fbpx BITUMAX SKB-VS | VisBud Projekt

BITUMAX SKB-VS

BITUMAX SKB-VS

BITUMAX SKB-VS

Samoprzylepna, elastyczna, przenosząca rysy bitumiczna membrana uszczelniająca, z podwójnie laminowaną folią HDPE. Szerokość 1 m.

Membrana posiada 50 mm rant z samowulkanizującą się masą przeznaczoną do niezawodnie szczelnego łączenia

BITUMAX SKB-VS służy do uszczelniania elementów budowli stykających się z gruntem, przeciw wilgoci gruntowej (woda kapilarna i błonkowata) i niespiętrzonej wodzie przesiąkowej (DIN 18195-4), wodzie nie napierającej pod ciśnieniem (DIN 18195-5, umiarkowane obciążenie) oraz jako izolacja paroszczelna w obszarze posadzek i jastrychów. Można ją zastosować na pionowych i poziomych powierzchniach na wszystkich mineralnych podłożach. Może również służyć jako zapora przeciwko przenikaniu radonu z gruntu do wnętrza budowli.

Zastosowanie:

 • Do wnętrz i na zewnątrz,
 • piwnice, obiekty mieszkalne i komercyjne,
 • do stosowania w obiektach inżynierii komunikacyjnej,
 • fundamenty,
 • płyty fundamentowe,
 • garaże podziemne, tunele,
 • balkony,
 • tarasy,
 • pomieszczenia mokre,
 • mury oporowe,
 • nie nadaje się na izolację dachów płaskich i zbiorników.

Opis produktu:

 • oszczędza czas, nie wymaga wysychania,
 • radonoszczelna,
 • czyste i proste wykonania,
 • właściwości uszczelniające i paroszczelne,
 • natychmiastowa wodoszczelność i odporność nawet na silne opady,
 • elastyczna, mocna i przykrywająca rysy,
 • bezrozpuszczalnikowa,
 • nie stanowi obciążenia dla wody gruntowej

PARAMETRY WARUNKI WYNIK
Waga ok. 1,5 kg/m2
Szerokość 1.000 mm
Grubość całkowita ≥ 1,5 mm
Temperatura obróbki od + 5ºC do + 30ºC
Odporność na deszcz natychmiast
Przykrywanie rys E DIN 28052-6 ≥ 5 mm
Wytrzymałość termiczna DIN 52123 ≥ + 70ºC
Giętkość w niskiej temperaturze DIN EN 1109 ≤ -30ºC
Wodoszczelność DIN 52123-10.2 ≥ 4 bary/24h
Paroszczelność DIN 1931, procedura B SD = 146m
Maksymalna wytrzymałość na rozciągania wszerz/wzdłuż ≥200; N/50 mm
Wydłużenie przy maksymalnym obciążeniu rozciągającym wszerz/wzdłuż ≥150%
Klasyfikacja zachowania w ogniu DIN EN13501-1 Klasa E
Kolor czarno szary

Przygotowanie podłoża:

Podłoże musi być przygotowane zgodnie z normą DIN 18195-3 o uszczelnianiu budowli i DIN 1053 o wykonaniu robót murarskich.

Podłoże musi być mocne, równe, nośne, wolne od lodu, oleju, tłuszczu, smoły, otwartych rys, pyłu, zabrudzeń i resztek zapraw. Kąty proste należy wyoblić a naroża sfazować.

Podłoże może być suche lub matowo wilgotne.

Na wszystkich chłonnych mineralnych podłożach mineralnych nałożyć warstwę gruntującą np. BITUMAX SBG

Podłoża z metalu i tworzywa sztucznego nie wymagają gruntowania. Wilgotne podłoża o widocznych ciemnych plamach i wyraźnej wilgoci muszą być doszczelnione przeciw wilgoci podciągającej za pomocą odpowiednich szlamów.

Należy unikać w trakcie prac budowlanych przenikania wody pomiędzy powłokę uszczelniającą a podłoże, dlatego zaleca się wykonywania tzw. międzyuszczelnienia z odpowiedniej zaprawy lub szlamu.

Otwarte spoiny do 5 mm zamknąć materiałem typu KMB przez szpachlowanie drapane lub wykonując tynk cienkowarstwowy. Przez szpachlowanie drapane głębokich porów lub pustek w betonie zapobiec powstawaniu pęcherzy. Przed rozpoczęciem wykonywania robót uszczelniających powierzchnie zaszpachlowane muszą być stwardniałe. Spoiny o szerokości od 5 mm, przegłębienia na zaprawę i ubytki zamknąć zaprawą zaporową.

Wyoblenia między pionowymi i poziomymi powierzchniami wykonać „kielnią językową” za pomocą zaprawy zaporowej.

Sposób stosowania, wskazówki:

1. Gruntowanie:

BITUMAX SBG nierozcieńczony nanieść za pomocą szczotki, pędzla lub odpowiedniego urządzenia natryskowego na wyschnięte lub matowo wilgotne podłoże. Po pełnym wyschnięciu przykleić BITUMAX SKB-VS. W celu kontroli wyschnięcia gruntu należy nakleić mały pasek membrany uszczelniającej na zagruntowane podłoże, docisnąć go i ponownie oderwać. Jeżeli po oderwaniu paska p od podłoża odejdzie więcej niż 50 % warstwy gruntującej, nie ma jeszcze wystarczającej przyczepności. W tym przypadku przyklejanie membrany uszczelniającej trzeba odłożyć na później. Przyczepność jest wtedy wystarczająca, kiedy membranę uszczelniającą można oderwać od podłoża tylko przy użyciu siły.

Przy wklejaniu membrany w godzinach rannych należy zwrócić uwagę na tworzenie się rosy. Może ona wystąpić przeważnie przy niekorzystnych warunkach klimatycznych na stykach ściana/podłoga. Membrana w tych miejscach może zostać przyklejona dopiero po pełnym przeschnięciu podłoża.

2. Przygotowanie i nanoszenie:

Membranę BITUMAX SKB-VS przyciąć na desce ostrym nożem na żądany wymiar lub długość (papier ochronny od spodu) i ponownie zwinąć.

Na wszystkich narożnikach, krawędziach i wyobleniach zastosować właściwą BITUMAX SKB-E jako wzmocnienie połączenia części klejących (należy stosować się do wskazówek w karcie technicznej) Na powierzchniach poziomych przy nierównościach, przejściach i innych detalach należy wzmocnić połączenie klejące za pomocą materiału BITUMAX SKB-S. (należy stosować się do wskazówek w karcie technicznej)

BITUMAX SKB-VS należy nanosić całopowierzchniowo jednocześnie ściągając papier ochronny.

Na obszarze ścian membranę naklejamy od góry na dół. Należy stosować się do następujących wymogów:

 • Papier ochronny powoli i równomiernie ściągnąć z brzegu membrany na ok. 30 cm
 • Stroną klejącą położyć na podłożu i dokleić. Równocześnie dalej ściągać papier ochronny.
 • Równocześnie dociskać membranę szczotką lub szmatką do podłoża, wychodząc od środka pasma membrany, w celu uzyskania natychmiastowej przyczepności do podłoża i uniknięcia powstawania fałd i pęcherzyków powietrza.
 • Następnie silnie docisnąć całe pasmo membrany do podłoża gumowym wałkiem lub podobnym narzędziem.
 • Przed nałożeniem następnej rolki należy zdjąć folie ochronną z samowulkanizujących rantów.
 • Na stykach membrany robić zakładkę 10 cm (minimalnie 8 cm). Miara zakładu 10 cm jest zaznaczona na membranie. Obszar zakładu obrabiać ze szczególną ostrożnością.
 • BITUMAX SKB-VS po ok. 24 h uzyskuje 100% przyczepność do podłoża.

3. Pionowe uszczelnianie ścian:

W przypadku przyklejania membrany do powierzchni pionowych należy górną krawędź zabezpieczyć odpowiednią taśmą zakończeniową lub szyną tynkarską.

4. Klejenie płyt termoizolacyjnych i drenażowych:

Do punktowego klejenia płyt termoizolacyjnych i drenażowych można stosować materiały bitumiczne typu KMB.

5. Zasypywanie wykopów:

Wykopy można zasypywać po 72 godzinach po zakończeniu prac uszczelniających i drenażowych.

6. Ważne wskazówki:

 • Przy porowatym materiale np. beton komórkowy, gdzie powierzchnia kontaktowa wynosi mniej niż 50% zaleca się stosować materiały KMB.
 • BITUMAX SKB-VS musi być transportowana i przechowywana na stojąco.
 • Przy wbudowywaniu należy chronić membranę przed naciskiem, promieniami słonecznymi, ciepłem, wilgocią.
 • Karton ochronny zdjąć dopiero na miejscu wbudowania.

Bezpieczeństwo, ochrona środowiska:

 • Należy stosować odpowiednie ubranie ochronne.
 • Dla wszystkich systemów usuwania odpadów obowiązują aktualne przepisy krajowe.

Rodzaj opakowania, składowanie:

 • BITUMAX SKB-VS dostarczany jest w kartonach 15 m2 i 15 kartonów na palecie,
 • BITUMAX SKB-VS przechowywać na stojąco w temperaturze powyżej +5ºC,
 • Przechowywanie w za niskiej i za wysokiej temperaturze wpływa niekorzystnie na właściwości BITUMAX SKB-VS.
 • Przy spełnieniu powyższych warunków BITUMAX SKB-VS można przechowywać co najmniej 12 miesięcy w oryginalnym opakowaniu.

Zużycie:

W zależności od zastosowania 1,1 m2 na 1m2 powierzchni ściany i posadzki.

Materiały do pobrania

Materiały dostępne po zalogowaniu

  Brak dostępnych plików