fbpx INTRASIT® VK 10A | VisBud Projekt

INTRASIT® VK 10A

INTRASIT® VK 10A

INTRASIT® VK 10A

INTRASIT® VK 10A jest produktem złożonym służącym do głębokiej mineralizacji uszczelnianego podłoża. Redukuje chłonność podłoża przez hydrofobizację strefy przypowierzchniowej.

INTRASIT® VK 10A do uszczelniania powierzchni zewnętrznych w połączeniu z zaprawą cementową lub mikrozaprawami uszczelniającymi. Do wewnętrznego uszczelniania murowanych ścian piwnic w połączeniu z izolacją wykonaną metodą iniekcji bezciśnieniowej lub pod niskim ciśnieniem.

Właściwości

INTRASIT® VK 10A jest produktem złożonym służącym do głębokiej mineralizacji uszczelnianego podłoża.

Redukuje chłonność podłoża przez hydrofobizację strefy przypowierzchniowej.

 • Hydrofobizujący
 • Zwęża kapilary
 • Posiada dobre właściwości penetrujące
 • Wzmacnia powierzchnie
 • Zgodny z systemem

Zastosowanie

INTRASIT® VK 10A do uszczelniania powierzchni zewnętrznych w połączeniu z zaprawą cementową lub mikrozaprawami uszczelniającymi. Do wewnętrznego uszczelniania murowanych ścian piwnic w połączeniu z izolacją wykonaną metodą iniekcji bezciśnieniowej lub pod niskim ciśnieniem.

Obszary zastosowań:

Mury i beton

Iniekcje

Uszczelnienie powierzchniowe

Opakowanie
Pojemnik
Forma dostawy

Temperatura stosowania
Ciężar objętościowy
Składowanie

kanister polietylenowy
23 kg / 12 kg / 6 kg
24 / 40 / 60 poj. na
palecie
+5 °C do +35 °C
1,2 kg/l
w zabezpieczonym przed mrozem miejscu, 12 miesięcy

Zużycie

Uszczelnienie powierzchniowe
W iniekcjach zużycie w murze
o grubości 30 cm, z cegły
wapienno-piaskowej
0,5 - 1,0 kg/m2

ok. 5,0 kg/mb muru

Przygotowanie podłoża

Podłoża muszą być mocne, nośne, wolne od lodu, pyłu, brudu i resztek zaprawy.

Podłoże może być lekko wilgotne.

Wykonanie

 • Wytycznymi są: norma DIN 1053 dot. wykonania murów oraz instrukcja WTA 4-4-04/D (iniekcja murów przeciw wilgoci kapilarnej).
 • Uszczelnienie zewnętrzne murów i betonu:
 • Naprzemienne, wielokrotne nakładanie materiału INTRASIT® VK 10A i zaprawy lub mikrozaprawy uszczelniającej metodą „świeżym na świeże”.
 • Materiał jest nakładany przy pomocy płaskiej szczotki lub pędzla.
 • Sprzęt i narzędzia czyścić wodą natychmiast po ich użyciu.
 • Wykonywanie izolacji poziomej metodą iniekcji grawitacyjnej:
 • Wywiercić otwory

- średnica otworu 18 mm

- nachylenie 25°

- różnica wysokości ok. 10 cm

- odstęp pomiędzy otworami 12 cm

- Można nawiercać w 1 lub 2 rzędach zależnie od jakości muru i stopnia jego zawilgocenia.

Przy wilgotnościach nasycenia powyżej 75 % należy wykonać przegrodę poziomą w 2 rzędach

- Jeśli jest to możliwe, 1 spoinę wsporną przewiercić na krzyż

 • W murach z luźną zaprawą, otwartymi spoinami, pustkami i rysami, wywiercone otwory wypełnić materiałem INTRASIT® BLS 54TR. Po krótkim czasie jeszcze raz przewiercić otwory.
 • Otwory stale uzupełniać materiałem INTRASIT® VK 10A, aż do nasycenia.
 • Alternatywnie można wykonywać iniekcję przy pomocy INTRASIT® VK 10A metodą niskociśnieniową (do maks. 10 bar) z użyciem pakerów i odpowiedniego sprzętu.
 • Następnie zamykająco wypełnić otwory materiałem INTRASIT® BLS 54TR.
 • Sprzęt i narzędzia czyścić wodą natychmiast po ich użyciu.

Produkty systemowe hahne

 • INTRASIT® BLS 54TR
 • INTRASIT® DS2 54Z
 • INTRASIT® DS1 54Z

Ważne wskazówki

 • Nie nadaje się do muru licowego i elewacji.
 • Do wilgotności muru wynoszącej maks. 60 %.
 • Przestrzegać instrukcji WTA.
 • Przestrzegać informacji podanych w broszurze na temat “INTRASIT® doszczelnianie ścian piwnic“.

Składniki

Krzemiany metali alkalicznych, silikonaty metali alkalicznych, środki zwilżające

Bezpieczeństwo pracy / zalecenia

Dokładniejsze informacje dotyczące bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i obchodzenia się z produktami znajdują się w aktualnej karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej.

Usuwanie odpadów

Dla wszystkich systemów obowiązują aktualne przepisy krajowe.

Materiały dostępne po zalogowaniu

  Brak dostępnych plików