fbpx INTRASIT® Poly-C1 54Z | VisBud Projekt

INTRASIT® Poly-C1 54Z

INTRASIT® Poly-C1 54Z

INTRASIT® Poly-C1 54Z

INTRASIT® Poly-C1 54Z jest masą uszczelniającą na bazie polimerów i cementu, o dobrej przyczepności i konsystencji pasty. Po wymieszaniu obu składników uzyskuje się zaprawę PCC nadającą się do szpachlowania, a po dodaniu 1% wody do nakładania pędzlem. INTRASIT® Poly-C1 54Z twardnieje bez naprężeń również przy grubościach warstw do 5 mm.

INTRASIT® Poly-C1 54Z do wykonywania uszczelnień w budownictwie lądowym naziemnym i podziemnym na betonie, tynku i murze, do alternatywnego uszczelniania pod wykładzinami z płytek ceramicznych wewnątrz i na zewnątrz budowli. Do wykonywania uszczelnień powierzchni poziomych pod ścianami. Jako uszczelnienie pośrednie i przeciw wodzie rozpryskowej oraz jako warstwa sczepna. Znajduje także zastosowanie przy uszczelnieniach całych powierzchni z betonu, również w obrębie styku z gruntem. Do uszczelniania cokołów budynków i do klejenia płyt izolacyjnych Perimeter w strefie wody rozpryskowej. INTRASIT® Poly-C1 54Z jest odporny na substancje agresywne, jakie zazwyczaj występują w gruncie. Z uwagi na dobrą odporność na promienie UV INTRASIT® Poly-C1 54Z może być też stosowany jako środek hamujący proces karbonatyzacji niezadaszonych elementów budowli betonowych.

Właściwości

INTRASIT® Poly-C1 54Z jest masą uszczelniającą na bazie polimerów i cementu, o dobrej przyczepności i konsystencji pasty. Po wymieszaniu obu składników uzyskuje się zaprawę PCC nadającą się do szpachlowania, a po dodaniu 1% wody do nakładania pędzlem. INTRASIT® Poly-C1 54Z twardnieje bez naprężeń również przy grubościach warstw do 5 mm. Przekrywa mikrorysy Nie przepuszcza wody pod ciśnieniem Elastyczna w niskich temperaturach Uniwersalne zastosowanie Możliwa grubość warstwy do 5 mm

Zastosowanie

INTRASIT® Poly-C1 54Z do wykonywania uszczelnień w budownictwie lądowym naziemnym i podziemnym na betonie, tynku i murze, do alternatywnego uszczelniania pod wykładzinami z płytek ceramicznych wewnątrz i na zewnątrz budowli. Do wykonywania uszczelnień powierzchni poziomych pod ścianami. Jako uszczelnienie pośrednie i przeciw wodzie rozpryskowej oraz jako warstwa sczepna. Znajduje także zastosowanie przy uszczelnieniach całych powierzchni z betonu, również w obrębie styku z gruntem. Do uszczelniania cokołów budynków i do klejenia płyt izolacyjnych Perimeter w strefie wody rozpryskowej. INTRASIT® Poly-C1 54Z jest odporny na substancje agresywne, jakie zazwyczaj występują w gruncie. Z uwagi na dobrą odporność na promienie UV INTRASIT® Poly-C1 54Z może być też stosowany jako środek hamujący proces karbonatyzacji niezadaszonych elementów budowli betonowych. Obszary zastosowań: Beton, tynk, mur Pomieszczenia wilgotne i mokre Balkony, tarasy, pergole Uszczelnianie powierzchni betonowych w obrębie styku z gruntem

Opakowanie

Składnik płynny
Proszek
Forma dostawy

Barwa
Ciężar objętościowy,
po wymieszaniu
Temperatura stosowania
Czas stosowania
Kruchość na zimno
(trzpień 25 mm)
Wydłużenie przy zerwaniu
Maks. wytrzymałość na
odrywanie
Wytrzymałość na odrywanie
na betonie
- na sucho
- na mokro
po naprzemiennym zamarzaniu
i rozmarzaniu
Wytrzymałość na odrywanie
w połączeniu z
HADALAN® FKFlex g 54Z
na sucho
Przekrywanie rys

Szczelność
Odporna na deszcz1)
Utwardzona i obciążalna1)
Zawartość VOC
Współczynnik dyfuzji
pary wodnej µ
Składowanie

worek papierowy / kanister polietylenowy
5 kg
15 kg
40 / 40 worków / pojemników na palecie
szara

1,70 kg/l
+5 °C do +30 °C
1,5 - 2,0 godz.

< 0 °C
ok. 80 %

ok. 1,10 N/mm2

0,8 N/mm2
0,9 N/mm2

0,7 N/mm2

ok. 1,3 N/mm2
> 0,75 mm przy 2,0 mm grubości
3 bar / 28 dni
ok. 3 godz.
ok. 24 godz.
< 0,01%

ok. 1800
w zabezpieczonym przed mrozem, w suchym miejscu, 6 miesięcy

Zużycie / Grubość wyschniętej warstwy

Obciążenie normalne

Woda pod ciśnieniem

ok. 3 kg/m2 = ok. 1,5 mm suchej warstwy

ok. 4 kg/m2 = ok. 2,0 mm suchej warstwy

Przygotowanie podłoża

Podłoża muszą być mocne, równe, nośne, wolne od oleju, tłuszczu, lodu, pyłu, brudu, resztek zaprawy i luźnych cząstek. Czyste, wolne od pyłu, suche podłoża wstępnie zwilżyć wodą do uzyskania matowej powierzchni. Mur musi mieć wypełnione spoiny. Narożniki i krawędzie załamać, wykonać wyoblenia. Niewielkie nierówności można wyrównać przez szpachlowanie drapane z zastosowaniem INTRASIT ® Poly-C1 54Z. Tynk gipsowy i płyty gipsowo-kartonowe zagruntować materiałem VESTEROL® TG 10D nakładając go pędzlem lub przez natrysk. Do gruntowania wszystkich chłonnych podłoży mineralnych stosować IMBERAL® Aquarol 10D.

Wykonanie

Wytycznymi są: norma DIN 18195 dot. uszczelniania budowli i norma DIN 1053 dot. wykonania muru.

INTRASIT® Poly-C1 54Z wymieszać mieszadłem wolnoobrotowym (400 do 600 obr/min). Czas mieszania ok. 2 do 3 minut. Mieszany jest cały składnik płynny i podczas mieszania dodaje się proszek.

W celu otrzymania konsystencji nadającej się do wcierania, należy dodać do wymieszanej mikrozaprawy ok. 0,2 l wody (1%) i ponownie wymieszać.

INTRASIT® Poly-C1 54Z można nakładać przez malowanie, szpachlowanie lub natrysk. Należy przy tym zwracać uwagę na równomierne aplikowanie masy uszczelniającej. Należy unikać uderzeń kielnią w powierzchnię materiału.

Maksymalna grubość warstwy na jedną operację roboczą wynosi 5 mm.

Dla uzyskania jednorodnej, równomiernej i wolnej od porów warstwy uszczelniającej zaleca się nakładanie mikrozaprawy uszczelniającej w dwóch operacjach roboczych.

Pomiędzy kolejnymi warstwami przestrzegać czasu schnięcia od 3 do 5 godzin, w zależności od pogody.

Sprzęt i narzędzia pracy czyścić czystą wodą natychmiast po ich użyciu.

Środki ochronne

Do chwili wystarczającego stwardnienia chronić przed obciążeniami mechanicznymi. 

Przewidzieć warstwy ochronne zgodnie z DIN 18195 część 10.

Produkty systemowe hahne

  • IMBERAL® Aquarol 10D 
  • IMBERAL® VE 89V
  • INTRASIT® SM 54Z
  • INTRASIT® Poly-C2 55Z
  • VESTEROL® TG 10D
  • HADALAN® DDV 32P

Ważne wskazówki

Przestrzegać temperatury stosowania od +5 °C do +30 °C.

Przy nasłonecznieniu, podwyższonej temperaturze i wietrznej pogodzie należy się liczyć z przedwczesnym tworzeniem się „naskórka”.

Nadaje się do stosowania tylko na suchych lub matowo-wilgotnych podłożach.

Należy unikać uderzeń kielni w powierzchnię.

Składniki

Składnik płynny: zawiesina polimerowa, dodatki 

Proszek: cementy specjalne, kruszywo mineralne, środki pomocnicze

Bezpieczeństwo pracy / zalecenia

Składnik proszkowy zawiera cement i reaguje alkalicznie w kontakcie z wilgocią/wodą.

Dokładniejsze informacje odnośnie bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i obchodzenia się z materiałem podane są w aktualnej karcie charakterystyki substancji niebezpiecznych.

Usuwanie odpadów

Dla wszystkich systemów obowiązują aktualne przepisy krajowe.

Materiały dostępne po zalogowaniu

    Brak dostępnych plików