fbpx DAKORIT® Ruflex 20D | VisBud Projekt

DAKORIT® Ruflex 20D

DAKORIT® Ruflex 20D

DAKORIT® Ruflex 20D

DAKORIT® Ruflex 20D do profilaktycznej ochrony i do renowacji suchych lub lekko wilgotnych połaci dachowych. Na materiałach bitumicznych, betonie, cegle, różnych materiałach i tworzywach sztucznych.

DAKORIT® Ruflex 20D jest dyspersją akrylową o konsystencji pasty, która nie zawiera zmiękczaczy, jest samosieciująca i dostępna w 4 kolorach. Jest ona odporna na starzenie i odznacza się bardzo dobrą odpornością na promieniowanie UV, rozcieńczone kwasy, ługi i sole wysypywane zimą. Jest też odporna na ognie lotne i promieniujące ciepło. Jasne kolory odbijają do 70 % promieniowanie słoneczne i w ten sposób redukują obciążenie termiczne całych połaci dachowych oraz znajdujących się pod nimi pomieszczeń.

Właściwości

DAKORIT® Ruflex 20D jest dyspersją akrylową o konsystencji pasty, która nie zawiera zmiękczaczy, jest samosieciująca i dostępna w 4 kolorach.

Jest ona odporna na starzenie i odznacza się bardzo dobrą odpornością na promieniowanie UV, rozcieńczone kwasy, ługi i sole wysypywane zimą. Jest też odporna na ognie lotne i promieniujące ciepło.

Jasne kolory odbijają do 70 % promieniowanie słoneczne i w ten sposób redukują obciążenie termiczne całych połaci dachowych oraz znajdujących się pod nimi pomieszczeń.

 • Odporna na czynniki atmosferyczne
 • Posiadająca dobrą przyczepność
 • Bardzo elastyczna
 • Barwna
 • Paroprzepuszczalna

Zastosowanie

DAKORIT® Ruflex 20D do profilaktycznej ochrony i do renowacji suchych lub lekko wilgotnych połaci dachowych. 

Na materiałach bitumicznych, betonie, cegle, różnych materiałach i tworzywach sztucznych.

Obszary zastosowań:

 • Dachy płaskie, dachy pokryte blachą ocynkowaną, płyty włóknisto-cementowe
 • Dachy strome pokryte dachówką betonową i ceglaną
Opakowanie
Pojemnik
Forma dostawy
Kolory

Ciężar objętościowy
Temperatura stosowania
Stabilność termiczna
Kruchość na zimno
(trzpień 25 mm)
Wydłużenie przy zerwaniu
w temp. +20 °C
Max. wytrzymałość na
rozciąganie w temp. +20 °C
Przekrywanie rys przy
grubości warstwy 1,5 mm :
- bez wkładki z włókniny
Szczelność wg AIB
Współczynnik oporu
dyfuzyjnego pary wodnej µ
Czasy schnięcia przy 1 mm
grubości warstwy na betonie:
Warstwa pyłosucha1)
Przy nałożonej ilości 1 kg/m2:
odporność na deszcz1)
Powłoka wyschnięta i
obciążalna1)
Składowanie

wiadro blaszane
25 kg
16 poj./pal.
ceglasto-czerwony, antracytowy, zielony,
szary krzemowy
ok. 1,4 kg/l
+5 °C do +35 °C
> 150 °C

-20 °C

195 %

1,43 N/mm2

> 2 mm
> 1 bar/ 24 godz.

1.320

po 1 godz.

po ok. 5 godz.

po 12 - 24 godz.
w zabezpieczonym przed mrozem miejscu, 6 miesięcy

Zużycie

Dachy płaskie, na warstwę
Przy 2 warstwach
z zastosowaniem włókniny
Dachówki (dachy strome)
Dachy włóknisto-cementowe
1 - 2 kg/m2

ok. 2,5 kg/m2
ok. 0,3 kg/m2
0,5 - 1 kg/m2

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być czyste, wolne od luźnych cząstek i nie może być zarośnięte mchem. Może ono być suche lub lekko wilgotne. Osady zanieczyszczeń usunąć parą pod ciśnieniem lub mechanicznie. Usunąć istniejące pęcherze w starych uszczelnieniach bitumicznych. Wszystkie powierzchnie dachowe zagruntować materiałem VESTEROL® TG 10D. Dachy włóknisto-cementowe należy szczególnie starannie gruntować VESTEROL® TG 10D, aby związać z podłożem luźne włókna.

Wykonanie

 • Materiał nakłada się za pomocą wałka, szczotki lub metodą airless (natrysk bezpowietrzny) warstwą o grubości od 1 do 2 mm.
 • W strefach zagrożonych powstawaniem rys i w przypadku szczególnie obciążonych połaci dachowych, wymagane jest nałożenie 2 warstw, przy czym w pierwszej warstwie układa się włókninę DAKORIT® DV110 89V.
 • Drugą warstwę nakłada się po całkowitym wyschnięciu pierwszej.
 • Sprzęt i narzędzia robocze czyścić wodą natychmiast po ich użyciu.

Środki ochronne

Świeża powłoka jest rozpuszczalna w wodzie i musi być chroniona przed deszczem.

W przypadku dachów o złym odwodnieniu (tworzenie się kałuż) należy się liczyć ze zwiększoną ilością osadów kurzu, liści, nasion roślin oraz występowaniem alg i mchu. Podczas wysychania kałuż powstają duże naprężenia powierzchniowe w wyniku kurczenia się spęczniałych osadów. Powstają rysy (naprężenia wywołane karbem), które mogą się przenosić na znajdujące się poniżej warstwy uszczelnienia. Takie strefy dachów zaliczają się do “szczególnie obciążonych powierzchni”, które wymagają odpowiedniego zabezpieczenia. 

W przypadku dachów bitumicznych, które zostały pokryte gorącą powłoką bitumiczną i w miejscach silnych spęcznień bitumów w strefach szwów, w wyniku właściwości termoplastycznych bitumu może dojść do silnego powstawania rys. Należy przewidzieć większe ilości nakładanego materiału. 

Jeżeli woda deszczowa padająca na połacie dachowe jest wykorzystywana wyłącznie do podlewania roślin ogrodowych, wtedy po nałożeniu świeżej powłoki nie powinno się korzystać z tej wody przez ok. 3 miesiące.

Produkty systemowe hahne

 • DAKORIT® DV110 89V
 • DAKORIT® ES 40B 
 • VESTEROL® TG 10D

Narzędzia pracy 

Wagner HeavyCoat, J. Wagner GmbH,

Otto Lilienthal-Str. 18, 88677 Marktdorf.

Desoi SP-Y, Desoi GmbH,

Gewerbestraße 16, 36148 Kalbach.

Dittmann Mini SP, Dittmann GmbH,

Gewerbestr. 10, 16540 Hohen Neuendorf.

BMP 6, b & m Vertriebs GmbH,

Ziegelmüllerstr. 6, 88094 Oberteuringen

Tel.: 075446 / 2626, www. bm-VertriebsGmbH.com.

Dla ułatwienia obsługi sprzętu stosować nasadkę z dyszą wirową dla danego pistoletu.

Ważne wskazówki

 • Przestrzegać temperatury stosowania wynoszącej od +5 °C do +35 °C.
 • Świeży materiał można zmyć wodą, wyschnięty można usuwać tylko mechanicznie.
 • Wysoka wilgotność powietrza i niskie temperatury wydłużają czas schnięcia.
 • W przypadku wilgotnej powody i w razie deszczu należy przerwać stosowanie materiału.
 • Zbierana woda deszczowa może być ponownie wykorzystywana po 3 miesiącach.

Składniki

Dyspersja tworzyw sztucznych, pigmenty barwiące, wypełniacze funkcjonalne

Bezpieczeństwo pracy / zalecenia

Należy przestrzegać ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy z substancjami chemicznymi. Nosić odpowiednią odzież ochronną. Wykonywanie prac czyszczących na starych dachach pokrytych płytami azbestowo-cementowymi zgodnie z przepisami TRGS 519 jest niedopuszczalne.

Usuwanie odpadów

Dla wszystkich systemów obowiązują aktualne przepisy krajowe

Materiały dostępne po zalogowaniu

  Brak dostępnych plików