fbpx BITUMAX SKB12 | VisBud Projekt

BITUMAX SKB12

BITUMAX SKB12

BITUMAX SKB12

Samoprzylepna, elastyczna, mostkująca rysy bitumiczna membrana uszczelniająca

Szeroka samoprzylepna, elastyczna, mostkująca rysy bitumiczna membrana uszczelniająca, która nałożona jest jednostronnie na trwałą, podwójnie laminowaną folię HDPE (służącą jako nośnik); grubość 1,2 mm

Opis produktu:

 • oszczędza czas, nie wymaga wysychania,
 • czysta i prosta w wykonaniu,
 • samoprzylepna,
 • posiada właściwości uszczelniające i paroszczelne,
 • natychmiastowa wodoszczelność i odporność nawet na silne opady,
 • elastyczna, mocna i przykrywająca rysy,
 • bezrozpuszczalnikowa, chroniąca środowisko,
 • odporna na wszelkie agresywne substancje występujące w gruncie
 • składowanie 12 miesięcy w temperaturze powyżej 0ºC

Zastosowanie:

BITUMAX SKB12 służy do uszczelniania elementów budowli stykających się z gruntem, przeciw wilgoci gruntowej (woda kapilarna i błonkowata) i niespiętrzonej wodzie przesiąkowej, wodzie nie napierającej pod ciśnieniem oraz jako izolacja paroszczelna w obszarze posadzek i jastrychów. Można go zastosować na pionowych i poziomych powierzchniach na wszystkich mineralnych podłożach.

 • wewnątrz i na zewnątrz,
 • piwnice, obiekty mieszkalne i komercyjne,
 • do stosowania w obiektach inżynierii komunikacyjnej,
 • fundamenty,
 • płyty fundamentowe,
 • garaże podziemne, tunele,
 • balkony,
 • tarasy,
 • pomieszczenia mokre,
 • mury oporowe,
 • nie nadaje się na izolację dachów płaskich.
PARAMETRY WARUNKI WYNIK
Waga ok. 1,1 kg/m2
Szerokość 1.000 mm
Grubość całkowita ok. 1,2 mm
Temperatura obróbki od + 5ºC do + 30ºC
Odporność na deszcz natychmiast
Wytrzymałość termiczna

DIN EN 1296, DIN EN 1928,

≥ + 70ºC, okres 12 tygodni

szczelny
Giętkość w niskiej temperaturze DIN EN 1109 przy -5ºC, wolny od rys
Wodoszczelność DIN EN 1928, Przypadek 4, ciśnienie 4 bary, czas 24h szczelny
Paroszczelność DIN 1931, procedura B SD = 320 m, μ = 2744000
Maksymalna wytrzymałość na rozciągania DIN EN 1928, procedura A

wzdłuż ≥ 90; N/50 mm

wszerz ≥ 70; N/50 mm

Wydłużenie przy maksymalnym obciążeniu rozciągającym DIN EN 1928, procedura A

wzdłuż ≥ 900 %

wszeż ≥ 700 %

Klasyfikacja zachowania w ogniu DIN EN ISO 11925-2, EN 13501-1 Klasa E
Kolor czarny

Przygotowanie podłoża:

Podłoże musi być przygotowane zgodnie z normą DIN 18195-3 o uszczelnianiu budowli i DIN 1053 o wykonaniu robót murarskich.

Podłoże musi być mocne, równe, nośne, wolne od lodu, oleju, tłuszczu, smoły, otwartych rys, pyłu, zabrudzeń

i resztek zapraw. Kąty proste należy wyoblić a naroża sfazować.

Podłoże może być suche lub matowo wilgotne.

Na wszystkich chłonnych mineralnych podłożach mineralnych nałożyć warstwę gruntującą np. BITUMAX SBG. Podłoża z metalu i tworzywa sztucznego nie wymagają gruntowania. Wilgotne podłoża o widocznych ciemnych plamach i wyraźnej wilgoci muszą być doszczelnione przeciw wilgoci podciągającej za pomocą odpowiednich szlamów.

Należy unikać w trakcie prac budowlanych przenikania wody pomiędzy powłokę uszczelniającą a podłoże, dlatego zaleca się wykonywania tzw. międzyuszczelnienia z odpowiedniej zaprawy lub szlamu.

Otwarte spoiny do 5 mm zamknąć materiałem typu KMB przez szpachlowanie drapane lub wykonując tynk cienkowarstwowy. Przez szpachlowanie drapane głębokich porów lub pustek w betonie zapobiec powstawaniu pęcherzy. Przed rozpoczęciem wykonywania robót uszczelniających powierzchnie zaszpachlowane muszą być stwardniałe. Spoiny o szerokości od 5 mm, przegłębienia na zaprawę i ubytki zamknąć zaprawą zaporową.

Wyoblenia między pionowymi i poziomymi powierzchniami wykonać „kielnią językową” za pomocą zaprawy zaporowej.

Sposób stosowania, wskazówki:

1. Gruntowanie:

BITUMAX SBG nierozcieńczony nanieść za pomocą szczotki, pędzla lub odpowiedniego urządzenia natryskowego na wyschnięte lub matowo wilgotne podłoże. Po pełnym wyschnięciu przykleić BITUMAX SKB12.

W celu kontroli wyschnięcia gruntu należy nakleić mały pasek membrany uszczelniającej na zagruntowane podłoże, docisnąć go i ponownie oderwać. Jeżeli po oderwaniu paska od podłoża odejdzie więcej niż 50 % warstwy gruntującej, nie ma jeszcze wystarczającej przyczepności. W tym przypadku przyklejanie membrany uszczelnia-

jącej trzeba odłożyć na później. Przyczepność jest wtedy wystarczająca, kiedy membranę uszczelniającą można oderwać od podłoża tylko przy użyciu siły.

Przy wklejaniu membrany w godzinach rannych należy zwrócić uwagę na tworzenie się rosy. Może ona wystąpić przeważnie przy niekorzystnych warunkach klimatycznych na stykach ściana/podłoga. Membrana w tych miejscach może zostać przyklejona dopiero po pełnym przeschnięciu podłoża.

2. Przygotowanie i nanoszenie:

Membranę BITUMAX SKB12 przyciąć na desce ostrym nożem na żądany wymiar lub długość (papier ochronny od spodu) i ponownie zwinąć.

Na wszystkich narożnikach, krawędziach i wyobleniach zastosować właściwą BITUMAX SKB-E jako wzmocnienie połączenia części klejących (należy stosować się do wskazówek w karcie technicznej)

Na powierzchniach poziomych przy nierównościach, przejściach i innych detalach należy wzmocnić połączenie klejące za pomocą materiału BITUMAX SKB-E (należy stosować się do wskazówek w karcie technicznej)

BITUMAX SKB12 należy nanosić całopowierzchniowo jednocześnie ściągając papier ochronny. Na obszarze ścian membranę naklejamy od góry na dół. Należy stosować się do następujących wymogów:

 • Papier ochronny powoli i równomiernie ściągnąć z brzegu membrany na ok. 30 cm
 • Stroną klejącą położyć na podłożu i dokleić. Równocześnie dalej ściągać papier ochronny.
 • Równocześnie dociskać membranę szczotką lub szmatką do podłoża, wychodząc od środka pasma membrany,  w celu uzyskania natychmiastowej przyczepności do podłoża i uniknięcia powstawania fałd i pęcherzyków powietrza.
 • Następnie silnie docisnąć całe pasmo membrany do podłoża gumowym wałkiem lub podobnym narzędziem.
 • Przed nałożeniem następnej rolki należy zdjąć folie ochronną z samowulkanizujących rantów.
 • Na stykach membrany robić zakładkę 10 cm (minimalnie 8 cm). Miara zakładu 10 cm jest zaznaczona na membranie. Obszar zakładu obrabiać ze szczególną ostrożnością.
 • BITUMAX SKB12 po ok. 24 h uzyskuje 100% przyczepność do podłoża.

3. Pionowe uszczelnianie ścian:

W przypadku przyklejania membranyy do powierzchni pionowych należy górną krawędź zabezpieczyć odpowied-

nią taśmą zakończeniową lub szyną tynkarską.

4. Klejenie płyt termoizolacyjnych i drenażowych:

Do punktowego klejenia płyt termoizolacyjnych i drenażowych można stosować materiały bitumiczne typu KMB.

5. Zasypywanie wykopów:

Wykopy można zasypywać po 72 godzinach po zakończeniu prac uszczelniających i drenażowych.

6. Ważne wskazówki:

 • Przy porowatym materiale np. beton komórkowy, gdzie powierzchnia kontaktowa wynosi mniej niż 50% zaleca się stosować materiały KMB.
 • BITUMAX SKB12 musi być transportowana i przechowywana na stojąco.
 • Przy wbudowywaniu należy chronić membranę przed naciskiem, promieniami słonecznymi, ciepłem, wilgocią.
 • Karton ochronny zdjąć dopiero na miejscu wbudowania.

Bezpieczeństwo, ochrona środowiska:

 • Należy stosować odpowiednie ubranie ochronne.
 • Dla wszystkich systemów usuwania odpadów obowiązują aktualne przepisy krajowe.

Rodzaj opakowania, składowanie:

 • BITUMAX SKB12 dostarczany jest w kartonach 20 m2 i 15 kartonów na palecie,
 • BITUMAX SKB12 przechowywać na stojąco w temperaturze powyżej +5ºC,
 • Przechowywanie w za niskiej i za wysokiej temperaturze wpływa niekorzystnie na właściwości BITUMAX SKB12.
 • Przy spełnieniu powyższych warunków BITUMAX SKB12 można przechowywać co najmniej 12 miesięcy w oryginalnym opakowaniu.

Zużycie:

W zależności od zastosowania 1,1 m2 na 1m2 powierzchni ściany i posadzki.

Materiały do pobrania

Materiały dostępne po zalogowaniu

  Brak dostępnych plików