fbpx BITUMAX SBG – specjalny grunt | VisBud Projekt

BITUMAX SBG – specjalny grunt

BITUMAX SBG – specjalny grunt

BITUMAX SBG – specjalny grunt

Bezrozpuszczalnikowy, wysoce wydajny grunt pod membrany przyklejane na zimno marki MONOLITH.

BITUMAX SBG służy jako grunt do polepszenia właściwości sczepnych izolacji wykonywanych

za pomocą membran samoprzylepnych klejonych na zimno marki MONOLITH.

W połączeniu z membranami MONOLITH jako grunt materiał ten stosujemy:

 • na wszystkie podłoża mineralne zwyczajowo występujące w budownictwie.

Opis produktu:

 • Gotowy do użycia, łatwy w obróbce, nadający się do malowania i natrysku,
 • szybko schnący,
 • bezrozpuszczalnikowy, bezpieczny dla środowiska,
 • nie stanowi obciążenia dla wody gruntowej,
 • nie wydziela szkodliwych dla zdrowia oparów,
 • można go przechowywać co najmniej 18 miesięcy, chronić przed mrozem.
PARAMETRY WARUNKI WYNIK
Lepkość Brookfield, Sp.F, 5 Upm ok. od 70.000 do 90.000 mPas
Gęstość objętościowa ok. 1,0 kg/l
Zawartość ciała stałego DIN ISO 3251 przy + 105ºC ok. 42-45%
Czas schnięcia* ok. 45 min.
Rozpuszczalnik woda
Zużycie ok. 100 – 150 ml/m2
Temperatura obróbki od +5°C do +30°C

* w zależności od wilgotności powietrza, temperatury, grubości warstwy i podłoża przedział czasowy może ulec zmianie.

Przygotowanie podłoża:

Podłoże musi być mocne, równe, nośne, wolne od lodu, oleju, tłuszczu, smoły, otwartych rys, pyłu, zabrudzeń i resztek zapraw. Kąty proste należy wyoblić a naroża sfazować.

Podłoże może być suche lub matowo wilgotne. Przy wilgotnych podłożach przedłuża się czas schnięcia. Unikać skroplonej wilgoci i stojącej wody.

Wysoce porowate podłoża powinny zostać przeszpachlowane.

W przypadku powierzchni betonowych należy wykuć na głębokość ok. 2 cm miejsca po ściągach szalunkowych i wypełnić powstałe otwory oraz gniazda żwirowe zaprawą zaporową.

Wyoblenia między pionowymi i poziomymi powierzchniami wykonać „kielnią językową” o długości 8 cm za pomocą zaprawy zaporowej.

Sposób stosowania, wskazówki:

1. Przygotowanie i nanoszenie:

BITUMAX SBG nanieść na powierzchnię za pomocą pędzla, wałka bądź odpowiedniego urządzenia natryskowego.

2. Ważne wskazówki:

 • W zależności od stanu podłoża i warunków atmosferycznych czas schnięcia może ulec zmianie.
 • BITUMAX SBG jest materiałem nie podlegającym oznaczeniu znakami V i GGVS oznaczającymi materiały niebezpieczne.
 • Obok wyżej wymienionych informacji należy brać pod uwagę regulację i przepisy różnych organizacji i związków fachowych oraz norm branżowych związanych z rodzajem prac.
 • Nie stosować podczas opadów deszczu i temperaturze poniżej +5ºC.
 • Odzież roboczą i narzędzia natychmiast czyścić za pomocą wody. Utwardzony BITUMAX SBG czyścić za pomocą spirytusu mineralnego.

Bezpieczeństwo, ochrona środowiska:

 • Unikać kontaktu z oczami i skórą.
 • Należy stosować odpowiednie rękawice ochronne.
 • Dla wszystkich systemów usuwania odpadów obowiązują aktualne przepisy krajowe.
 • Nieutwardzony materiał można wymieszać z cementem i utylizować po utwardzeniu.

Rodzaj opakowania, składowanie:

BITUMAX SBG dostarczany jest:

 • w opakowaniach PE 18 x 30L opakowań na palecie,
 • w opakowaniach PE 44 x 10L opakowań na palecie,
 • w opakowaniach PE 60 x 5L opakowań na palecie.

BITUMAX SBG przechowywać w chłodnym, suchym, wolnym od mrozu magazynie min. 18 miesięcy w oryginalnym opakowaniu.

Zużycie:

W zależności od chłonności podłoża 100 – 150 ml na 1m2 powierzchni ściany i posadzki.

Materiały do pobrania

Materiały dostępne po zalogowaniu

  Brak dostępnych plików