fbpx MONOLITH VM 50 | VisBud Projekt

MONOLITH VM 50

MONOLITH VM 50

MONOLITH VM 50

Szybkosprawna, ekspandująca podlewka cementowa do wypełnień i zakotwień o zalecanej grubości co najmniej 10 mm i nie więcej niż 200 mm.

MONOLITH VM 50 jest dostarczana jako sucha zaprawa do wymieszania z wodą. Po dodaniu do niej ściśle określonej ilości wody otrzymujemy swobodnie rozlewającą się podlewkę do wypełnień i zakotwień o zalecanej grubości co najmniej 10 mm i nie więcej niż 200 mm. MONOLITH VM 50 jest zaprawą na bazie cementu portlandzkiego, wyselekcjonowanych kruszyw i wypełniaczy oraz dodatków chemicznych. Skład i rodzaj wypełniaczy zapewnia pełną płynność i nie powoduje sedymentacji kruszywa.

MONOLITH VM 50 stosuje się:

• jako zaprawę do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych,
• jako podlewkę pod płyty stopowe słupów i inne konstrukcje stalowe,
• jako podlewkę pod podpory mostowe i konstrukcje żelbetowe,
• jako podlewkę pod łożyska mostowe, szyny suwnic, szyny dźwigów,
• jako podlewkę pod wszelkiego rodzaju maszyny precyzyjne,
• jako podlewkę pod turbiny, generatory, sprężarki i inne urządzenia stanowiące obciążenie dynamiczne,
• do zalewania zakotwień elementów stalowych i betonowych.

Właściwości:

• Osiąga wytrzymałość ≥ 62 MPa.
• Jest zaprawą bezskurczową, odporną na obciążenia dynamiczne.
• Jest zaprawą mrozoodporną i odporną na sole odladzające.
• Posiada przyrost objętości w czacie wiązania ok. 1%.
• Może mieć postać zaprawy płynnej i półpłynnej.
• Nie zawiera dodatków chlorowych i żelaznych.
• Jest łatwa do stosowania ręcznego i przy użyciu pomp.
• O stabilnym, w pełni kontrolowanym składzie wymagającym jedynie dodania odmierzonej ilości wody.
• Zapewnia szybki przyrost wytrzymałości.
• Posiada doskonałą przyczepność do betonu i elementów stalowych.

Przygotowanie podłoża:

Powierzchnia przygotowana do wykonania podlewki musi być czysta, niezaolejona, mocna, wolna od kawałków luźnego betonu. Na co najmniej dwie godziny przed zastosowaniem materiału powierzchnię należy zlać obficie wodą do stanu matowo-wilgotnego. Zastosowane deskowanie powinno być szczelne, a elementy przewidziane do usunięcia winny być pokryte środkiem antyadhezyjnym. Przestrzeń podlewana, ograniczona deskowaniem, musi być z boków i od góry całkowicie szczelna. Na końcu jej krawędź winna wystawać poza obręb podlewanej płyty ok. 50 mm. Wlewanie zaprawy MONOLITH VM 50 w zamknięty szalunek powinno odbywać się poprzez lej. Jeśli pod podlewaną płytą znajdują się otwory na śruby bądź inne zakotwienia należy je wykonać wcześniej przed rozpoczęciem podlewania.

Wykonanie:

Do niewielkich ilości materiału (50 kg) wystarczającym do mieszania będzie mieszadło na wolnoobrotowej wiertarce (300-600 obr/min). Dla większej ilości należy stosować mieszadło mechaniczne z nieruchomym bębnem. Do 4,1 l wody wsypać zawartość worka (25 kg). Całość mieszać około 5 minut. Nie przekraczać podanej ilości wody. Dla uzyskania optymalnych własności MONOLITH VM 50 należy wlać do deskowania najpóźniej po 25 minutach od zakończenia mieszania. W przypadku temperatur wyższych niż 20°C okres ten może ulec skróceniu. Do dużych realizacji najwłaściwsze będzie zastosowanie pomp typu przeponowego. Jednakże pompy typu tłokowego i śrubowego również mogą być stosowane. MONOLITH VM 50 może być stosowany w warstwie o grubości maksimum do 200 mm w przestrzeniach zamkniętych.
Dla prawidłowego wypełnienia przestrzeni podlewanej należy MONOLITH VM 50 wlewać lub pompować z jednej strony,możliwie najkrótszą drogą (patrz przykładowe rys. instruktażowe). W temperaturach 5°C i poniżej należy stosować ciepłą wodę o temperaturze 30-40°C. Materiał w warunkach zimowych stosuje się tak jak inne produkowane na bazie cementu. Wszystkie narzędzia powinny być wyczyszczone wodą zaraz po użyciu.

Ważne wskazówki:

• Nie przekraczać zalecanej ilości wody.
• Niedopuszczalne jest dodawanie do wyrobu piasku, cementu itp.

Materiały do pobrania

Materiały dostępne po zalogowaniu

    Brak dostępnych plików