fbpx Harz PA Protect | VisBud Projekt

Harz PA Protect

Harz PA Protect

Harz PA Protect

Impregnat wilgotnego betonu

  • wysoka zdolność penetracji
  • ogranicza powstawanie mikrorys
  • zawiera rozpuszczalnik

Harz PA Protect jest zawierającym rozpuszczalnik, bezbarwnym, 1-komponentowym materiałem na bazie żywicy akrylowej.

Żywica służy do impregnacji oraz pokrywania cienką powłoką świeżo ułożonych betonów – powłoka chroni beton przed szybką utratą wilgoci.

Żywica posiada szczególnie niską lepkość i dlatego penetruje głęboko pory i kapilary w podłożu betonowym.

Dzięki odpowiedniej recepturze ma bardzo dobrą przyczepność do wilgotnego podłoża.

Stosuje się je głównie przy wykonywaniu nowych posadzek przemysłowych.

Położenie wielu warstw powoduje uszczelnienie podłoża i powstanie błyszczącej, zamykającej powłoki.

Jest odporna na działanie promieni UV – nie żółknie.

Zastosowanie materiału Harz PA Protect wzmacnia powierzchnię betonową oraz polepsza jej odporność na ścieranie.

Żywica chroni powierzchnie przed szkodliwym działaniem wody, rozcieńczonych kwasów i zasad a także benzyny, paliw lotniczych, oleju napędowego, płynu hamulcowego.

kolor: bezbarwny
proporcja mieszania składników (wagowo) produkt jednokomponentowy
gęstość ok. 0,9 g/cm³
czas obróbki w temperaturze +20°C 2 – 4 godziny
czas całkowitego utwardzenia w temperaturze +20°C po 1 dniu
ograniczenie odparowania wilgoci ok. 75%
minimalna temperatura stosowania żywicy +5°C dla podłoża
zużycie materiału

100 - 120 ml/m2/ 1 warstwa, w zależności od rodzaju podłoża mineralnego

80 – 100 ml/m2/1 warstwę w przypadku podłoży utwardzanych powierzchniowo 

opakowania 20 litrów
okres składowania w chłodnym i suchym miejscu co najmniej 6 miesięcy

Przygotowanie podłoża:

Podłożem dla żywicy Harz PA Protect są świeżo ułożone powierzchnie betonowe i inne na bazie cementu ( np. beton zatarty, posadzki powierzchniowo utwardzane materiałem, np. HADAPLAN BH 54Z).

Sposób stosowania, wskazówki :

Żywica Harz PA Protect jest preparatem 1- komponentowym dostarczanym w hermetycznie zamkniętych pojemnikach. Przed rozpoczęciem nakładania żywicy należy ją po przelaniu do roboczego pojemnika bardzo dokładnie wymieszać przy pomocy wolnoobrotowego mieszadła.

Aby otrzymać wolną od wad błyszczącą powierzchnię należy sprawnie i szybko, nałożyć równomiernie cienką warstwę żywicy przy pomocy wałków z krótkim włosiem. Bardzo dobre rezultaty daje nanoszenie żywicy przy pomocy natryskiwania (ręczne agregaty).

W przypadku niskiej wilgotności powietrza może zaistnieć potrzeba ochrony betonu przed nadmierną utratą wilgoci – w takiej sytuacji powierzchnię posadzki, zaraz po wyschnięciu impregnatu należy okryć folią.

Optymalną penetrację i równomierne nałożenie powłoki uzyskuje się przez dwukrotne nanoszeniu.

Nałożenie 1 warstwy żywicy zapewnia paroprzepuszczalność. Każda następna warstwa zwiększa ograniczenie paroprzepuszczalności.

Uwaga:

Należy zwrócić szczególną uwagę na staranność powlekania nawierzchni betonowej żywicą Harz PA Protect, ponieważ nierównomierne i zbyt grube rozłożenie preparatu może powodować zmniejszenie jego przyczepności do powierzchni podłoża.

Podczas schnięcia żywicy w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić dobrą wentylację w celu odprowadzenia oparów rozpuszczalnika. Podwyższenie temperatury wpływa na skrócenie czasu obróbki żywicy oraz obniżenie jej lepkości.

Obniżenie temperatury powoduje wydłużenie czasu ok.róbki żywicy oraz podwyższenie jej lepkości.

UWAGA: produkt łatwopalny !

Rodzaj opakowania, zużycie, składowanie:

Materiał dostarczany jest w metalowych pojemnikach: 20 litrów.

Zużycie:

  • 100 - 120 ml/m2/ 1 warstwa, w zależności od rodzaju podłoża mineralnego
  • 80 – 100 ml/m2/1 warstwę w przypadku podłoży utwardzanych powierzchniowo, np. materiałem Cerinol HB Korund Plus itp.

Materiał w oryginalnych, zamkniętych pojemnikach, w chłodnym ale chronionym przed mrozem pomieszczeniu można składować co najmniej 6 miesięcy.

Czyszczenie:

Po każdej operacji należy starannie oczyścić narzędzia i maszyny. Zalecamy stosowanie do tego celu naszych środków czyszczących, np.: rozpuszczalnika uniwersalnego V NW.

Bezpieczeństwo, ochrona środowiska:

Materiał w stanie utwardzonym jest nieszkodliwy dla środowiska. Wskazówki ostrzegawcze znajdujące się na opakowaniu należy przed stosowaniem materiału przeczytać i przestrzegać. Komponentów w stanie nieutwardzonym nie wolno zrzucać do kanalizacji, zbiorników wodnych lub do gruntu. Rozlany materiał należy niezwłocznie zebrać przy pomocy np. trocin. Z pojemnikami postępować zgodnie z obowiązującą przepisami o odpadach i ich usuwaniu.

Szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa transportu, składowania, używania oraz ochrony środowiska zawarte są w karcie charakterystyki produktu dostępnej u dostawcy produktu.

Materiał przeznaczony do profesjonalnego stosowania.

Materiały do pobrania

Materiały dostępne po zalogowaniu

    Brak dostępnych plików