fbpx HADALAN® PUR Top 32P | VisBud Projekt

HADALAN® PUR Top 32P

HADALAN® PUR Top 32P

HADALAN® PUR Top 32P

powłoka malarska o właściwościach ochronnych do stosowania zewnętrznego

1-składnikowa, odporna na działanie światła żywica poliuretanowa. Po całkowitym utwardzeniu uzyskuje się elastyczną, wytrzymałą na ruch pieszy warstwę zamykającą.

 • Elastyczna w niskich temperaturach
 • Otwarta dyfuzyjnie
 • Przekrywa rysy
 • Odporna na działanie światła
 • Odporna na ścieranie
 • Wodoszczelna

Zastosowanie

HADALAN® PUR Top 32P nadaje się do stosowania jako warstwa klejąca do wtapiania barwnych płatków lub jako elastyczna powłoka ochronna. HADALAN® PUR Top 32P stosuje się na balkonach, tarasach, w podcieniach itp.

Obszary zastosowań:

 • Powierzchnie balkonów i tarasów
 • Galerie, schody zewnętrzne
 • Powierzchnie betonowe i jastrychowe
 • Okładziny z płytek ceramicznych
Dane techniczne
Opakowanie wiadro blaszane
Pojemnik 2,5 kg
Forma dostawy 96 poj. na palecie
Temperatura stosowania +8°C do +30°C
Ciężar objętościowy1) 1,08 kg/l
Lepkość1) ok. 25 dPa.s
Kolory
szary
srebrno-szary podobny do RAL 7001
Udział składników nielotnych ok. 80 %
Kożuszenie1) po ok. 50 minutach
Pyłosuchość1) po ok. 1 godz. 40 min.
Można po niej chodzić1) po ok. 6 godz.
Składowanie w chłodnym miejscu, 6 miesięcy

Zużycie

Na warstwę
Jako warstwa klejąca
do wtopienia barwnych płatków
0,2 - 0,25 kg/m2

0,15 - 0,2 kg/m2

 

1) W temperaturze +20 °C i przy względnej wilgotności powietrza 60 %.

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być nośne, powierzchniowo suche i wolne od brudu, pyłu, pozostałości środków czyszczących lub innych substancji utrudniających przyleganie.
Jeśli HADALAN® PUR Top 32P jest stosowany jako powłoka ochronna w systemie ochrony balkonów żywicą poliuretanową HADALAN® PUR-Balkonschutz-System, należy zwracać uwagę na obowiązujące odstępy czasowe pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw.
Przy dużych zmianach temperatury, w powiązaniu ze zwiększoną wilgotnością powietrza, istnieje niebezpieczeństwo tworzenia się skroplin na powierzchni podłoża. Przed rozpoczęciem nakładania powłoki ta warstewka wody musi być całkowicie wyschnięta. W przeciwnym razie przy powlekaniu wilgotnych powierzchni może dojść do tworzenia się pęcherzy, rozwarstwiania lub innych uszkodzeń powierzchni materiału.

Wykonanie

1. HADALAN® PUR Top 32P przed zastosowaniem krótko wymieszać.
2. HADALAN® PUR Top 32P nakłada się cienką warstwą na podłoże za pomocą wałka moherowego. Należy przestrzegać podanych ilości zużycia. Zbyt duża ilość nakładanego produktu może prowadzić do tworzenia się pęcherzy w powłoce.
3. Narzędzia pracy należy czyścić na świeżo, stosując HADALAN® EPV 38L. Po utwardzeniu możliwe jest już tylko czyszczenie mechaniczne.
4. Po użyciu należy natychmiast szczelnie zamknąć pojemnik z pozostałą ilością produktu, aby uniknąć jego reakcji z wilgocią z powietrza.
5. Przy zachowaniu ostrożności można chodzić w następnym dniu po powierzchniach pokrytych produktem. Powierzchnie te są w pełni obciążalne po ok. 7 dniach.
6. Czyszczenie i pielęgnacja patrz Instrukcja pielęgnacji. 
7. Dokładniejsze dane dane podane są w instrukcji stosowania “Renowacja,powlekanie i dekoracyjnego kształtowania powierzchni za pomocą płynnych folii HADALAN® PUR“.

Materiały do pobrania

Materiały dostępne po zalogowaniu

  Brak dostępnych plików