fbpx INTRASIT® SanUno 54Z | VisBud Projekt

INTRASIT® SanUno 54Z

INTRASIT® SanUno 54Z

INTRASIT® SanUno 54Z

INTRASIT® SanUno 54Z do renowacji zasolonych i zawilgoconych powierzchni ścian wewnątrz i na zewnątrz budowli. Jako tynk cokołowy w zagrożonych miejscach.

INTRASIT SanUno 54Z to jednowarstwowy tynk renowacyjny, który umożliwia przyspieszenie prac tynkarskich.

Do nakładania maszynowego oraz ręcznego (zalecany do nakładania maszynowego w jednej warstwie).

O dużej porowatości; magazynujący szkodliwe sole budowlane; hydrofobowy; dyfuzyjny; łatwy w obróbce; o dużej przyczepności do podłoż a; szybo wchłaniający wilgoć z podłoża.

O uziarnienieniu 0 – 1,2 mm.

Do stosowania wewnątrz oraz na zewnątrz.

Do renowacji zawilgoconych oraz zasolonych obiektów zabytkowych;

do wykonywania tynków renowacyjnych na zawilgoconych oraz zasolonych podłożach; do układania warstw o grubo ści do 30 mm.

Dane Techniczne

Klasa zaprawy  R CS II wg EN 998-1
Uziarnienie  0 – 1,2 mm
Wytrzymałość na ściskanie  3,5 MPa
Podciąganie kapilarne wody  ≤5 mm
Czas zużycia  ok. 2 godz.
Czas mieszania  ok. 2 – 3 minut
Temperatura użycia  +5°C do + 30°C
Współczynnik oporu dyfuzyjnego  μ < 15
Porowatość 50%
Zużycie wody ok. 6,5 – 7,0 l wody na 30 kg suchej zaprawy
Zużycie  ok: 1,1kg/1m²/1 mm grubości tynku
Magazynowanie w suchym miejscu,                    12 miesięcy od daty produkcji
Kolor  szary

Dane techniczne odnoszą się do temperatury 20°C i 65% wilgotności względnej powietrza

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być nośne, czyste, wolne od kurzu oraz pyłu. Z powierzchni muru skuć skorodowane, słabe, niezwiązane z podłożem warstwy muru, usunąć stare zawilgocone i zasolone tynki na wysokość ok 80 cm powyżej granicy zawilgoceń. Usunąć stare, osypujące się fugi. Podczas osadzania puszek oraz montażu kabli instalacji elektrycznych nie używać gipsu. Na powierzchni ścian oraz sklepień wykonać niepełnokryjącą obrzutkę z zaprawy renowacyjnej INTRASIT VS 54Z. Puste fugi w murach ceglanych oraz kamiennych wyspoinować za pomocą zaprawy wykonanej z tynku INTRASIT GP 54Z. Do wyrównywania dużych ubytków w podłożu stosować tynk renowacyjny podkładowy INTRASIT GP 54Z.

Wykonanie

Tynk renowacyjny INTRASIT SanUno 54Z w ilości 30 kg zmieszać z 6,5 − 7,0 l czystej wody w agregacie tynkarskim. Nanosić maszynowo lub ręcznie. W zależności od stopnia zasolenia podłoża całkowita grubość warstwy tynku nie powinna być mniejsza od 20 mm i większa od 30 mm. Zaleca się narzucić najpierw cienką warstwę tynku o grubości ok. 10 mm. Po kilkunastu minutach narzucić kolejną warstwę do uzyskania założonej grubości tynku. Świeżą warstwę wyrównać, następnie zatrzeć na gładko pacą styropianową lub fakturować na ostro za pomocą wilgotnej gąbki. Świeżą zaprawę chronić przed nagłym wysychaniem i niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi takimi jak mróz, przeciąg, porywisty wiatr,
bezpośrednie intensywne nasłonecznienie, intensywne opady.
Można malować tylko farbami silikatowymi (po min. 3 dniach).Nie prowadzić prac w temperaturze podłoża i otoczenia niższej niż +5°C oraz wyższej niż +30°C. Nie dodawać żadnych innych dodatków. Postępować zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

Przed przystąpieniem do prac należy zapoznać sięz aktualną kartą techniczną.
Produkt przeznaczony do profesjonalnego stosowania.

Pielęgnacja

W przypadku łącznej grubości tynku > 30 mm pierwszą warstwę wykonywać z zaprawy INTRASIT® GP-54Z. 

Na zakończenie tynk można pomalować farbą silikatową VESTEROL® SF 10A. Podczas wykonywania innych powłok nie wolno przekroczyć równoważnej z dyfuzją grubości warstwy powietrza sd < 0,2 m.

Produkty systemowe

 • INTRASIT® GP 54Z
 • INTRASIT® VS 54Z
 • INTRASIT® SAP 54Z
 • INTRASIT® SE-SF 70A
 • VESTEROL® SF 10A

Ważne wskazówki

 • Przestrzegać temperatury stosowania wynoszącej od +5 °C do +30 °C.
 • Zabezpieczyć świeży tynk przed zbyt szybkim schnięciem i działaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych.
 • Spełnia wszystkie wymagania normy DIN V 18550 i instrukcji WTA dot. tynków renowacyjnych.
 • W przypadku dużego zasolenia wymagane jest wykonanie tynku prze nałożenie kilku warstw INTRASIT® SAP-WTA 54Z.

Bezpieczeństwo pracy / zalecenia

Zawiera cement i reaguje alkalicznie w kontakcie z wilgocią/wodą. Dokładniejsze informacje dotyczące bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i obchodzenia się z produktami znajdują się w aktualnej karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej.

Usuwanie odpadów

Dla wszystkich systemów obowiązują aktualne przepisy krajowe.

Materiały do pobrania

Materiały dostępne po zalogowaniu

  Brak dostępnych plików