fbpx HARZ EP 148 DW | VisBud Projekt

HARZ EP 148 DW

HARZ EP 148 DW

HARZ EP 148 DW

powłoka ochronna przed uszkodzeniami chemicznymi i mechanicznymi powierzchni betonów konstrukcyjnych w budownictwie
lądowym i wodnym.

• Bezrozpuszczalnikowa.
• Dyspersyjna.
• Dwuskładnikowa.
• Barwna.
• Możliwość nakładania na wilgotne podłoża (o wilgotności maks. 10%).
• Bardzo dobra przyczepność do podłoży cementowych: betonów, jastrychów, tynków, itp.
• Wysoka odporność na ścieranie.
• Dobra odporność chemiczna.
• Bardzo dobra zdolność krycia.
• Dyfuzyjność dla pary wodnej.
• Możliwość uzyskania powierzchni trwałej, estetycznej i łatwej w utrzymaniu czystości.

Dane techniczne

barwa  szary: RAL 7040 i RAL 7032, beżowy RAL 1015
zawartość lotnego rozpuszczalnika nie zawiera
temperatura powietrza, podłoża i materiału w czasie stosowania żywicy od +10°C do +25°C (zalecane od +12°C)
czas obróbki  +10°C / ok. 40 minut, +20°C / ok. 30 minut, +25°C / ok. 20 minut
proporcje mieszania (żywica : utwardzacz)  4 : 1 (w stosunku wagowym)
dalsza obróbka (nakładanie kolejnej warstwy):
+10°C po 16 godzinach
+20°C po 12 godzinach
+25°C po 10 godzinach
pełne obciążenie +10°C po 8 dniach
+20°C po 6 dniach
+25°C po 5 dniach
gestość 1,32 kg/l
lepkość A (kubek Forda 6 mm) w temp. +20°C 72 s
odporność na zarysowania po 6 dniach (aparat Clemena) 250
przepuszczalność wody PN-EN 1062-3:2000 0,0285 kg/(m2xh0,5)
odporność powłoki na uderzenie PN-EN ISO 6272-1:2005 1/40 kg/cm
przyczepność powłoki przy odrywaniu PN-EN 1542-1:2000 4,6 MPa,A: zniszczenie kohezyjne w podłożu betonowym 100%
odporność na ścieranie (krążki H-22 obciążenie 1000g, ubytek masy po 500 cyklach) PN-EN ISO 5470-1:2000 133,4 mg
klasyfikacja ogniowa PN-EN 13501-1:2007 Bfl-s1
pojemnik 15 kg lub 5 kg (komp. A + komp. B)
składowanie w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w suchych, przewiewnych pomieszczeniach, w temperaturze od +5°C do +25 °C 6 miesięcy

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być nośne, czyste, wolne od niezwiązanych cząstek, mleczka cementowego, oleju, tłuszczu i innych substancji utrudniających przyczepność żywicy do podłoża. Powierzchnie gładkie, wypolerowane nie nadają się pod ułożenie powłoki,
o ile nie zostaną uprzednio zmatowione, np. przez piaskowanie, śrutowanie, frezowanie itp. Na zakończenie powierzchnie należy starannie odkurzyć odkurzaczem przemysłowym.
Wytrzymałość podłoża musi być dostosowana do obciążeń użytkowych (np. dla posadzek przemysłowych zaleca się, aby wytrzymałość podłoża betonowego na ściskanie wynosiła minimum 25 MPa, a wytrzymałość na odrywanie co najmniej 1,5 MPa). Tynki cementowe powinny odpowiadać klasie CS IV.

Wykonanie

1. Mieszanie

Harz EP 148 DW komponenty A (żywica) i B (utwardzacz) są dostarczane w odpowiednich proporcjach gotowych do użycia. Zabrania się zmieniania tych proporcji. W przypadku pojemnika „kombi” dno górnego stożkowego pojemnika z utwardzaczem, bez jego zdejmowania z pojemnika dolnego, należy wielokrotnie przebić stalowym przebijakiem i pozwolić, aby utwardzacz w całości wypłynął do pojemnika dolnego. Po połączeniu obu komponentów należy niezwłocznie rozpocząć mieszanie za pomocą mieszadła w wolnoobrotowej wiertarce (do 300 obr/min). Należy zwracać uwagę na dokładne wymieszanie składników przy
ściankach i dnie pojemnika. Czas mieszania nie powinien być krótszy niż 3 minuty i powinien doprowadzić do jednorodnej mieszaniny. Z tego też względu należy przelać mieszaninę do czystego pojemnika i ponownie ją przemieszać. Nie nakładać z naczynia dostawczego. Należy przygotować taką ilość materiału, którą można zużyć w ciągu tzw. czasu obróbki. Materiał przeznaczony do nakładania w pierwszej warstwie rozcieńczyć wodą w ilości 5-10%.

2. Nakładanie

Warstwy powłokowe z żywicy Harz EP 148 DW nakłada się za pomocą wałka na przygotowane podłoże.
Żywica Harz EP 148 DW wykazuje bardzo dobre właściwości kryjące. W przypadku potrzeby uzyskania warstwy malarskiej
zaleca się układać żywicę w 2 warstwach (drugą nakładać po utwardzeniu się pierwszej warstwy).

Ważne wskazówki:
• Temperatura aplikacji (powietrza i podłoża) musi zawierać się w przedziale od +10°C do +25°C (zalecane od +12°C).
• Jednocześnie temperatura podłoża musi być, co najmniej o 3°C wyższa od punktu rosy.
• Nie nakładać żywicy podczas deszczu lub też wtedy, gdy trzeba się liczyć z wystąpieniem opadów.
• Należy zapewnić pokrywanie wydzielonych architektonicznie powierzchni podłoża żywicą z tej samej partii produkcyjnej. W przeciwnym razie trzeba się liczyć ze znikomymi różnicami odcieni.
• Należy bezwzględnie przestrzegać przepisów bezpieczeństwa umieszczonych na etykiecie.

Materiały do pobrania

Materiały dostępne po zalogowaniu

    Brak dostępnych plików