fbpx HARZ EP 143 | VisBud Projekt

HARZ EP 143

HARZ EP 143

HARZ EP 143

Żywica gruntująca i spoiwo do zapraw. Bezbarwna, niezawierająca rozpuszczalnika dwuskładnikowa żywica epoksydowa o szerokim zakresie stosowania.

Harz EP 143 nadaje się do gruntowania pod posadzki i powłoki z żywic epoksydowych.
Po zmieszaniu z suszonym piaskiem kwarcowym może służyć do wykonania żywicznych zapraw naprawczych
lub jastrychów epoksydowych.
Może być także stosowana do przesycania mat i tkanin z włókna szklanego, tworzyć chemoodporne laminaty.
Może by stosowana, jako spoiwo do wykonywania tzw. kamiennych dywanów (po zmieszaniu z kolorowym
kruszywem) oraz do wykonywania warstw zamykajcych (lakierniczych) na posadzkach typu kamienny dywan.
Należy jednak pamiętać, że pod wpływem promieni UV żywica uzyskuje kolor jasno-bursztynowy.

Właściwości:
• duża wytrzymałość mechaniczna
• duża odporność chemiczna
• nie zawiera rozpuszczalników aromatycznych
• dobrze penetruje podłoże i otacza kruszywo kwarcowe

Dane techniczne

baza żywica epoksydowa
opakowanie  20 kg ( komp.A + komp.B )
zawartość części lotnych  nie zawiera
kolor  bezbarwny
gęstość (A + B) w temp.+ 20 °C  1,11 kg/dm3
lepkść (kubek Forda ø 4 mm) w temp.+ 20 °C  185 ± 5% s
temperatura podłoża od +15°C do +25°C temperatura podłoża od +15°C do +25°C
czas obróbki po wymieszaniu  do 20 minut przy +25°C
zużycie spoiwa na jedną warstwę laminatu  1,0 - 1,5 kg/m2
odstęp czasu do nałożenia kolejnej warstwy w temp. otoczenia 18 ÷ 20°C  12 ÷ 14 h
pełne obciążenie w temp. otoczenia 18÷ 20 °C po 7dniach
wytrzymałość na ściskanie  57 MPa
wytrzymałość na zginanie 40 MPa
odporność na ścieranie Böhmego  ok. 1,8 mm
odporność na ścieranie udarowe
- ilość obrotów urządzenia RS-1 5000 (dla ciężkiego transportu)
- masa pyłu 4,43 g
przyczepność do podłoża betonowego C20/25  zerwanie w podłożu
składowanie  wyrób powinien być przechowywany w oryginalnych, suchych, przewiewnych pomieszczeniach, w temperaturze do 25 °C. Przy zachowaniu powyższych warunków okres magazynowania wynosi 6 miesięcy

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być nośne, czyste, wolne od luźno związanych części, mleczka cementowego, oleju, tłuszczu i
innych substancji utrudniajcych przyczepność żywicy do podłoża.
Podłoże betonowe musi być chronione przed wilgocią podciganą kapilarnie. Podłoże powinno być suche
(wilgotność masowa nie wyższa niż 4%)
Szpachlowanie nierówności podłoża ( powyżej 1 mm ), naprawy uszkodzonych krawędzi, przerw dylatacyjnych,
wykonywanie wyobleń przyściennych najlepiej wykonać używając zaprawy żywicznej przygotowanej z
żywicy Harz EP 143 wymieszanej suchym, drobnym piaskiem kwarcowym (0,1 – 0,5 mm).

Wykonanie

Komponenty A (żywica) oraz B (utwardzacz) dostarczone są w odpowiedniej proporcji. Po połączeniu obu komponentów należy niezwłocznie rozpocząć mieszanie przy pomocy mieszadła umocowanego w wolnoobrotowej wiertarce (max. 300 obr./min.). Czas mieszania ok. 3 minut. Należy zwracać uwagę na dokładne wymieszanie składników pozostających przy ś ciankach i dnie pojemnika. Z tego też względu zaleca się przelać mieszaninę do czystego pojemnika i ponownie ją przemieszać.
Żywicę stosowaną w celu zagruntowania podłoża należy równomiernie nanieść za pomocą zgarniaka, a następnie rozprowadzić wałkiem aż do widocznego momentu nasycenia podłoża. Unikać tworzenia kałuż.
W celu uzyskania szorstkiej (nie ś liskiej) powierzchni świeżą powłokę posypać kruszywem kwarcowym o uziarnieniu
np. 0,2 – 0,8 mm (zużycie piasku 1 – 2 kg/m2). Po związaniu nadmiar kruszywa usunąć.
Należy bezwzględnie przestrzegać przepisów bezpiecze ństwa umieszczonych na etykiecie.
Do wypełnienia ubytków i zaszpachlowania uszkodzeń można przygotować szpachlę w następujcych proporcjach:
− Harz EP 143 – 1 część wagowa
− kruszywo kwarcowe o uziarnieniu 0,1-0,5 mm – od 1 do 5 części wagowych

Proporcja: 1 część żywicy i 1 częśc kruszywa pozwala na uzyskanie szpachli o lekko rozlewnej konsystencji.
Nie wymaga ona wcześniejszego zagruntowania podłoża przy obciążeniach lekkich i średnich. Do kompozycji żywicy i utwardzacza Harz EP 143 dodawać porcjami odmierzoną ilość piasku i dokładnie mieszać do uzyskania jednorodnej mieszanki. Temperatura piasku i żywicy powinna być zbliżona (zalecany zakres temperatur 15-20°C). Tak przygotowany wyrób należy niezwłocznie rozłożyć kilkoma porcjami na wyznaczonym fragmencie przygotowanego podłoża, a następnie rozprowadzić równomiernie za pomocą stalowej rakli z ząbkami. Po rozprowadzeniu masy należy odczekać 10-15 minut i przewałkować świeżo ułożoną masę wałkiem z kolcami w celu odpowietrzenia i wyrównania powierzchni.

Materiały do pobrania

Materiały dostępne po zalogowaniu

    Brak dostępnych plików