fbpx HADALAN® EG 145 13E | VisBud Projekt

HADALAN® EG 145 13E

HADALAN® EG 145 13E

HADALAN® EG 145 13E

HADALAN® EG 145 13E jest żywicą gruntującą o silnych właściwościach sczepnych, przeznaczoną specjalnie do stosowania na posadzkach zagrożonych działaniem wilgoci. Polepsza połączenie pomiędzy nakładanymi później warstwami, również w przypadku późniejszych, silnych wahań temperatury i wilgotności.

HADALAN® EG 145 13E jako warstwa gruntująca pod późniejsze systemy powłokowe i uszczelnienia oraz do wykonywania zapraw z żywicy epoksydowej na podłożach mineralnych, takich jak np. beton, jastrych, stabilne okładziny posadzkowe itp. Poprzez zalewowe nakładanie warstwy gruntującej następuje zamknięcie porów w podłożu. HADALAN® EG 145 13E jest odporny na osmozę i dlatego nadaje się szczególnie do przygotowywania podłoży w przypadku wykonywania powłok na balkonach i tarasach. Po dodaniu mieszanki wypełniaczy HADALAN® FGM003 57M powstaje samorozlewna masa gruntująca i szpachlowa, dzięki dodaniu HADALAN® FGM012 57M można wykonywać bardzo wytrzymałe zaprawy z żywic epoksydowych. HADALAN® EG 145 13E nadaje się również do stosowania jako paroizolacja na podłożach mineralnych.

Obszary zastosowań:

  • Beton i jastrych
  • Okładziny z płytek ceramicznych
  • Pomieszczenia warsztatowe i magazynowe
  • Podłoża podlegające działaniu wilgoci
  • Powierzchnie balkonów i tarasów
  • Schody zewnętrzne

Dane techniczne

Opakowanie wiadro blaszane
Pojemnik kombi 8,7 kg / 2,9 kg / 1 kg
Składnik A, żywica 6 kg /2 kg / 0,69 kg
Składnik B, utwardzacz 0,9 kg / 0,31 kg
Forma dostawy 28/84 poj. na palecie
12 x 1 kg w kartonie
Temperatura stosowania +8 °C do +30 °C
Czas stosowania 1) 15 -20 minut
Ciężar objętościowy1) 1,05 kg/l
Lepkość, gotowej mieszanki1): 2,4 dPa.s
Proporcje mieszanki 100 części wagowych komp. A, 45 części wagowych komp. B
Wytrzymałość na odrywanie na betonie po 7 dniach schnięcia > 4,8 N/mm2
Składowanie w zabezpieczonym przed mrozem i chłodnym miejscu, 12 miesięcy

Zużycie

Gruntowanie 0,2 do 0,4 kg/m2
Piasek kwarcowy do posypywania o ziarnistości 0,1 – 0,5 mm 0,2 do 0,4 kg/m2

1) W temperaturze +20 °C i przy względnej wilgotności powietrza 60 %.

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być nośne, czyste, wolne od rys i substancji antyadhezyjnych. Zabrudzenia, środki antyadhezyjne, oleje, resztki zapraw, stare powłoki malarskie itd. należy usunąć przez śrutowanie, frezowanie, szlifowanie lub piaskowanie. Wytrzymałość podłoża na odrywanie musi wynosić co najmniej 1,5 N/mm2.
Wilgotność w strefie przypowierzchniowej (ok. 3 cm) nie może przekroczyć wartości wilgotności równowagowej materiałów budowlanych.
Beton i jastrych cementowy: < 4 % wagowo.
Jastrych anhydrytowy: < 0,5 % wagowo.
Istniejące, stabilne okładziny z płytek ceramicznych należy przed rozpoczęciem gruntowania dokładnie oczyścić z brudu, resztek środków pielęgnacyjnych itp. W razie potrzeby okładziny posadzek przeszlifować lub wyfrezować za pomocą odpowiedniego sprzętu.

Wykonanie

1. Całą ilość utwardzacza dodaje się do żywicy. Przy pomocy wolnoobrotowej wiertarki (ok. 400 obr/min) wyposażonej w mieszadło krzyżakowe oba składniki miesza się do uzyskania jednorodnej mieszanki. Czas mieszania wynosi, co najmniej 1 minutę. Słabiej wymieszany materiał przylegający do ścianek naczynia i do mieszadła należy zgarnąć i dodać do mieszanki w celu prawidłowego wymieszania. Następnie przelać materiał do czystego naczynia i ponownie krótko wymieszać.

2. Po wymieszaniu materiał HADALAN® EG 145 13E należy obficie nanosić przy pomocy gumowej packi lub wałka na gruntowane podłoże tak, aby powstała na nim cienka warstwa. W przypadku zagrożenia negatywnym parciem wody lub dyfuzji pary wodnej należy gruntować podłoże w taki sposób, żeby grunt utworzył cienką warstwę i całkowicie wypełnił pory.
W razie potrzeby nałożyć dwie warstwy gruntujące.
Alternatywnie HADALAN® EG 145 13E można wypełnić mieszanką wypełniaczy HADALAN® FGM003 57M (proporcja mieszanki 1:1 części wagowych). Taką mieszankę nakłada się wałkiem cienką warstwą.
Zużycie 0,6 do 0,8 kg/m2.
Dodana mieszanka wypełniaczy zapewnia wyraźnie lepsze wyparcie powietrza z porów podłoża.

3. W przypadku wykonywania kolejnych powłok grubowarstwowych, w celu uzyskania lepszej przyczepności posypać równomiernie świeżą powłokę gruntującą wysuszonym piecowo piaskiem kwarcowym Quarz0105 57M (zużycie 0,2 do 0,4 kg/m2). Należy unikać zasypywania piaskiem całej powierzchni podłoża.

4. Kolejne warstwy można nakładać najwcześniej po 6 godzinach a najpóźniej po 24 godzinach od zagruntowania podłoża. W przypadku posypania powłoki gruntującej piaskiem uzyskuje się dobrą przyczepność następnych warstw także po upływie wielu dni.

5. Informacje dotyczące wykonywania następnych powłok i warstw znajdują się w odpowiednich instrukcjach technicznych.

6. Narzędzia pokryte świeżym materiałem można czyścić rozcieńczalnikiem HADALAN® EPV 38L. Po wyschnięciu preparatu możliwe jest tylko czyszczenie mechaniczne.

7. Poprzez dodanie mieszanki wypełniaczy HADALAN® FGM012 57M można wykonywać masy szpachlowe i zaprawy na bazie żywicy reaktywnej, które posiadają duży stopień wypełnienia i są szczelne dla cieczy. Dokładniejsze informacje na ten temat podane są w instrukcji technicznej.

Materiały do pobrania

Materiały dostępne po zalogowaniu

    Brak dostępnych plików