fbpx HADALAN® DS61 13P | VisBud Projekt

HADALAN® DS61 13P

HADALAN® DS61 13P

HADALAN® DS61 13P

jako uszczelnienie podłoży mineralnych i ceramicznych w obrębie balkonów i tarasów. Po nałożeniu warstwy klejącej z HADALAN® PUR Top 32P można ją posypać kolorowymi płatkami dla uzyskania dekoracyjnego wyglądu powierzchni. Podobnie można stosować kamienie naturalne lub barwione piaski kwarcowe, które w połączeniu z HADALAN® BM1K 32P służą do wykonywania dekoracyjnych okładzin szpachlowych.

Właściwości

HADALAN® DS61 13P jest kleistą, samorozpływną masą na bazie żywicy poliuretanowej. Po utwardzeniu powstaje powłoka bardzo elastyczna, niekurczliwa i zachowująca elastyczność w niższych temperaturach. Masa ta nadaje się w szczególności do stosowania na elementach budynków, które są narażone na silne wahania temperatur i tym samym na zmiany długości. Duża zdolność powłoki do przekrywania rys w niskich temperaturach (-20°C) została potwierdzona świadectwem badań wg normy DIN 1062-7.

 • Bardzo elastyczna
 • Otwarta dyfuzyjnie
 • Przekrywająca rysy
 • Samowyrównująca
 • Niezawierająca rozpuszczalników

Obszary zastosowań:

 • Powierzchnie balkonów i tarasów
 • Pergole
 • Powierzchnie betonowe i jastrychowe
 • Okładziny płytkarskie

 

Dane techniczne

Opakowanie wiadro blaszane / butelka blaszana
Opakowanie kombi / Opakowanie mieszane 10,5 kg / 3,5 kg
Składnik A 9,0 kg / 3,0 kg
Składnik B 1,5 kg / 0,5 kg
Forma dostawy 28 / 72 poj. na palecie,
Temperatura stosowania od +8°C do +30°C
Czas stosowania 1) 15 -20 minut
Ciężar objętościowy1) 1,04 kg/l
Lepkość1): ok. 35 dPa.s
Barwa szara
Proporcja mieszanki w częściach wagowych 6 : 1
Możliwośc nakładania następnej powłoki > 6 godz. i < 48 godz.
Wydłużenie przy zerwaniu 1) > 1500 %
Maks. wytrzymałość na rozciąganie 1)
> 12 N/mm2
Przekrywanie rys przy grubości warstwy wynoszącej 1 mm > 5,0 mm
Temperatura łamliwości 
w niskich temperaturach < - 40°C
Twardość wg Shora typ A 70
Wartość µ 2100
Składowanie w chłodnym miejscu, 6 miesięcy

Zużycie

Podłoża płaskie ok. 1,0 kg/m2
Okładziny płytkarskie 1,2 do 1,5 kg/m2

1) W temperaturze +20°C i przy względnej wilgotności powietrza 60 %.

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być nośne, czyste i wolne od rys oraz substancji antyadhezyjnych.
Zabrudzenia, środki antyadhezyjne, oleje, resztki zapraw, stare powłoki malarskie trzeba usuwać poprzez śrutowanie, frezowanie, szlifowanie lub piaskowanie. Zawartość resztkowa wilgotności podłoża w strefie przypowierzchniowej (ok. 3 cm) nie może przekroczyć 4 % wagowo. Wytrzymałość podłoża na odrywanie musi wynosić co najmniej 1,5 N/mm2. Gruntowanie materiałem HADALAN® EG145 13E wykonuje się zalewając nim podłoże. Posypka piaskiem kwarcowym Quartz0105 57M, wysuszonym piecowo polepsza przyczepność warstwy pośredniej (instrukcja wykonania patrz instrukcja techniczna). Wyłomy i zagłębienia można wypełnić metodą „świeżym na świeże” używając do tego celu materiałów HADALAN® SP25 02E lub HADALAN® EG145 13E z wypełniaczem HADALAN® FGM012 57M. Przed rozpoczęciem nakładania powłok powierzchnia podłoża musi być sucha. Wilgoć znajdująca się na powierzchni podłoża prowadzi do tworzenia się pęcherzy powietrza i/lub problemów z przyczepnością.
Przed wykonaniem prac powłokowych należy przygotować istniejące szczeliny dylatacyjne (wbudowanie profili dylatacyjnych itp.). Pokrywanie szczelin materiałem HADALAN® DS61 13P jest niedopuszczalne.

Wykonanie

Całą ilość utwardzacza dodaje się do żywicy. Przy pomocy wolnoobrotowej wiertarki (ok. 400 obr/min) wyposażonej w mieszadło krzyżakowe oba składniki miesza się do uzyskania jednorodnej mieszanki. Czas mieszania wynosi, co najmniej 2 minuty. Następnie należy materiał przelać do czystego naczynia i ponownie wymieszać. Ta operacja robocza jest niezbędna, ponieważ materiał, który nie zostanie jednorodnie wymieszany (ze ścianek pojemnika lub z mieszadła), prowadzi do uszkodzeń powłoki (nie twardnieje, pozostaje lepka).Po wymieszaniu materiału najpierw powleka się miejsca połączeń, przejść itd. Przy wykonywaniu powłok na powierzchniach nachylonych i pionowych można zagęścić konsystencję materiału poprzez dodanie preparatu HADALAN® TX 57DD.      W tym celu do 3,5 kg HADALAN® DS61 13P dodaje się od 1 do 2 litrów HADALAN® TX 57DD i miesza do uzyskania jednorodnej konsystencji.
Alternatywnie do opisanego powyżej zabezpieczania miejsc połączeń można zastosować 1-składnikowy materiał uszczelniający HADALAN® PUR Top 32P.
Następnie HADALAN® DS61 13P rozprowadza się równomiernie przy użyciu zębatej kielni do warstwy o grubości 1 mm. Do nakładania materiału na krawędziach i progach wskazane jest posługiwanie się moherowym wałkiem.W przypadku stosowania w celach dekoracyjnych kolorowych płatków (ColorChips), po upływie > 6 godz. i < 48 godzin na warstwę uszczelniającą nakłada się warstwę klejącą z preparatu HADALAN® PUR Top 32P o wybranym kolorze. Na świeżą warstwę klejącą można narzucić płatki dekoracyjne ręcznie lub za pomocą odpowiednich pojemników.

Materiały dostępne po zalogowaniu

  Brak dostępnych plików