fbpx DAKORIT® SPM 40B | VisBud Projekt

DAKORIT® SPM 40B

DAKORIT® SPM 40B

DAKORIT® SPM 40B

stosowana na zimno, elastyczna masa na bazie bitumów z dodatkiem polimerów. Jest odporna na rozcieńczone kwasy, ługi, gazy przemysłowe, słoną wodę i inne agresywne substancje.

DAKORIT® SPM 40B służy do likwidacji nieszczelności na dachach bitumicznych i blaszanych. Szpachlowania i uszczelniania połączeń elementów dachowych, szczelin, wentylatorów, wlotów itp. Uszczelnienie pokrycia dachowego w miejscu jego połączenia z murem wykonuje się z wkładką wzmacniającą lub bez niej.

  • Zawiera rozpuszczalniki
  • Trwale plastyczna
  • Odporna na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV

Obszary zastosowań:

  • Powierzchnie poziome i pionowe
  • Bitumiczne papy dachowe
  • Wszelkiego rodzaju uszczelnienia i połączenia elementów dachowych
Opakowanie wiadro blaszane
Pojemnik 10 kg / 5 kg
Forma dostawy 45 / 72 poj. na palecie
Punkt mięknienia (R+K) > 100 °C
Pełne utwardzenie- w temperaturze +20 °C i przy względnej wilgotności powietrza 60 %. ok. 1 mm/24 godz.
Składowanie 12 miesięcy
Zużycie
Na każdy 1 mm grubości warstwy ok. 1,2 kg/m2

Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być trwałe, suche i posiadać odpowiednią nośność. Należy je dokładnie wyczyścić.

Wykonanie

1. Materiał nakłada się szpachlując warstwą o grubości od 3 do 4 mm.

2. Przy warstwach izolacyjnych wymagających grubości większej niż 4 mm wymagane jest położenie kilku warstw. Następną warstwę nakładamy po pełnym przeschnięciu materiału DAKORIT® SPM 40B.

3. Sprzęt i narzędzia czyścić preparatem HADALAN® EPV 38L natychmiast po ich użyciu.

W celu wzmocnienia miejsc uszczelnianych użyć tkaniny IMBERAL® VE 89V.

Materiały do pobrania

Materiały dostępne po zalogowaniu

    Brak dostępnych plików