fbpx MONOLITH IK 28OS | VisBud Projekt

MONOLITH IK 28OS

MONOLITH IK 28OS

MONOLITH IK 28OS

Krem iniekcyjny do wytwarzania w przegrodach budowlanych przepon blokujących kapilarne podciąganie wilgoci.

MONOLITH IK 28OS jest kremem hydrofobizujacym, będącym mieszaniną silanu i siloxanu o wysokiej zawartości substancji czynnej ( ok. 80% ).

WŁAŚCIWOŚCI:

 • materiał jednoskładnikowy, nie zawiera rozpuszczalników
 • może być stosowany w murach o wysokim stopniu zawilgocenia
 • z uwagi na swoją konsystencję łatwy do stosowania w murach wielowarstwowych
 • jest prosty i szybki w aplikacji
 • nie ma potrzeby wstępnego uszczelniania powierzchni wokół otworów iniekcyjnych
 • nie tworzy związków soli szkodliwych dla murów
 • nie blokuje dyfuzji pary wodnej w kapilarach
 • jest ekonomiczny – można łatwo oszacować zużycie materiału

ZASTOSOWANIE:

Preparat MONOLITH IK 28OS jest emulsją w postaci kremu stosowanym do wykonywania wtórnej izolacji poziomej w murach starego budownictwa. Szczególnie nadaje się do murów z cegły i kamienia naturalnego bez względu na ich grubość. Mogą to być również mury o budowie szczelinowej. Konsystencja kremu zapobiega niekontrolowanemu wyciekaniu iniektu przez rysy, spękania i szczeliny.

opakowanie pojemnik z tworzywa sztucznego
wielkość opakowania 25 kg / 27,7 l
barwa biały
gęstość 0,9 g/cm3
ilość aktywnej substancji ok. 80 %
odczyn pH obojętny
składowanie produkt przechowywać w zamkniętych pojemnikach w suchym pomieszczeniu w temperaturze od +5°C do +35°C; czas przechowywanie 12 miesięcy.
zużycie ok. 0,9 ÷ 1,2 kg na 1 m2 przekroju ściany. Wartość przybliżona zależna od grubości spoin, rodzaju muru.

Wyznaczenie położenia skutecznej blokady przeciw wodzie podciąganej kapilarnie zależy od warunków w jakich znajduje się budynek. Z tego powodu powinno być przedmiotem indywidualnej, specjalistycznej analizy stanu zawilgocenia.

Generalnie zaleca się skuć zmurszałe i uszkodzone tynki do wysokości co najmniej 50 cm powyżej widocznej górnej granicy strefy zawilgocenia i zasolenia. Zmurszałe, zazwyczaj zasolone spoiny usunąć na głębokość ok 2 cm. Otwarte spoiny wypełnić tynkiem renowacyjnym, np. INTRASIT GP 54Z.

Otwory iniekcyjne wykonać na wysokości ok. 15 cm powyżej podłoża ( fundamentu, posadzki ). Otwory należy wiercić w poziomej spoinie. Średnica otworu iniekcyjnego nie powinna być mniejsza od 12 mm; najlepiej aby średnica otworu iniekcyjnego równa była wysokości spoiny. Odległość pozioma pomiędzy otworami powinna wynosić 12 cm. W przypadku średnicy otworów iniekcyjnych mniejszych niż 12 mm odległość pomiędzy otworami należy zmniejszyć do 6÷8 cm. W ścianach intensywnie zawilgoconych (>75%) zaleca się wykonać otwory iniekcyjne w dwóch kolejnych spoinach z tym, że otwory w kolejnym rzędzie powinny być w poziomie przesunięte o połowę odległości pomiędzy otworami w warstwie położonej niżej. Głębokość otworów powinna równać się grubości ściany minus ok. 5÷10 cm.

Możliwe jest także wykonanie otworów iniekcyjnych pod kątem 45°. W takim przypadku należy zapewnić, aby otwory iniekcyjne przechodziły przynajmniej przez jedna spoinę poziomą.

W przypadku murów z kamienia i murów ceglanych z rdzeniem kamiennym należy wiercić otwory na wyznaczonej wysokości z dwóch stron muru po 50% jego grubości lub w przypadku jednostronnego dostępu wiercić dodatkowe otwory pomiędzy otworami już wykonanymi ( zagęszczenie otworów ).

Wywiercone otwory iniekcyjne muszą być wyczyszczone z wywiercin sprężonym powietrzem lub odkurzaczem przemysłowym. Z uwagi na zawilgocenie ścian, usuwanie wywiercin może być często utrudnione. Problem ten można usunąć przez osuszenie nawierconych otworów przy pomocy urządzeń termowentylacyjnych. Takie postępowanie znacznie przyspiesza nasączanie muru oraz tworzenie się hydrofobowej przepony.

Do podawania kremu iniekcyjnego służą typowe opryskiwacze z tworzywa sztucznego ( usunąć filtr z zaworu odcinającego oraz dyszę z lancy ).

Można również stosować odpowiednie pompy, np. pompa membranowa D 101, pompa ciśnieniowa D8 ( dystrybutor - firma TIKAL ).

Dla zapewnienia efektywnego działania wykonanej przepony należy przewidzieć powtórzenie napełnień otworów iniekcyjnych – liczba napełnieni zależy od średnicy otworów iniekcyjnych.

Otwory po wykonaniu iniekcje należy wypełnić odpowiednimi zaprawami, np. INTRASIT BLS 54 TR, Tynki uzupełnić najlepiej zaprawami z grupy tzw. renowacyjnych, np. INTRASIT SP 54Z.

średnica otworu liczba napełnień
Ø 12 mm x 4
Ø 18 mm x 2
Ø 24 mm nie ma potrzeby

PRODUKTY SYSTEMOWE:

INTRASIT BLS 54TR - powłoka akrylowa (ochrona przed szybką utratą wilgoci )

INTARSIT VS 54 Z - tynk natryskowy do zapewnienia dobrej przyczepności zapraw renowacyjnych

INTRASIT GP 54 Z - hydrofobowa zaprawa renowacyjna o dużej porowatości

INTRASIT SAP 54 Z - hydrofobowy zaprawa renowacyjna do wierzchniego stosowania

WAŻNE WSKAZÓWKI:

 • prace iniekcyjne powinny być wykonywane w warunkach w których temperatura muru nie będzie niższa niż 0°C przez co najmniej 48 godzin od wykonania iniekcji.
 • Produkt nie jest przewidziany do stosowania jako środek impregnacji powierzchniowej i nie może być do tego celu używany.
 • Mogą pojawić się białe wykwity w okolicach otworów iniekcyjnych, które można usunąć przy pomocy szczotki.

BEZPIECZEŃSTWO PRACY/ZALECENIA

W czasie aplikacji produktu używać ubrania ochronnego rękawic i okularów, Nie dopuścić do dostania się do środowiska wodnego i podłoża.

W przypadku kontaktu ze skórą, należy spłukać dużą ilością wody lub wody z mydłem. Przy widocznych zmianach skórnych lub dolegliwościach zasięgnąć porady lekarza.

W przypadku kontaktu z oczami, natychmiast spłukać dużą ilością wody. W przypadku utrzymującego się podrażnienia należy zasięgnąć porady lekarskiej.

Materiały dostępne po zalogowaniu

  Brak dostępnych plików