fbpx MONOLITH TG2 10D | VisBud Projekt

MONOLITH TG2 10D

MONOLITH TG2 10D

MONOLITH TG2 10D

Preparat gruntujący na bazie dyspersji akrylowej

TG2 10D można stosować na wszystkie podłoża mineralne jak beton, jastrych cementowy i masy szpachlowe w celu wyrównania
chłonności i jego wzmocnienia.

Właściwości:

 • Wyrównuje chłonność podłoża.
 • Nie tworzy na powierzchni filmu.
 • Bezwonny i bezbarwny.
 • Gotowy do użycia.
 • Wodorozcieńczalny.
 • Odporny na działanie zasad.
 • Jest silnie wiążącą dyspersją na bazie tworzywa sztucznego.
 • O bardzo wysokiej zdolności penetracji podłoża.

Zastosowanie:

TG2 10D można stosować na wszystkie podłoża mineralne jak beton, jastrych cementowy i masy szpachlowe w celu wyrównania chłonności i jego wzmocnienia. Jest wskazanym gruntem pod powłoki ochronne MONOLITH® Color 10D oraz MONOLITH® Color Flex 10D.

TG2 10D stosuje się:

 • do użytku zewnętrznego i wewnętrznego,
 • na elewacje betonowe,
 • na pylące się powierzchnie mineralne,
 • powierzchnie pionowe, poziome (również sufitowe)
 barwa transparentna
gęstość 1,00 g/cm3
rozcieńczalnik woda
temperatura stosowania od + 5°C do + 30°C
opakowanie / forma dostawy kanister 10 kg / 40 kanistrów na palecie
składowanie w nieuszkodzonych opakowaniach, 12 miesięcy,chronić przed przemarzaniem
zużycie: Na każdą powłokę ok. 50–150 g.

Przygotowanie podłoża:

Podłoże które wymaga gruntowania środkiem MONOLITH® TG2 10D powinno spełniać następujące wymagania – musi być

czyste, wolne od luźnych frakcji, pyłów, plam oleju, smarów i innych zanieczyszczeń pogarszających przyczepność.

Wykonanie:

MONOLITH® TG2 10D jest fabrycznie gotowym do użycia preparatem. W przypadku bardzo chłonnego podłoża należy go

nakładać dwukrotnie.

MONOLITH® TG2 10D można nanosić pędzlem lub metodą natryskową. Do natryskiwania nadają się dostępne w handlu opryskiwacze

ogrodowe z co najmniej 2 mm dyszą.

Po 1 do 2 godzin można nakładać powłokę malarską.

Ważne wskazówki:

 • Zachować temperaturę stosowania, od +5°C do +30°C.
 • Podane w karcie technicznej dane odnoszą się do temperatury ok. +20°C i ok. 50% względnej wilgotności powietrza.
 • Sprzęt używany przy stosowaniu preparatu należy czyścić wodą.

Bezpieczeństwo pracy / zalecenia:

Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, przechowywania i obchodzenia się z produktem dostępne są w aktualnej karcie bezpieczeństwa.

Materiały do pobrania

Materiały dostępne po zalogowaniu

  Brak dostępnych plików