fbpx INTRASIT® DS1 54Z | VisBud Projekt

INTRASIT® DS1 54Z

INTRASIT® DS1 54Z

INTRASIT® DS1 54Z

INTRASIT® DS1 54Z jest wiązaną cementem, łatwą w obróbce i stosowaniu mikrozaprawą renowacyjną o wysokiej odporności na siarczany. Uszczelnienia wykonane z materiału INTRASIT® DS 54Z wyróżniają się wysoką szczelnością i wytrzymałością, tym samym posiadają wysoką odporność na obciążenia mechaniczne oraz obciążenia chemiczne, powodowane np. solami wysypywanymi zimą, fekaliami i występującymi w gruncie agresywnymi substancjami.

INTRASIT® DS1 54Z do uszczelniania elementów budowli stykających się z gruntem, przeciw wilgoci gruntowej, nienapierającej pod ciśnieniem wodzie powierzchniowej, wodzie przesiąkowej i przemysłowej oraz do uszczelniania zbiorników do 5 m słupa wody. Do doszczelniania i napraw podłoży uszkodzonych przez wilgoć i sole od strony pozytywnej oraz negatywnej do 15 m słupa wody w połączeniu z materiałem INTRASIT® VK 10A. Na pionowych i poziomych powierzchniach wewnątrz i na zewnątrz budowli oraz na bezskurczowych podłożach, gotowych do nakładania powłok.

Właściwości

INTRASIT® DS1 54Z jest wiązaną cementem, łatwą w obróbce i stosowaniu mikrozaprawą renowacyjną o wysokiej odporności na siarczany. Uszczelnienia wykonane z materiału INTRASIT® DS 54Z wyróżniają się wysoką szczelnością i wytrzymałością, tym samym posiadają wysoką odporność na obciążenia mechaniczne oraz obciążenia chemiczne, powodowane np. solami wysypywanymi zimą, fekaliami i występującymi w gruncie agresywnymi substancjami.

 • Odporna na siarczany
 • Mrozoodporna
 • Wodoszczelna
 • Ulepszona polimerami
 • Otwarta dyfuzyjnie

Zastosowanie

INTRASIT® DS1 54Z do uszczelniania elementów budowli stykających się z gruntem, przeciw wilgoci gruntowej, nienapierającej pod ciśnieniem wodzie powierzchniowej, wodzie przesiąkowej i przemysłowej oraz do uszczelniania zbiorników do 5 m słupa wody.

Do doszczelniania i napraw podłoży uszkodzonych przez wilgoć i sole od strony pozytywnej oraz negatywnej do 15 m słupa wody w połączeniu z materiałem INTRASIT® VK 10A.

Na pionowych i poziomych powierzchniach wewnątrz i na zewnątrz budowli oraz na bezskurczowych podłożach, gotowych do nakładania powłok.

Obszary zastosowań:

 • Pomieszczenia wilgotne, łazienkowe i prysznicowe
 • Silosy, oczyszczalnie ścieków, szyby
 • Cokoły
 • Beton, jastrych, mur
 • Doszczelnienia wewnątrz i na zewnątrz
Opakowanie
Pojemnik
Forma dostawy
Barwa
Gęstość świeżej zaprawy
Temperatura stosowania
Czas stosowania
Odporność na deszcz
Możliwość chodzenia
Możliwość nakładania
powłok
Współczynnik oporu dyfu-
zyjnego pary wodnej µ
Wodoszczelność po 28 dniach
obciążania wodą
Wytrzymałość na rozciąganie
przy zginaniu po 28 dniach
Wytrzymałość na ściskanie
po 28 dniach
Wytrzymałość na odrywanie
po 28 dniach
Składowanie
worek papierowy
25 kg
30 worków na palecie
szara
ok. 1,68 kg/l
+2 °C do +30 °C
ok. 30 minut
po ok. 4 godz.
po ok. 8 godz.

po ok. 7 dniach

ok. 100

ok. 1,5 bar

ok. 6 N/mm2

ok. 28 N/mm2

ok. 1,5 N/mm2
w suchym miejscu, 6 miesięcy

Zużycie / Grubość wyschniętej warstwy

Wilgoć gruntowa

Woda nie napierająca

Woda napierająca

Zbiorniki wodne
(głębokość wody 5 m)

ok. 3 kg/m2 odpowiada 2,0 mm
ok. 4 kg/m2 odpowiada 2,5 mm
ok. 5 kg/m2 odpowiada 3,0 mm
ok. 5 kg/m2 odpowiada 3,0 mm

Przygotowanie podłoża

Podłoża muszą być mocne, równe, nośne, wolne od lodu, pyłu, brudu i gipsu.

Chłonne podłoża najpierw starannie zwilżyć, żeby mikrozaprawa uszczelniająca nie mogła oddawać wody. Uszczelniane powierzchnie muszą być wolne od rys. Ewentualne rysy wydłutować i zamknąć zaprawą cementową lub wypełnić żywicą iniekcyjną. Ubytki naprawić, gniazda żwirowe zaszpachlować. Ewentualnie uzupełnić spoiny w murze wykonane z zaprawy. W przypadku muru nieregularnego z licznymi występami i ubytkami nałożyć wyrównawczą warstwę tynku z zaprawy INTRASIT® SM 54Z. 

Wszystkie krawędzie załamać pod kątem 45° lub sfazować (szerokość fazki ≥ 3 cm). We wszystkich narożnikach wykonać wyoblenia o promieniu min. 3 cm. W miejscach krytycznych uszczelnień na styku ścian i fundamentu wewnątrz i i na zewnątrz, np. w przypadku wilgoci po stronie odwrotnej i/lub zasolenia pracować z połączeniu z materiałem INTRASIT® VK 10A.

Wykonanie

Wytycznymi są: norma DIN 1053 dot. wykonania murów i norma DIN V 18550 dot. tynku oraz folder firmy Hahne poświęcony renowacji ścian piwnicy od wewnątrz z zastosowaniem materiału INTRASIT®.

 • INTRASIT® DS1 54Z powoli wsypywać do czystej wody w czystym pojemniku do zarabiania energicznie mieszając aż do uzyskania masy nie zawierającej grudek.

Zalecana proporcja mieszanki do nakładania pędzlem i wcierania:

1 część wody : 3 - 3,5 części INTRASIT® DS1 54Z (objętościowo)

lub 1 część wody : 4 części proszku (wagowo).

 • Mikrozaprawę nakładać pędzlem murarskim, w co najmniej 2 operacjach roboczych. Pierwszą warstwą nasycić powierzchnię tak, aby była szczelna. Drugą warstwę położyć po ok. 6 godzinach, najpóźniej po 24 godzinach. 

Podczas uszczelniania z użyciem INTRASIT® VK 10A mikrozaprawa uszczelniająca nakładana jest dwukrotnie naprzemiennie z materiałem INTRASIT® VK 10A metodą „świeżym na świeże” (zaczynając od INTRASIT® VK 10A).

 • Dla przyspieszenia wiązania w przypadku silnie zawilgoconego podłoża można wymieszać INTRASIT® DS1 54Z z materiałem INTRASIT® RASANT 55Z.

Zalecana proporcja mieszanki:

3 : 1 do 1 : 1 (wagowo).

 • Sprzęt i narzędzia czyścić wodą natychmiast po ich użyciu. Stwardniały materiał można usunąć tylko mechanicznie.

Środki ochronne

INTRASIT® DS1 54Z po stwardnieniu chronić przed uszkodzeniami (tynk, jastrych, okładzina z płytek, płyty drenażowe itd.) oraz przed zbyt szybkim schnięciem (utrzymywać w wilgoci min. 24 godz.).

Produkty systemowe hahne

 • INTRASIT® VK 10A
 • INTRASIT® RASANT 55Z

Ważne wskazówki

 • Przestrzegać temperatury stosowania od +2 °C do +30 °C.
 • Nie przebijać uszczelnienia gwoździami ani kołkami.
 • Nie mieszać z innymi materiałami budowlanymi.

Składniki

Cementy znormalizowane, kruszywa mineralne, środki pomocnicze, specjalne dodatki modyfikujące, środki uszczelniające

Bezpieczeństwo pracy / zalecenia

Zawiera cement i reaguje alkalicznie w kontakcie z wilgocią/wodą. Dokładniejsze informacje odnośnie bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i obchodzenia się z materiałem podane są w aktualnej karcie charakterystyki substancji niebezpiecznych.

Usuwanie odpadów

Dla wszystkich systemów obowiązują aktualne przepisy krajowe.

Materiały dostępne po zalogowaniu

  Brak dostępnych plików