fbpx DAKORIT® Bituflex 20B | VisBud Projekt

DAKORIT® Bituflex 20B

DAKORIT® Bituflex 20B

DAKORIT® Bituflex 20B

DAKORIT® Bituflex 20B stosuje się do ochrony i regeneracji dachów bitumicznych i płyt włóknisto-cementowych. Do uszczelniania budowli w miejscach styku z gruntem oraz w pomieszczeniach wewnętrznych. Jako zimny mastyks asfaltowy do ochrony powierzchni asfaltowych.

DAKORIT® Bituflex 20B jest gęstą, łatwą w stosowaniu, emulsją bitumiczno-kauczukową ulepszoną dodatkiem elastomerów. Odznacza się bardzo dobrą przyczepnością do wszystkich powszechnie stosowanych materiałów budowlanych, jest odporna na iskry, promieniujące ciepło i nie obciąża wody gruntowej. DAKORIT® Bituflex 20B wyróżnia się znakomitą odpornością na promienie UV i starzenie. Materiał jest odporny na sole wysypywane zimą, fekalia oraz substancje agresywne, jakie zazwyczaj występują w gruncie.

 • Elastyczna
 • Można ją nakładać przez natrysk
 • Wysokoadhezyjna
 • Odporna na promieniowanie UV i starzenie
 • Odporna na niskie i wysokie temperatury

Obszary zastosowań:

 • Zbiorniki oczyszczalni ścieków, zbiorniki retencyjne i zapasowe w budownictwie wodnym
 • Mające bezpośrednią styczność z gruntem powierzchnie murowane i betonowe
 • Powłoki z pap bitumiczno-polimerowych
 • Płyty włóknisto-cementowe
 • Balkony i płyty fundamentowe pod jastrychami
 • Uszczelnianie powierzchni dachów płaskich
Opakowanie wiadro polietylenowe
Pojemnik 23 kg / 12 kg
Forma dostawy 24 / 33 poj. na palecie
Ciężar objętościowy 1,1 kg/l
Temperatura stosowania +5 °C do +35 °C
Stabilność termiczna > +100 °C
Pęknięcie na zimno
Zerwanie przy wydłużeniu
w temperaturze + 20 °C
≥900 %
Odporność na deszcz- w temperaturze +20 °C i przy względnej wilgotności powietrza 60 %. po 4 godzinach
Utwardzona i obciążalna- w temperaturze +20 °C i przy względnej wilgotności powietrza 60 %. po 24 godzinach
Składowanie w zabezpieczonym przed mrozem miejscu, 6 miesięcy
Zużycie
Woda nienapierająca pod ciśnieniem 1,5 kg/m2
Woda pod ciśnieniem z DAKORIT® DV110 89V > 2,5 kg/m2

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być czyste, mocne i równe.
Zabrudzenia usunąć za pomocą wody pod ciśnieniem lub mechanicznie.

Wykonanie

Dyrektywy w sprawie dachów płaskich i norma DIN 18531 dot. uszczelnień dachowych.

1. Do gruntowania rozcieńczyć dodając 20 % wody.

2. DAKORIT® Bituflex 20B nakładać wałkiem, szczotką dekarską lub za pomocą pompy perystaltycznej Peristaltikpumpe PP 99.

3. Do układania na asfalcie można wykorzystywać specjalistyczne pojazdy do układania wyposażone w gumowy zgarniacz.

4. Sprzęt i narzędzia robocze czyścić wodą natychmiast po ich użyciu.

W obszarach szczególnie obciążonych lub zagrożonych powstawaniem rys materiał DAKORIT® Bituflex 20B nakładać w co najmniej dwóch warstwach, przy czym w pierwszej warstwie należy ułożyć włókninę wzmacniającą DAKORIT® DV110 89V (np. w strefach wymiany wody lub na powierzchniach dachowych bez spadku).

Materiały do pobrania

Materiały dostępne po zalogowaniu

  Brak dostępnych plików