fbpx MONOLITH BH DUR 54Z | VisBud Projekt

MONOLITH BH DUR 54Z

MONOLITH BH DUR 54Z

MONOLITH BH DUR 54Z

Sucha zaprawa do zwiększania wytrzymałości na ścieranie posadzek betonowych metodą wcierania

MONOLITH BH 54Z jest fabrycznie mieszaną, gotową do użycia suchą zaprawą, zawierającą wyselekcjonowane,
naturalne twarde kruszywa, korund, węglik krzemu, cement portlandzki i środki dyspergujące.
Dzięki specjalnie dobranym składnikom cechuje się łatwością wcierania, w konsekwencji
otrzymuje się gładkie zamknięcie obrabianej powierzchni.
WŁAŚCIWOŚCI:
• Wysoka twardość i odporność na uderzenia.
• Wysoka odporność na ścieranie (klasa ścieralności A3).
• Uzyskanie powierzchni nie pylących.
• Zwiększenie odporności na nasiąkanie smarami i paliwami.
• Możliwość nanoszenia techniką natryskową.
ZASTOSOWANIE:
Posypka MONOLITH BH 54Z przeznaczona jest do tzw. powierzchniowego utwardzania podłoży
betonowych i jastrychów ( grubość 2÷3 mm ). Zalecana do stosowania w budownictwie ogólnym i
przemysłowym: na chodnikach betonowych, torach do jazdy na wrotkach, tarasach, rampach dla
pojazdów osobowych i ciężarowych, w szkołach, szpitalach, halach wystawowych, biurach, sklepach,
garażach, piwnicach na posadzkach przemysłowych o dużych obciążeniach, parkingach wielopoziomowych.
Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków. Produkt zgodny z EN 13813

opakowanie worek papierowy
wielkość opakowania 25 kg
barwa szary, inne kolory na zapytanie
gęstość nasypowa 1,69 kg/dm3
wielkość ziarna kwarcowego ok. 3 mm
wytrzymałość na ściskanie > 80 MPa
wytrzymałość na zginanie ok. 7 MPa
odporność na ścieranie ( tarcza Böhmego ) < 3 cm3 / 50 cm2
składowanie w chłodnym pomieszczeniu,
  co najmniej 6 miesięcy
zużycie 4 ÷ 5 kg/m2

Podłoże powinno być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz odpowiadać odpowiednim normom i wytycznym budowlanym. Minimalna klasa betonu powinna wynosić C25/30. Zalecany rodzaj cementu to: CEM I, CEM II/A-S, CEM II/B-S, a w okresach wysokich temperatur CEM III/A.

Na świeżo rozłożony i zawibrowany beton (konsystencja K-4), ale już wystarczająco utwardzony (decyduje możliwość wejścia na posadzkę), rozsypuje się najlepiej za pomocą odpowiednich urządzeń mechanicznych całą przewidzianą ilość posypki MONOLITH BH DUR 54Z. Przy stosowaniu metody ręcznej materiał należy rozsypywać „na krzyż", a następnie równomiernie rozgarnąć łatami.  W chwili, kiedy rozsypany materiał podciągnie wilgoć z podkładu i stworzy równo zawilgocona masę należy przystąpić do zacierania. Można również stosować metodę 2-etapową. W metodzie tej niezwłocznie po wykonaniu podkładu betonowego rozściela się pierwszą warstwę posypki w ilości ok. 2/3 przewidzianego łącznego zużycia materiału. Następnie należy odczekać do momentu, gdy można ostrożnie wejść na beton i wprowadzić na niego lekkie zacieraczki. Wtedy niezwłocznie zatrzeć talerzami „na krzyż" pierwszą warstwę i wykonać drugą warstwę posypki - pozostałe ok. 1/3 łącznego zużycia materiału. Odczekać do momentu, kiedy podciągnie on równomiernie wilgoć z podkładu. Wtedy przystąpić do zacierania.

W celu właściwego dojrzewania i uzyskania oczekiwanych parametrów zaleca się zastosowanie impregnatu pielęgnująco-uszczelniającego. Zastosowanie impregnatu zabezpiecza posadzkę przed pyleniem i odparowaniem wody oraz zapewnia dodatkowe utwardzenie powierzchni. Zalecany preparat to MONOLITH Harz PA Protect. Po 24 godzinach od wykonania posadzki należy naciąć szczeliny dylatacyjne, które w zależności od przeznaczenia oraz późniejszej eksploatacji posadzki wypełnia się odpowiednimi masami dylatacyjnymi, np. MONOLITH Harz PUK40.

Ważne wskazówki:
•Nie wolno używać wody do pielęgnacji świeżego betonu ani do pielęgnacji wykonanej posadzki!
•Natychmiast po końcowym wygładzeniu całą powierzchnię pokryć materiałem pielęgnacyjnym (np. folią zapobiegającą wysychaniu betonu).
•Nawierzchnie utwardzona powierzchniowo techniką suchej posypki posiadają przważnie jaśniejsze i ciemniejsze przebarwienia.
•Pajęczynowe rysy skurczowe w powierzchniowej warstwie betonu przenoszą się na warstwę utwardzoną.

Materiały do pobrania

Materiały dostępne po zalogowaniu

    Brak dostępnych plików