fbpx Harz EP 68K Flex | VisBud Projekt

Harz EP 68K Flex

Harz EP 68K Flex

Harz EP 68K Flex

Epoksydowy, uniwersalny klej budowlany

Bezrozpuszczalnikowe, z wypełnieniem mineralnym, koloru szarego, 2-komponentowe reaktywne tworzywo sztuczne na bazie żywicy epoksydowej. Wyrób ten używany jest jako klej budowlany na podłoża mineralne do zamykania rys jak również uszkodzonych krawędzi nacięć i szczelin dylatacyjnych posadzek przemysłowych. Ponadto Harz EP 68K Flex przeznaczony jest do przyklejania elastycznych taśm uszczelniających dylatacje. Można go również stosować jako klej do płytek (po dodaniu 3÷4% piasku kwarcowego) oraz do zabezpieczania i/lub uszczelniania obróbek blacharskich na balkonach i tarasach. Obróbka blacharska musi być przy połączona z podłożem przy pomocy kołków rozporowych.
Harz EP 68K Flex sprawdzony jest na podłożach mineralnych o wilgotności resztkowej cementu do 4% (mierzonej metodą CM), w przypadku wyższej wilgotności (do matowo-wilgotnej włącznie) zastosować gruntowanie żywicą HARZ EP SG. Przed zastosowaniem na innych podłożach należy wykonać próbę.
Harz EP 68K Flex z uwagi na swój tiksotropowy charakter (postać pasty) można nakładać na powierzchniach zarówno poziomych, pionowych, jak i sufitowych. Ma skrajnie małą nasiąkliwość, minimalny skurcz i osiąga dużą wytrzymałość na ściskanie i rozciąganie przy zginaniu.
Jak w przypadku wszystkich żywic epoksydowych, pod wpływem działania promieni UV, może wystąpić blaknięcie i kredowanie powierzchni - nie ma to jednak wpływu na parametry techniczne żywicy. W pełni utwardzonym stanie klej żywiczny Harz EP 68K Flex jest odporny na działanie wody, wody morskiej, ścieków komunalnych, ponadto licznych zasad, rozcieńczonych kwasów, roztworów soli, olejów mineralnych, smarów i materiałów pędnych jak również różnych rozpuszczalników (możliwe jest wystąpienie przebarwień powierzchni).

Właściwości:
• Nie zawiera rozpuszczalników organicznych, spełnia wymagania do stosowania w pomieszczeniach wewnętrznych
budynków publicznych, mieszkalnych, przeznaczonych na stały pobyt ludzi.
• Ma bardzo mały skurcz, a sucha pozostałość po reakcji wiązania wynosi 100%.
• Można stosować na powierzchniach poziomych, pionowych i sufitowych.
• Odporny na działanie ciepła i mrozu.
• Wyróżnia się dużą przyczepnością i wytrzymałością mechaniczną.
• Odporny na działanie kwasów i zasad.

Przygotowanie podłoża:

Podłoże musi być suche, przyczepne, czyste, nośne i wolne od substancji rozdzielających jak tłuszcze, oleje i zmniejszających przyczepność jak mleczko cementowe. Klejone elementy betonowe powinny mieć co najmniej 28 dni od chwili zabetonowania. Powierzchnię podłoża należy sprawdzić i przygotować odpowiednimi metodami, jak piaskowanie sprężonym powietrzem, szczotkowanie, frezowanie itp.

Wykonanie:

Mieszanie:
Przed połączeniem komponentów każdy z przemieszać oddzielnie. Następnie komponent utwardzający dodać do masy podstawowej i przy pomocy mieszadła wolnoobrotowego dokładnie wymieszać (zalecenie: mieszadło podwójne z przeciwbieżnymi obrotami). Po chwili przełożyć do drugiego pojemnika i jeszcze raz gruntownie przemieszać.
Przed nałożeniem na podłoże żywica powinna być jednorodna i bez smug.
Nakładanie:
Klej żywiczny HARZ EP 68K Flex najlepiej nakłada się pacą z trójkątnymi zębami a bezpośrednio po tej czynności równomiernie rozprowadzona gładką pacą baz pustek powietrznych. Grubość w ten sposób nałożonej warstwy wynosi ok 1,0÷1,5 mm. Odpowiada to zużyciu produktu w ilości ok. 1,5÷2,25 kg/m2.Następnie, natychmiast docisnąć wklejone elementy (np. taśmy, blachy, płytki itp.), które należy unieruchomić na co najmniej 12 godzin (w zależności od temperatury). W przypadku przyklejania taśm dylatacyjnych po dociśnięciu taśmy, jej brzegi należy przeszpachlować z wierzchu na szerokość około 5 cm (nie szpachlować na całej szerokości).

Materiały do pobrania

Materiały dostępne po zalogowaniu

    Brak dostępnych plików