fbpx MONOLITH PF 70D | VisBud Projekt

MONOLITH PF 70D

MONOLITH PF 70D

MONOLITH PF 70D

Elastyczna, płynna folia uszczelniająca na bazie dyspersji tworzyw sztucznych

MONOLITH PF 70D jest materiałem hydroizolacyjnym na bazie dyspersji tworzyw sztucznych niezawierającym rozpuszczalników. Dzięki wysokiej zawartości substancji stałych pozwala na wykonywanie powłok o dużej pozostałości suchej masy i wykazuje dobrą przyczepność do suchych i nośnych podłoży.

WŁAŚCIWOŚCI:

 • nie zawiera rozpuszczalników
 • pokrywa rysy, jest trwale elastyczny
 • łatwa i bezproblemowa obróbka, możliwość nanoszenia wałkiem
 • charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do takich podłoży jak: tynki cementowowapienne, gipsowe i wapienne, podłoża betonowe, pustaki ceramiczne, płyty G-K
 • po wyschnięciu stanowi gotowe podłoże pod wszelkie materiały wykończeniowe takie jak glazura, terakota
 • wodoszczelny

ZASTOSOWANIE:

MONOLITH PF 70D przeznaczony jest do wykonania elastycznych, bezszwowych uszczelnień w systemie zespolonym pod okładzinami z płytek ceramicznych i terakoty. Preparat ten stosuje się przede wszystkim w pomieszczeniach wilgotnych i mokrych, takich jak np. natryski, łazienki, toalety, kuchnie, pralnie, itp. Może być stosowana na podłożach betonowych, jastrychach cementowych, tynkach tradycyjnych na podłożach zawierających gips (płyty GK, suche jastrychy anhydrytowe). Może być stosowana także w systemach ogrzewania podłogowego.

opakowanie pojemnik 6 kg
barwa szary
gęstość ok. 1,40 kg/dm3
Czas wysychania ok. 10 do 15 godzin w +20°C; gr. powłoki ok. 1 mm
przyczepność początkowa: > 1,0 N/mm2
przyczepność po starzeniu termicznym: > 1,0 N/mm2
przyczepność po cyklach zamrażaniarozmrażania: > 0,5 N/mm2
wodoszczelność: brak przenikania wody
wydłużenie przy zerwaniu 150%
wykonanie okładziny po całkowitym wyschnięciu (ok. 24godzin w 20°C i wzgl. wilgotności powietrza 50 %)
minimalna temperatura stosowania +5 °C składowanie w zabezpieczonym przed mrozem miejscu, 6 miesięcy
zużycie 0,8 kg/m2 ( 2 warstwy )

STOSOWANIE:

Podłoże przed nałożeniem MONOLITH PF 70D zawsze należy zagruntować gruntem głęboko penetrującym, np. VESTEROL TG 10D lub MONOLITH TG 2 10D. Po 8 godzinach schnięcia gruntu można nakładać płynną folię. MONOLITH PF 70D można nakładać za pomocą wałka lub pędzla na grubość ok. 0,3 ÷ 0,5 mm. Czas wysychania zależy od grubości powłoki i przyjmuje się, że powłoka o grubości 1 mm schnie 24 godziny. W narożnikach oraz w miejscach dylatacji, przejść rur i na krawędziach - powłokę uszczelniającą należy wzmocnić odpowiednimi taśmami i profilami uszczelniającymi. Taśmę uszczelniającą należy wklejać w świeżą pierwszą warstwę płynnej folii i przykryć drugą warstwą. Taśmy i profile nie powinny zachodzić na siebie. Nanoszenie pędzlem lub wałkiem należy wykonać dwukrotnie warstwami na krzyż. Powłoka przed nałożeniem kolejnych warstw powinna być chroniona przed uszkodzeniami mechanicznymi. Powłoka hydroizolacji musi być mechanicznie szczelna (bez prześwitów, przerw, pęcherzy powietrza, wtrąceń). Na wyschnięte podłoże można przyklejać płytki. Stosować tylko kleje klasy C2 (np. HADAPLAST FKPlus 54Z) lub dyspersyjne.

PRODUKTY SYSTEMOWE:

 • VESTEROL TG 10D - grunt do powierzchni chłonnych
 • MONOLITH TG2 10D - grunt do powierzchni chłonnych
 • HADALAN FKPlus 54Z - klej elastyczny do płytek ceramicznych
 • HADALAN FKFlex 54Z - Klej wysokoelastyczny do płytek ceramicznych

WAŻNE WSKAZÓWKI:

 • ilość nakładanego materiału i struktura powłoki zależne są od rodzaju obciążenia.
 • w temperaturze ok. 20°C i wilgotności powietrza ok. 65% czas całkowitego wysychania warstwy 1 mm, wynosi ok. 24 godzin. W przypadku niższej temperatury i wyższej wilgotności powietrza czas wysychania może ulec zmianie.
 • nie nadaje się do stosowania w miejscach znajdujących się stale pod wodą (np. pływalnie)

BEZPIECZEŃSTWO PRACY/ZALECENIA

Produkt jest bezpieczny w transporcie w myśl przepisów ADR. Należy przestrzegać przepisów BHP podanych w karcie charakterystyki preparatu niebezpiecznego i na opakowaniach. Tylko całkowicie opróżnione opakowania nadają się do ponownego przetworzenia. Resztki materiału, wysuszone, mogą być potraktowane jako odpady budowlane lub śmieci domowe.

Materiały do pobrania

Materiały dostępne po zalogowaniu

  Brak dostępnych plików