fbpx MONOLITH BP Rapid 54Z | VisBud Projekt

MONOLITH BP Rapid 54Z

MONOLITH BP Rapid 54Z

MONOLITH BP Rapid 54Z

Szybkosprawny jastrych cementowy

MONOLITH BP Rapid 54Z jest fabrycznie mieszaną, gotową do użycia suchą zaprawą na bazie cementu. Przeznaczona jest do wykonywania cementowych posadzek związanych z podłożem o grubości od 20 mm lub posadzek o grubości od 40mm na warstwie rozdzielającej. MONOLITH BP Rapid 54Z dzięki specjalnie przygotowanej mieszaninie spoiw zachowuje stabilność wymiarową oraz charakteryzuje się szybkim spadkiem wilgotności i dużą przewodnością cieplną

opakowanie worek papierowy
wielkość opakowania 25 kg
barwa szary
uziarnienie 0 ÷ 4 mm
wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach* ≥ 40 MPa
wytrzymałość na ściskanie po 24 godzinach* ≥ 20 MPa
wytrzymałość na ściskanie 8 godzinach* ≥ 2 MPa
wytrzymałość na zginanie > 6 MPa
wilgotność jastrychu po 24 godzinach* ≤ 2,5%
wilgotność jastrychu po 2 dniach* ≤ 1,5%
czas mieszania ok. 3 ÷ 5 min.
czas zużycia do 1 godz.
zapotrzebowanie wody ok. 1,9 ÷ 2,0 l na worek ( 25 kg )
przechowywanie W suchym pomieszczeniu na drewnianej palecie, 12 miesięcy
zużycie ok. 19 kg / 1 m2 / 1 cm grubości warstwy

* przy temperaturze podłoża i zaprawy + 20°C

Przygotowanie podłoża:

Podłoże musi być nośne, czyste, niespękane, nieprzemarznięte, wolne od kurzu oraz resztek oleju szalunkowego. Luźne części oraz pozostałości po powłokach malarskich należy usunąć.

Wykonanie:

Zawartość opakowania 25 kg należy starannie wymieszać za pomocą mieszadła wolnoobrotowego lub mieszarki przeciwbieżnej z ok.1,9÷2,0 litrami czystej wody, do uzyskania konsystencji wilgotnej ziemi.
Czas obróbki: do 1 godziny przy temperaturze zaprawy i podłoża 20°C.
Świeży jastrych chronić przed wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych takich jak mróz, porywisty wiatr, bezpo-średnie promienie słoneczne oraz deszcz.
Prace należy wykonywać przy temperaturze powietrza i podłoża od +5ºC do +25ºC.
Przed układaniem jastrychu, w celu zespolenia go z podłożem, należy podłoże wstępnie zwilżyć wodą, tak aby było matowowilgotne. W celu poprawienia przyczepności jastrychu do podłoża zaleca się wcześniejsze naniesienie na podłoże zaprawy sczepnej MONOLITH MK 54Z. Zaprawę sczepną nanieść za pomocą szczotki dekarskiej na całą powierzchnię podłoża. Pracować metodą „mokre na mokre’’. Warstwę zaprawy MONOLITH BP Rapid 54Z po rozłożeniu starannie ubijać, zagęszczać oraz zacierać. W przypadku większych powierzchni zaleca się stosowanie łat wibracyjnych oraz zacieraczek mechanicznych.
W przypadku wykonywania podkładów na warstwie oddzielającej wyrównane podłoże dokładnie przykryć folią zachowując 10 cm zakłady i wywijając ją na ściany.
W przypadku podkładów „pływających” płyty izolacyjne trzeba ułożyć na wyrównanym podłożu. Płyty należy układać ściśle jedna przy drugiej, w jednej płaszczyźnie, z zachowaniem mijankowego układu styków pionowych. Warstwę izolacji należy dokładnie przykryć folią budowlaną.

Przy wykonywaniu posadzki zbrojonej należy zastosować siatkę zbrojeniową z prętów stalowych o średnicy 4 mm i rozstawie 10x10 cm, 15x15 cm lub prętów stalowych o średnicy 6 mm i rozstawie 20x20 cm. Efektywnym jest zastąpienie siatki stalowej makrowłóknem kopolimerowym, np. marki RUREDIL RXF 54 lub RXF 19. Zastosowanie włókna w ilości od 1,2 do 1,5 kg na 1 m3 jastrychu w pełni zastępuje siatkę stalową przynosząc przy tym oszczędność czasu oraz ułatwienie w układaniu jastrychu. Szczeliny dylatacyjne znajdujące się w podłożu należy odtworzyć w warstwie jastrychu. Szczeliny dylatacyjne przeciwskurczowe
należy wykonywać w polach nie większych niż 6x6 m oraz w progach pomieszczeń. Podczas stosowania na zewnątrz, pola jastrychu nie powinny być większe niż 4x4 m. Podkłady ogrzewane dylatować w polach nie większych niż 5x5 m. Podkłady ogrzewane powinny dodatkowo posiadać dylatację obwodową wzdłuż ścian wokół słupów i innych stałych elementów. Dylatację wykonać przy użyciu samoprzylepnych taśm dylatacyjnych o grubości minimum 5 mm.
Wykonaną posadzkę należy pielęgnować przez ok. 3 dni, np. okrywając cienka folią PCV. Układanie kolejnych warstw zawierających wodę, jak np. hydroizolacja, kleje do płytek, dyspersje żywic można wykonywać po 24 godzinach. Układanie kolejnych warstw wrażliwych na wodę, jak np.parkiet można wykonywać po 3 dniach uprzednio sprawdzając wilgotność jastrychu.
W przypadku wykonywania podłoży grzewczych, ogrzewanie można włączyć po 3 dniach

Ważne wskazówki:

  •  Jastrych, jak każda zaprawa cementowa wymaga pielęgnacji przez co najmniej 3 dni tj. ochrony powierzchni przed utratą wody zawartej w świeżej zaprawie i niezbędnej do związania cementu. Powierzchnię można chronić przez przykryciefolią PE, płynną folią, dyspersją żywicy, bitumu lub przyklejając płytki.
  •  Chronić ułożony jastrych przed słońcem, wiatrem.

Materiały do pobrania

Materiały dostępne po zalogowaniu

    Brak dostępnych plików