fbpx Harz ERGODUR FLEX | VisBud Projekt

Harz ERGODUR FLEX

Harz ERGODUR FLEX

Harz ERGODUR FLEX

Żywica do wykonywania nawierzchni na jezdniach i chodnikach mostowych

Harz ERGODUR FLEX ma zastosowanie jako hydroizolacja na mostach drogowych i kolejowych, betonowych i stalowych,
a także na tarasach, ścieżkach rowerowych, parkingach piętrowych i innych obiektach inżynieryjnych.
Można na niej układać papy termozgrzewalne. Żywica może być także stosowana jako spoiwo do produkcji epoksydowych
szpachlówek i zapraw naprawczych. W połączeniu z frakcjami piasku kwarcowego żywica Harz ERGODUR FLEX służy do
wykonywania nawierzchni na chodnikach mostowych.

Przygotowanie podłoża:

Przyczepność powłoki żywicznej z betonem zależy od dobrego przygotowania podłoża. Z tego względu, w każdym wypadku, należy zalecić przygotowanie podłoża poprzez śrutowanie, szlifowanie lub frezowanie. Podłoże powinno posiadać niezbędną wytrzymałość, być suche i czyste, wolne od luźno związanych części, szlamu, mleczka cementowego, oleju i tłuszczu, tzn. zanieczyszczeń działających antyadhezyjnie. Wytrzymałość powierzchniowej warstwy betonu na odrywanie musi wynosić min. 1,5 N/mm. Przygotowanie stalowych płyt mostowych do położenia izolacji odbywa się przez mechaniczne czyszczenie metodami opisanymi w normie PN-ISO 8501-1, tj.: czyszczenie obróbką cierną strumieniem ścierniwa na sucho lub poprzez śrutowanie do uzyskania stopnia czystości Sa 2.

Mieszanie:

Komponenty A (żywica) oraz B (utwardzacz) są dostarczone w odpowiedniej proporcji.
Opakowanie kombi: dno górnego stożkowego pojemnika z utwardzaczem, bez jego zdejmowania z pojemnika dolnego, należy
wielokrotnie przebić stalowym przebijakiem i pozwolić, aby utwardzacz w całości spłynął do pojemnika dolnego.
Osobne opakowania: żywica i utwardzacz znajdują się w oddzielnych puszkach. Należy przelać zawartość puszki ze składnikiem B (utwardzaczem) do puszki ze składnikiem A (żywicą). Intensywnie wymieszać składniki przy pomocy mieszadła wolnoobrotowego.
Po połączeniu obu komponentów należy niezwłocznie rozpocząć mieszanie przy pomocy mieszadła umocowanego w wolnoobrotowej wiertarce (max. 300 obr./min.).
Należy zwracać uwagę na dokładne wymieszanie żywicy pozostającej przy ściankach lub dnie naczynia. Z tego też względu zaleca się przelać mieszaninę do czystego naczynia i ponownie przemieszać.
Na placu budowy, poprzez mieszanie z odpowiednio dobranym suchym kruszywem, można zastosować żywicę Harz ERGODUR FLEX jako spoiwo do produkcji szpachlówek i zapraw epoksydowych Frakcje kruszywa należy wymieszać na sucho w mieszarce o wymuszonym obiegu i dodawać spoiwo żywiczne mieszając do uzyskania jednorodności. W przypadku stosowania na budowie gotowych mieszanek kwarcowych należy je zużywać pełnymi workami, gdyż w transporcie mają skłonność do segregacji.

Materiały do pobrania

Materiały dostępne po zalogowaniu

    Brak dostępnych plików