hydrofobizujący
 • Zwęża kapilary
 • Posiada dobre właściwości penetrujące
 • Wzmacnia powierzchnie
 • Zgodny z systemem

Zastosowanie

INTRASIT® VK 10A do uszczelniania powierzchni zewnętrznych w połączeniu z zaprawą cementową lub mikrozaprawami uszczelniającymi. Do wewnętrznego uszczelniania murowanych ścian piwnic w połączeniu z izolacją wykonaną metodą iniekcji bezciśnieniowej lub pod niskim ciśnieniem.

Obszary zastosowań:

Mury i beton

Iniekcje

Uszczelnienie powierzchniowe

Opakowanie
Pojemnik
Forma dostawy

Temperatura stosowania
Ciężar objętościowy
Składowanie

kanister polietylenowy
23 kg / 12 kg / 6 kg
24 / 40 / 60 poj. na
palecie
+5 °C do +35 °C
1,2 kg/l
w zabezpieczonym przed mrozem miejscu, 12 miesięcy

Zużycie

Uszczelnienie powierzchniowe
W iniekcjach zużycie w murze
o grubości 30 cm, z cegły
wapienno-piaskowej
0,5 - 1,0 kg/m2

ok. 5,0 kg/mb muru

Przygotowanie podłoża

Podłoża muszą być mocne, nośne, wolne od lodu, pyłu, brudu i resztek zaprawy.

Podłoże może być lekko wilgotne.

Wykonanie

 • Wytycznymi są: norma DIN 1053 dot. wykonania murów oraz instrukcja WTA 4-4-04/D (iniekcja murów przeciw wilgoci kapilarnej).
 • Uszczelnienie zewnętrzne murów i betonu:
 • Naprzemienne, wielokrotne nakładanie materiału INTRASIT® VK 10A i zaprawy lub mikrozaprawy uszczelniającej metodą „świeżym na świeże”.
 • Materiał jest nakładany przy pomocy płaskiej szczotki lub pędzla.
 • Sprzęt i narzędzia czyścić wodą natychmiast po ich użyciu.
 • Wykonywanie izolacji poziomej metodą iniekcji grawitacyjnej:
 • Wywiercić otwory

- średnica otworu 18 mm

- nachylenie 25°

- różnica wysokości ok. 10 cm

- odstęp pomiędzy otworami 12 cm

- Można nawiercać w 1 lub 2 rzędach zależnie od jakości muru i stopnia jego zawilgocenia.

Przy wilgotnościach nasycenia powyżej 75 % należy wykonać przegrodę poziomą w 2 rzędach

- Jeśli jest to możliwe, 1 spoinę wsporną przewiercić na krzyż

 • W murach z luźną zaprawą, otwartymi spoinami, pustkami i rysami, wywiercone otwory wypełnić materiałem INTRASIT® BLS 54TR. Po krótkim czasie jeszcze raz przewiercić otwory.
 • Otwory stale uzupełniać materiałem INTRASIT® VK 10A, aż do nasycenia.
 • Alternatywnie można wykonywać iniekcję przy pomocy INTRASIT® VK 10A metodą niskociśnieniową (do maks. 10 bar) z użyciem pakerów i odpowiedniego sprzętu.
 • Następnie zamykająco wypełnić otwory materiałem INTRASIT® BLS 54TR.
 • Sprzęt i narzędzia czyścić wodą natychmiast po ich użyciu.

Produkty systemowe hahne

 • INTRASIT® BLS 54TR
 • INTRASIT® DS2 54Z
 • INTRASIT® DS1 54Z

Ważne wskazówki

 • Nie nadaje się do muru licowego i elewacji.
 • Do wilgotności muru wynoszącej maks. 60 %.
 • Przestrzegać instrukcji WTA.
 • Przestrzegać informacji podanych w broszurze na temat “INTRASIT® doszczelnianie ścian piwnic“.

Składniki

Krzemiany metali alkalicznych, silikonaty metali alkalicznych, środki zwilżające

Bezpieczeństwo pracy / zalecenia

Dokładniejsze informacje dotyczące bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i obchodzenia się z produktami znajdują się w aktualnej karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej.

Usuwanie odpadów

Dla wszystkich systemów obowiązują aktualne przepisy krajowe.

Materiały dostępne po zalogowaniu

  Brak dostępnych plików