fbpx Harz PU K40 | VisBud Projekt

Harz PU K40

Harz PU K40

Harz PU K40

Harz PU K40 to jednoskładnikowy, elastyczny, poliuretanowy materiał uszczelniający

Harz PU K40 to jednoskładnikowy, wiążący pod wpływem wilgoci z powietrza, elastyczny kit uszczelniający na bazie poliuretanu o wysokiej odporności mechanicznej. Nadaje się do stosowania w pomieszczeniach i na otwartej przestrzeni. Może być nanoszony zarówno za pomocą ręcznego, jak i pneumatycznego wyciskacza na podłoża takie jak stal, aluminium, blacha nierdzewna, beton, folia PCV, drewno, blacha lakierowana, poliester, szkło, PCV itp.

Zastosowanie:

Harz PU K40 jest uniwersalnym materiałem uszczelniającym używanym do:

 • wypełnienia dylatacji i nacięć w posadzkach magazynów i hal produkcyjnych, oraz posadzek w przemyśle spożywczym
 • wypełniania szczelin wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń obciążonych ruchem pieszym i kołowym (parkingi)
 • płytek ceramicznych w budynkach użyteczności publicznej
 • uszczelnień w obiektach oczyszczalni ścieków
 • uszczelniania złącz i szczelin dylatacyjnych w budownictwie mieszkalnym i przemysłowym
 • wykończenia pokryć dachowych oraz wypełniania szczelin stropowych
 • renowacyjnych pokryć dachów płaskich
 • uszczelnienia połączeń spawanych
baza chemiczna: poliuretan
mechanizm utwardzania: pod wpływem wilgoci z powietrza
dostępne kolory: szary ( inne kolory na zapytanie )
Ciężar właściwy w temp 23 °C: 1,42 g/ cm3
Czas tworzenia naskórka: (w temp 23°C i wilgotności względnej 50%) ok. 40 min
Tempo utwardzania: (w temp 23°C i wilgotności względnej 50%) 3,5 mm / 24h
Twardość Shore A (DIN 53505): 40
Wydłużenie przy zerwaniu (DIN 53504) >300%
Naprężenie przy wydłużeniu 100% (DIN 52455): 0,9 N/ mm2
Dopuszczalne odkształcenie: 12,5%
Zalecana temperatura aplikacji: +5 0C do +35 0C
Odporność termiczna: od -40 0C do + 80 0C

Przygotowanie powierzchni:

Powierzchnia powinna być czysta i najlepiej sucha, oczyszczona z oleju i smarów oraz innych zanieczyszczeń obniżających przyczepność szczeliwa. Powierzchnie nie powinny być również przegrzane, gdyż w kontakcie ze zbyt ciepłą powierzchnią następuje wydzielanie gazów jako produktu ubocznego, co powoduje powstanie porowatej warstewki na powierzchni łączonej. Powierzchnie szklane i metalowe należy odtłuścić rozpuszczalnikami. Ze względu na różnorodność tworzyw konstrukcyjnych wskazane jest przeprowadzenie próby przyczepności. W przypadku słabszej przyczepności można zastosować materiał gruntujący podłoże, np. żywicę MONOLITH Harz EP 14, Harz EP 15 Top ( w przypadku podłoża wilgotnego ).

Projektowanie spoiny:

Grubość warstwy szczeliwa nie powinna być mniejsza niż 10 mm, a minimalna szerokość spoiny powinna wynosić 5 mm. Dla głębokich szczelin wskazane jest zastosowanie sznura dylatacyjnego z polietylenu o zamkniętych komórkach. W złączach ruchomych należy unikać trójstronnego przylegania szczeliwa do powierzchni, gdyż może to doprowadzić do jego uszkodzenia. W tym celu, jeżeli głębokość szczeliny nie pozwala na wprowadzenie sznura dylatacyjnego, należy użyć taśmy dylatacyjnej. Wprowadzenie sznura lub taśmy powoduje dwustronne przyleganie szczeliwa i umożliwia prawidłową pracę razem ze złączem.

Aplikacja:

Zabezpieczyć powierzchnie przylegające do spoiny przed zabrudzeniem silikonem taśmą maskującą.

 • uszczelniacz w kartuszu: Wylot z kartusza odciąć, wkręcić końcówkę przeciętą pod kątem 450 o średnicy równej szerokości spoiny.
 • uszczelniacz w folii: obciąć końcówkę folii, nałożyć aplikator, przyciąć końcówkę pod kątem 450 o średnicy równej szerokości spoiny.

Aplikować przy pomocy wyciskacza. Spoinę wygładzić i usunąć taśmę zanim wytworzy się naskórek.

Dostawa:

600 ml folia – w kartonie 20 szt. – na palecie 50 kartonów

Zużycie materiału uszczelniającego:

szerokość szczeliny: 10 mm 15 mm 20 mm 25 mm 30 mm
głębokość szczeliny: 10 mm 12-15 mm 17 mm 20 mm 25 mm
Długość wypełnienia z opakowania 600 ml 6,0 m 2,5 – 3,0 m 1,8 m 1,2 m 0,8 m

Okres trwałości 12 miesięcy, jeśli jest przechowywany w chłodnym (od +5°C do+25° C) i suchym miejscu, w szczelnie zamkniętych pojemnikach. Termin przydatności do użytku podany jest na opakowaniu. Przechowywać z dala od źródeł ognia.

Czyszczenie:

Nadmiar nieutwardzonego produktu z rąk, narzędzi i zabrudzonych powierzchni należy usunąć ręcznikiem papierowym przed jego utwardzeniem. Po utwardzeniu może być usunięty mechanicznie.

Uwaga:

 • Unikać również kontaktu z powierzchniami, które mogłyby uwalniać olej, rozpuszczalniki, bitum oraz inne plastyfikatory np. z gumą
 • W miejscach, gdzie wymagana jest spoina pachwinowa, minimalna przylegalność szczeliwa do każdej z powierzchni łączonych powinna wynosić 6 mm.
 • Uszczelniacz utwardza się na wskutek wilgoci absorbowanej z powietrza, stąd wykonywanie uszczelnień w warunkach braku dostępu powietrza nie powinno być prowadzone.

Materiały do pobrania

Materiały dostępne po zalogowaniu

  Brak dostępnych plików