fbpx DAKORIT® PUR1K 30P | VisBud Projekt

DAKORIT® PUR1K 30P

DAKORIT® PUR1K 30P

DAKORIT® PUR1K 30P

DAKORIT® PUR1K 30P jest gotową do użytku, płynną folią uszczelniającą dachy. Twardnieje w połączeniu z wilgocią zawartą w powietrzu i tworzy elastyczną, otwartą dyfuzyjnie, przenoszącą rysy, odporną na warunki atmosferyczne powłokę dachową.

DAKORIT® PUR1K 30P w połączeniu z wkładką z włókniny stosuje się do napraw i uszczelniania powierzchni dachowych, w szczególności w strefach połączeń. Nadaje się do prawie wszystkich podłoży, takich jak np. papy bitumiczne, papy uszczelniające z tworzywa sztucznego (po uprzednim wykonaniu próby), odporne na rozpuszczalniki materiały izolacyjne, beton i jastrych oraz metale.

DAKORIT® PUR1K 30P jest gotową do użytku, płynną folią uszczelniającą dachy. Twardnieje w połączeniu z wilgocią zawartą w powietrzu i tworzy elastyczną, otwartą dyfuzyjnie, przenoszącą rysy, odporną na warunki atmosferyczne powłokę dachową.

 1. Elastyczna
 2. Można po niej chodzić
 3. Wysoka zdolność odbijania promieniowania UV
 4. Odporna na warunki atmosferyczne
 5. Elastyczna w niskich temperaturach
 6. Wysoka zawartość substancji stałych
 7. Odporna na deszcz po 1 godzinie

Zastosowanie

DAKORIT® PUR1K 30P w połączeniu z wkładką z włókniny stosuje się do napraw i uszczelniania powierzchni dachowych, w szczególności w strefach połączeń. Nadaje się do prawie wszystkich podłoży, takich jak np. papy bitumiczne, papy uszczelniające z tworzywa sztucznego (po uprzednim wykonaniu próby), odporne na rozpuszczalniki materiały izolacyjne, beton i jastrych oraz metale.

Obszary zastosowań:

 • Dachy obiektów mieszkalnych i przemysłowych
 • Obiekty nowe i remontowane
 • Balkony, tarasy i podcienia w systemie HADALAN®
 • Połączenia
Opakowanie
Pojemnik
Forma dostawy
Kolor
Ciężar objętościowy
Temperatura stosowania
Pęknięcie na zimno
(trzpień 25 mm)
Zerwanie przy wydłużeniu
w systemie
Wytrzymałość na rozciąganie
w systemie
Zawartość substancji stałych
Odporna na deszcz
wg normy DIN 52461
Można po niej chodzić 1)
W pełni utwardzona1)
Wartość µ
Wartość sd
Składowanie
wiadro blaszane
17 kg / 7 kg / 3,5 kg
30 / 72 / 96 poj. na palecie
srebrno-szary
1,5 kg/l
+5 °C do +30 °C

< -30 °C

ok. 55 %

ok. 6,5 N/mm2
> 90%

po 1 godzinie
po ok. 1 dniu
po ok. 2 dniach
2310
3,97 m
w chłodnym miejscu, 6 miesiący

Zużycie

W zależności od obciążenia
i podłoża
2,5 - 3,5 kg/m2

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być suche, czyste, nośne i wolne od substancji zmniejszających przyczepność. Większe rysy zamknąć za pomocą materiału DAKORIT® ES 40B. Otwarte połączenia papy na zakładkę zgrzać lub skleić materiałem DAKORIT® ES 40B. W przypadku dachów pokrytych folią należy wcześniej sprawdzić wzajemną tolerancję materiałów. Chłonne mineralne podłoża zagruntować materiałem DAKORIT® PUR1K 30P wymieszanym w proporcji 2 : 1 z materiałem HADALAN® EPV 38L. Kredujące podłoża zagruntować materiałem HADALAN® DDV 32P. Po > 6 < 24 godz. można nakładać powłokę. Alternatywnie można chłonne podłoża zagruntować preparatem HADALAN® HV2 30DD. Po trwającym ok. 20 minut odparowaniu można nakładać powłokę materiału.

Przed rozpoczęciem nakładania powłoki niżej wymienione materiały (papy) wymagają zagruntowania materiałem HADALAN® HV2 30DD.

EVALON

VAE PLAN Typ F

Ammann Type CB-1,8 mm TPO-E-GV

Saar Gummiwerke SG tan

FDT Repanol fK

Przed rozpoczęciem nakładania powłoki niżej wymienione materiały (papy) wymagają zagruntowania materiałem DAKORIT® HG1 31H.

FDT Rhenofol CG

Sika SLP-15 G

FDT Rhepanol f

Bauder FPO T-SV 15

Bauder Thermofol D 15

Sarnafil T

RESITRIX SK, -SK P, -SK W, -MB, -CL

Sintofoil TOP

Firestone RubberGard

W przypadku podłoży, które nie zostały tutaj bliżej określone, należy wcześniej wykonać próbę. Proszę w tej sprawie skontaktować się z naszym technologiem.

Wykonanie

Przed użyciem materiał krótko wymieszać.

 1. Przed nałożeniem powłoki, blacharkę w miejscach połączeń, profile zakończeń, przejścia i osłony z metalu ( blachy z żelaza, stali szlachetnej, aluminium, miedzi lub cynku) oraz różne tworzywa sztuczne należy zagruntować polepszającym przyczepność preparatem HADALAN® HV2 30DD (patrz instrukcja techniczna). Po trwającym 20 minut odparowaniu można nakładać powłokę.
 2. Ok. 1,5 kg materiału DAKORIT® PUR1K 30P rozłożyć najpierw na wstęgach papy za pomocą gumowego zgarniaka i następnie równomiernie rozprowadzić wałkiem futrzanym. Proszę pamiętać o nałożeniu odpowiedniej ilości materiały, aby można było ułożyć w nim włókninę.
 3. Na świeżej warstwie układa się bez fałd włókninę DAKORIT® DV110 89V. Szerokość zakładki pasów włókniny powinna wynosić co najmniej 5 cm. Dla ochrony przed deszczem i skraplającą się wilgocią zawartą w powietrzu bezpośrednio po ułożeniu włókniny należy ją za pomocą wałka pokryć cienką warstwą materiału.
 4. Po wyschnięciu pierwszej warstwy nakłada się warstwę końcową, czyli jeszcze raz ok. 1,5 kg/m2 DAKORIT® PUR1K 30P. Alternatywnie drugą warstwę można nałożyć również metodą “świeżym na świeże“. W takim przypadku należy jednak dokładnie przestrzegać ilości zużycia materiału.

Środki ochronne

Dla utrzymania uszczelnienia dachu w należytym stanie niezbędne jest stosowanie odpowiednich środków pielęgnacyjno-czyszczących. Zaleca się regularne czyszczenie powierzchni dachu i w miarę potrzeby jej naprawę (patrz Wytyczne w sprawie dachów płaskich „Pielęgnacja i konserwacja”).

Płynna folia można być wystawiona na oddziaływanie warunków atmosferycznych. Nie wymaga ona ochrony powierzchniowej w postaci posypania grysem, żwirem itp. 

Nakładanie powłok lub warstw utrudniających odpływ wody z dachu jest niedopuszczalne.

W przypadku balkonów, tarasów i podcieni wymagane jest wykonanie powłoki z materiału HADALAN® MST 89M, która będzie chronić uszczelnienie przed uszkodzeniem. Jeżeli uszczelnienie wykonywane jest pod podkładkami pod płytki (bez woreczków betonowych) należy zagwarantować, aby nie zostało ono uszkodzone i żeby był możliwy odpływ wody.

Produkty systemowe hahne

 • DAKORIT® DV110 89V 
 • DAKORIT® ES 40B
 • HADALAN® HV2 30DD
 • DAKORIT® HG 1 31H
 • HADALAN® EPV 38L
 • HADALAN® DDV 32P

Ważne wskazówki

 • Przestrzegać temperatury stosowania wynoszącej od +5 °C do +30 °C.
 • Podczas schnięcia DAKORIT® PUR1K 30P należy chronić przed deszczem.
 • DAKORIT® PUR1K 30P nie nadaje się jako uszczelnienie pod roślinami posadzonymi na dachu.
 • Nie stosować w przypadku skraplania się wilgoci zawartej w powietrzu.
 • Sprzęt i narzędzia robocze czyścić po użyciu preparatem HADALAN® EPV 38L. Materiał utwardzony można usunąć tylko mechanicznie.
 • Materiał znajdujący się w ponownie zamkniętym pojemniku posiada ograniczoną przydatność.
 • DAKORIT® PUR1K 30P zawiera rozpuszczalniki, które podczas stosowania i do chwili pełnego wyschnięcia wydzielają nieprzyjemny zapach.
 • Zachować odpowiednie środki bezpieczeństwa.

Składniki

Poliuretan, płatki aluminiowe, rozpuszczalniki, dodatki, wypełniacze funkcjonalne

Bezpieczeństwo pracy / zalecenia

Dokładniejsze informacje odnośnie bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i obchodzenia się z materiałem podane są w aktualnej karcie charakterystyki preparatu niebezpiecznego.

Usuwanie odpadów

Dla wszystkich systemów obowiązują aktualne przepisy krajowe.

Materiały do pobrania

Materiały dostępne po zalogowaniu

  Brak dostępnych plików