fbpx IMBERAL® Aquarol 10D | VisBud Projekt

IMBERAL® Aquarol 10D

IMBERAL® Aquarol 10D

IMBERAL® Aquarol 10D

IMBERAL® Aquarol 10D jest zabarwionym na czerwono środkiem gruntującym o działaniu chemicznym i fizycznym, specjalnie dostosowanym do wysokich wymagań stawianych współczesnej technologii wykonywania hydroizolacji. Wiąże pyły (kurz, pyły cementowe i kwarcowe), które znajdują się na mineralnych powierzchniach materiałów budowlanych. Wzmacnia powierzchnie materiałów budowlanych przez połączenia krzemianowe i tworzy nośny podkład pod późniejsze uszczelnienia. Redukuje chłonność podłoża przez hydrofobizację strefy powierzchniowej i zmniejsza niebezpieczeństwo podchodzenia wody za uszczelnienie.

IMBERAL® Aquarol 10D jako środek gruntujący, specjalnie pod 1- i 2-składnikowe, grubowarstwowe uszczelnienia bitumiczne, pod tradycyjne grubowarstwowe uszczelnienia bitumiczne oraz pod elastyczne mikrozaprawy uszczelniające jak np. INTRASIT® 1KFlex 54Z, INTRASIT® Poly-C1 54Z/-C2 55Z i IMBERAL® RSB 55Z.

IMBERAL® Aquarol 10D jest zabarwionym na czerwono środkiem gruntującym o działaniu chemicznym i fizycznym, specjalnie dostosowanym do wysokich wymagań stawianych współczesnej technologii wykonywania hydroizolacji.

Wiąże pyły (kurz, pyły cementowe i kwarcowe), które znajdują się na mineralnych powierzchniach materiałów budowlanych.

Wzmacnia powierzchnie materiałów budowlanych przez połączenia krzemianowe i tworzy nośny podkład pod późniejsze uszczelnienia.

Redukuje chłonność podłoża przez hydrofobizację strefy powierzchniowej i zmniejsza niebezpieczeństwo podchodzenia wody za uszczelnienie.

 • Hydrofobowy
 • Wzmacniający
 • Daje się nakładać przez smarowanie, wałkiem lub przez natrysk
 • Opatentowany

Zastosowanie

IMBERAL® Aquarol 10D jako środek gruntujący, specjalnie pod 1- i 2-składnikowe, grubowarstwowe uszczelnienia bitumiczne, pod tradycyjne grubowarstwowe uszczelnienia bitumiczne oraz pod elastyczne mikrozaprawy uszczelniające jak np. INTRASIT® 1KFlex 54Z, INTRASIT® Poly-C1 54Z/-C2 55Z i IMBERAL® RSB 55Z.

Obszary zastosowań:

 • Suche i przejściowo lekko wilgotne powierzchnie
 • Chłonne podłoża mineralne
 • Powierzchnie poziome i pionowe
Opakowanie
Pojemnik
Forma dostawy
Temperatura stosowania
Zabarwienie kontrolne
Składowanie
kanister polietylenowy
20 kg / 5 kg
24 / 60 poj. na palecie
+5 °C do +35 °C
na czerwono
w miejscu chłodnym i chronionym przed mrozem, 12 miesięcy

Zużycie

W zależności od chłonności
podłoża
0,15 - 0,25 kg/m2

Przygotowanie podłoża

Podłoża muszą być chłonne, mocne, nośne i wolne od luźnych cząstek.

Podłoże może być lekko wilgotne.

Wystające elementy płyty fundamentowej oczyścić, usunąć spieczone warstwy i zanieczyszczenia.

Wykonanie

DIN 18195 – Uszczelnienia budowli

DIN 1053 - Wykonywanie murów

Przestrzegać wytycznych dotyczących wykonywania i projektowania elementów budowli stykających się z gruntem, uszczelnianych grubowarstwowymi, modyfikowanymi tworzywami sztucznymi powłokami bitumicznymi.

 1. IMBERAL® Aquarol 10D nałożyć na podłoże przez smarowanie, przy użyciu wałka lub przez natrysk. W celu uzyskania lepszego związania pyłu na podłożach silnie pylących zaleca się użycie szczotki lub miotły do rozprowadzania środka gruntującego po podłożu.
 2. Uszczelnienie grubowarstwowe można nakładać już wtedy, kiedy warstwa gruntująca podeschnie i stanie się matowo-wilgotna. Dłuższe czasy schnięcia nie wpływają ujemnie na przyczepność.
 3. Sprzęt (do natrysku) czyścić wodą natychmiast po jego użyciu.
 4. W przypadku nakładania widzialnych powłok na zagruntowane podłoże należy stosować INTRASIT® Aquarol 10A weiß (biały).

Produkty systemowe hahne

 • IMBERAL® S100 90B
 • IMBERAL® 2K 20B 
 • IMBERAL® 2K-D 20B
 • IMBERAL® RSB 55Z
 • INTRASIT® Poly-C1 54Z
 • INTRASIT® Poly-C2 55Z
 • IMBERAL® Emuflex 20B
 • INTRASIT® 1KFlex 54Z
 • ÖKOPLAST® 1K 20B
 • ÖKOPLAST® 2K 20B

Ważne wskazówki

Chronić przylegające elementy budowli przed odpryskami i mgłą rozpryskową.

Składniki

Organiczne i nieorganiczne środki wiążące, środki hydrofobizujące, środki nawilżające, barwnik

Bezpieczeństwo pracy / zalecenia

Produkt jest alkaliczny. Należy przestrzegać ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy z substancjami chemicznymi. W razie kontaktu z oczami natychmiast przemyć oczy dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nosić odpowiednią odzież ochronną.

Usuwanie odpadów

Dla wszystkich systemów obowiązują aktualne przepisy krajowe.

Materiały do pobrania

Materiały dostępne po zalogowaniu

  Brak dostępnych plików