fbpx INTRASIT® GP 54Z | VisBud Projekt

INTRASIT® GP 54Z

INTRASIT® GP 54Z

INTRASIT® GP 54Z

renowacyjny tynk podkładowy, magazynujący szkodliwe sole, o dużej porowatości; dyfuzyjny; odporny na działanie siarczanów; do nakładania ręcznego oraz maszynowego

INTRASIT® GP 54Z służy do wyrównywania większych nierówności oraz ubytków i porów w podłożu pod tynki. Stosować w przypadku grubości tynku renowacyjnego wynoszącej 40 mm.

INTRASIT® GP 54Z jest zaprawą służącą do wykonywania „oddychającego”, dobrze przyczepnego tynku wyrównawczego o niewielkiej zdolności do absorbowania wody i soli. 

Spełnia wymagania WTA.

Grupa zapraw P II wg normy DIN V 18550.

 • Łatwy w obróbce i stosowaniu
 • Wysoka przyczepność
 • Hydrofobowy
 • Przepuszcza parę wodną
 • Przystosowany do wykonywania tynków maszynowych

Zastosowanie

INTRASIT® GP 54Z służy do wyrównywania większych nierówności oraz ubytków i porów w podłożu pod tynki. Stosować w przypadku grubości tynku renowacyjnego wynoszącej 40 mm.

Obszary zastosowań:

 • Renowacja tynku
 • Stare mury
 • Wewnątrz i na zewnątrz budowli
Opakowanie
Pojemnik
Forma dostawy
Barwa
Temperatura stosowania
Czas stosowania
Cement zgodny z
Dodatki i kruszywa zgodne z
Uziarnienie
Porowatość
Zawartość porów powietrznych
Współczynnik odporności na
dyfuzję pary wodnej µ
Składowanie
worek papierowy
30 kg
25 worków na palecie
szarość cementu
+5 °C do +30 °C
2 do 3 godzin
DIN 1164
DIN 4226
0 - 4 mm
> 45 %
> 20 %

< 18
w suchym miejscu, 6 miesięcy

Zużycie / wydajność

Zużycie

Wydajność

ok. 1 kg/m2/mm
grubości warstwy
ok. 30 l na 30 kg

Przygotowanie podłoża

Z podłoża całkowicie usunąć resztki tynku, luźne cząstki i pył. Skuć stary tynk w promieniu 80 - 100 cm wokół uszkodzonego miejsca.

Wydrapać zmurszałe spoiny w murze do głębokości 2 - 3 cm i wymienić uszkodzone cegły.

Wykonać tynk natryskowy z zaprawy gruntującej INTRASIT® VS 54Z.

Wykonanie

Wytycznymi są: norma DIN V 18550 dot. tynków i norma DIN 1053 dot. wykonania murów oraz instrukcja WTA 2-9-04/D.

 • INTRASIT® GP 54Z dodawać do wody mieszając go przez 2 do 3 minut w mieszarce przeciwbieżnej aż do otrzymania jednorodnej masy, nie zawierającej grudek. Zalecana proporcja mieszanki: 30 kg INTRASIT® GP 54Z : 10,0 l wody.
 • Zaprawę nakłada się zwykłymi ręcznymi narzędziami do tynkowania lub w przypadku stosowania większych ilości agregatem tynkarskim.
 • Nadać szorstkość powierzchni tynku w kierunku poziomym.
 • Sprzęt i narzędzia czyścić wodą natychmiast po ich użyciu.

W zależności od temperatury i warunków pogodowych czas przerwy technologicznej wynosi przynajmniej 1 dzień na każdy 1 mm grubości warstwy. W przypadku stosowania agregatów tynkarskich użyć mieszalnika wtórnego lub specjalnej obudowy ślimaka, wspierającej tworzenie się porów powietrznych.

Pielęgnacja

Pierwszą z następnych warstw tynku renowacyjnego wykonuje się o grubości > 10 mm, a w przypadku dużego zasolenia, o grubości > 15 mm, jako warstwę ochronną.

Nie wolno nakładać pojedynczej warstwy o grubości przekraczającej 20 mm.

Produkty systemowe hahne

 • INTRASIT® VS 54Z
 • INTRASIT® SAP 54Z
 • INTRASIT® SanUno 54Z

Ważne wskazówki

 • Przestrzegać temperatury stosowania wynoszącej od +5 °C do +30 °C.
 • Zabezpieczyć świeży tynk przed zbyt szybkim schnięciem i działaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych.
 • Nie nadaje się do mieszania w betoniarkach wolnospadowych.
 • Spełnia wszystkie wymagania normy DIN V 18550 i instrukcji WTA dot. tynków renowacyjnych.

Składniki

Cementy znormalizowane, kruszywa mineralne, środki uszczelniające, proszek dyspersyjny z tworzywa sztucznego, środek powodujący powstawanie porów w tynku

Bezpieczeństwo pracy / zalecenia

Zawiera cement i reaguje alkalicznie w kontakcie z wilgocią/wodą. Dokładniejsze informacje dotyczące bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i obchodzenia się z produktami znajdują się w aktualnej karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej.

Usuwanie odpadów

Dla wszystkich systemów obowiązują aktualne przepisy krajowe.

Materiały do pobrania

Materiały dostępne po zalogowaniu

  Brak dostępnych plików