fbpx Izolacja przeciwwilgociowa tarasów i balkonów | VisBud Projekt

Izolacja przeciwwilgociowa tarasów i balkonów

Izolacja przeciwwilgociowa tarasów i balkonów

Izolacja przeciwwilgociowa tarasów i balkonów

Izolacja przeciwwilgociowa tarasów i balkonów

Tarasy nadziemne, balkony i loggie to newralgiczne części elewacji budynków wielokondygnacyjnych. Są podatne na wpływ niszczących czynników: środowiska atmosferycznego (woda, wilgoć, promieniowanie UV ), termicznych, czynników mechanicznych, chemicznych, biologicznych i środowiskowych. To właśnie wilgoć i obecność mostków cieplnych jest przyczyną korozji płyt balkonowych i przemarzania stropów pod tarasami. Z temperaturą związane są odkształcenia, a z wodą jej destrukcyjne oddziaływanie na konstrukcję tarasów i balkonów. Dlatego konieczne jest zapewnienie szczelności w tych obszarach.

Budowa poszczególnych warstw wykładzin tarasów i balkonów jest różna. Inna będzie dla tarasu naziemnego , inna dla tarasu nadziemnego czy też balkonu, loggii.

Układ poszczególnych warstw zależy również od wyboru odprowadzania wody. Wyróżniamy:

 1.          powierzchniowy sposób odprowadzania wody
 2.        drenażowy sposób odprowadzania wody

W pierwszym przypadku całkowite odprowadzanie wody opadowej następuje po powierzchni użytkowej ( np. wykładziny ceramicznej ). Cechą charakterystyczną jest występowanie, tzw. uszczelnienia zespolonego ( podpłytkowego ), w którym okładzina ceramiczna jest zespolona bezpośrednio z hydroizolacją. W drugim przypadku zakłada się możliwość wnikania wody opadowej w warstwie wierzchniej konstrukcji balkonu, tarasu, a jej odprowadzenie następuje bezpośrednio z powierzchni hydroizolacji.

Skupiając się wyłącznie na hydroizolacji tarasów i balkonów, generalnie produkty stosowane w tym obszarze można podzielić na dwie grupy:

- hydroizolacyjne wyroby rulonowe

 1.         rulonowe materiały bitumiczne ( papy, maty samoprzylepne )
 2. wyroby rulonowe z tworzyw sztucznych

- wyroby (masy) nanoszone w postaci płynnej, półpłynnej, tworzących po wyschnięciu powłoki hydroizolacyjne

 1.         elastyczne jedno- i dwuskładnikowe mikrozaprawy polimerowo-cementow               
 2.       jedno- i dwuskładnikowe polimerowo-bitumiczne, grybowarstwowe masy uszczelniające ( KMB )
 3.       elastyczne powłoki żywiczne ( najczęściej poliuretanowe )

Firma Hahne ( przedstawiciel w Polsce: VISBUD-Projekt sp z o.o. ) od dawna już odchodzi od zawodnych systemów płytek ceramicznych na balkonach i tarasach. Firma ta skupia się na drenażowych powłokach zewnętrznych układanych na warstwie hydroizolacji wykonanej z elastycznej, 2-komponentowej zaprawie mineralnej (rys.1.) lub wykonanej z elastycznej, płynnej, 1-kompo-nentowej izolacji poliuretanowej ( rys.2. ).

W przypadku hydroizolacji poliuretanowej możliwym jest zastąpienie wykładziny drenażowej, wykładziną zewnętrzną wykonaną z barwnego poliuretanu odpornego na działanie UV.

Drenażowe wykładziny na powierzchniach balkonów

 

Rys.1. 1) podłoże: beton, jastrych, płytki; 2) grunt; 3) izolacja mineralna z siatką ; 4) wykładzina drenażowa

 

Rys.1. 1) podłoże: beton, jastrych, płytki; 2) grunt;  3) izolacja poliuretanowa ;  4) wykładzina drenażowa

Istotą drenażowych wykładzin na powierzchniach balkonów i tarasów jest fakt, ze nie stanowią one bariery dla wody opadowej. Woda opadowa swobodnie przechodzi przez taką wykładzinę i zatrzymuje się na warstwie izolacji. Możliwość swobodnego przemieszczania się wody w takiej wykładzinie nie jest hamowana, grawitacyjnie przemieszcza się w kierunku odpływów lub krawędzi powierzchni balkonów ( tarasów ). Woda też swobodnie odparowuje. Nie mamy więc zjawiska zamykania wody opadowej pod powierzchnią wykładziny zewnętrznej. To zjawisko, występuje często przy wykładzinach wykonanych z płytek ceramicznych. Zamknięta woda opadowa pod ich powierzchnią w sposób mocno destrukcyjny wpływa na izolacje podpłytkowe, kleje a w zimie jest przyczyną występowania szkód mrozowych.

Rysunek 1 i 2 pokazuje przekrój budowy systemów drenażowych wykładzin. Jak widać, w każdym przypadku, izolacja jest lokowana bezpośrednio pod wykładziną drenażową. Jest to izolacja powłokowa, która różni się rodzajem użytych materiałów. W pierwszym przypadku jest to izolacja na bazie cementu ( IMBERAL® RSB 55Z ), w drugim - na bazie żywicy poliuretanowej (HADALAN® LF68 12P). Zastosowanie żywicy poliuretanowej zwiększa, przede wszystkim  możliwości izolacji do przenoszenia rys.

Produkt IMBERAL® RSB 55Z  jest 2-składnikową, elastyczną w niskich temperaturach, przekrywającą rysy zaprawą do uszczelniania budowli, która wyróżnia się wysoką wytrzymałością na ściskanie. W wyniku wymieszania obu komponentów otrzymuje się łatwą w stosowaniu masę szpachlową o kontrolowanym przebiegu wiązania. Pozostałe właściwości tego produktu, to:

 •  nie zawiera rozpuszczalników
 •  odporna na starzenie i promieniowanie UV
 •  wysoka wytrzymałość na obciążenia ściskające
 •  odporność na deszcz po 2 godzinach
 •  odporność na wodę pod ciśnieniem po 16 godzinach
 •  szybko można nakładać na nią następne warstwy
 •  szczelna na przenikanie radonu

Produkt HADALAN® DS91 13 jest dwuskładnikową masą uszczelniającą na bazie żywicy poliuretanowej. Po utwardzeniu otrzymuje się elastyczną i wytrzymałą powłokę, która nie traci swojej elastyczności również w niskich temperaturach. Materiał przeznaczony jest do uszczelniania (izolacji) balkonów zgodnie z normą DIN 18531 jako dopuszczona powłoka uszczelniająca spełniająca wymagania ETAG 005 bez włókniny zbrojeniowej. Inne zastosowania materiału uwzględniają przede wszystkim to, że nie zawiera on rozpuszczalników i jest bardzo wytrzymały.

Przed nakładaniem hydroizolacji podłoże należy starannie przygotować. Podłoże musi być nośne, czyste i wolne od substancji antyadhezyjnych. Należy zastosować odpowiednie grunty wymienione w kartach technicznych tych produktów. W przypadku produktu HADALAN® DS91 13 zawsze będzie to grunt żywiczny. Bezpośrednio na przygotowaną hydroizolację nakłada się barwne kruszywo HADALAN® MST 89M o uziarnieniu 2-4 mm dla którego materiałem wiążącym jest żywica poliuretanowa HADALAN® LF68 12P.  HADALAN® MST 89M jest naturalnym kruszywem marmurowym. Dzięki specjalnej obróbce powierzchni kamieni ich krawędzie i brzegi są załamane, co znacznie ułatwia stosowanie materiału. Naturalne pochodzenie kruszywa, zapewnia im stałość koloru oraz odporność na ścieranie. HADALAN® LF68 12P jest 1-składnikowym, odpornym na działanie światła spoiwem na bazie żywicy poliuretanowej. Jest bezzapachowy, utwardza się w kontakcie z wilgocią zawartą w powietrzu, dzięki czemu powstaje warstwa spoiwa o bardzo dobrej odporności na działanie czynników atmosferycznych, z dużą wytrzymałością na ścieranie. Z uwagi na szczególnie szczelną powierzchnię warstwy, powstają powłoki, które bardzo dobrze się czyści oraz wykazują niewielkie skłonności do zabrudzeń.

HADALAN® MST 89M  miesza się z 5 % (wagowo) HADALAN® LF68 12P .Wymieszany materiał rozprowadza się zgrubnie za pomocą rakli do wymaganej grubości warstwy i następnie przy pomocy pasy stalowej gładkiej zagęszcza i wyrównuje -  grubość warstwy wynosi ok. 8 mm. Zastosowanie tego systemu, poza jego aspektami technicznymi, pozwala na swobodne, niczym nieskrępowane kształtowanie architektoniczne powierzchni – dostępnych jest 12 kolorów kruszywa marmurowego.

W wielu miejscach można wykładziną drenażową  przejść przez dylatacje pozorne w podłożu. Dla powierzchni pionowych ( np. cokoliki ) należy dodać do żywicy zagęstnik HADALAN® TX 57DD.

Uzupełnieniem systemu są listwy okapowe.

Przedstawiony system wykładzin drenażowych, który wykorzystuje żywice poliuretanowe sprawdza się w naszym klimacie. Woda opadowa nie stanowi tu czynnika destrukcyjnego w takim stopniu jak to ma miejsce w tradycyjnych systemach wykładzin ceramicznych ( system zespolony ) . Płynne poliuretanowe tworzywa sztuczne HADALAN® DS91 13 P (hydroizolacja) HADALAN® LF68 12P żywica wiążąca kruszywo )  tworzą system ochrony powierzchniowej, a wykonane z nich powłoki są wodoszczelne. Ich najważniejsze właściwości to:

 • ·         zdolność przekrywania rys
 • ·         mrozoodporność do temperatury -40°C
 • ·         odporność na zmiany temperatur
 • ·         bardzo dobra dyfuzyjność
 • ·         odporność na promieniowanie UV i działanie czynników atmosferycznych
 • ·         odporność na ścieranie i antypoślizgowość
 • ·         niezawodność przy wykonywaniu przyłączy i połączeń
 • ·         bezszwowe uszczelnienie
 • ·         antypoślizgowe, wytrzymałe

Firma HAHNE przygotowała również 1-komponentową żywicę poliuretanową HADALAN® FBA 32P. Po utwardzeniu otrzymuje się elastyczną powłokę, która pokrywa rysy, jest odporna na ścieranie i pozostaje elastyczna w niskich temperaturach. Łączy ona w sobie zadanie hydroizolacji oraz zewnętrznej powłoki.