fbpx MONOLITH® BLG/BLW Color 10D | VisBud Projekt

MONOLITH® BLG/BLW Color 10D

MONOLITH® BLG/BLW Color 10D

MONOLITH® BLG/BLW Color 10D

System farb na bazie dyspersji akrylowej do ochrony powierzchni betonowych.

MONOLITH® BLG/BLW Color 10D jest systemem farb, na który składają się: farba podkładowa oraz farba wierzchniego krycia. Każda jest jednoskładnikową dyspersją żywicy akrylowej, odporną na warunki atmosferyczne, procesy starzenia i alkalia. Spełnia wymagania normy PN EN 1504-2 jako powłoka ochronna.

 • zapobiega procesowi karbonizacji betonu
 • odporna na wpływy atmosferyczne i proces starzenia
 • jedwabiście matowa
 • paroprzepuszczalna
 • bezrozpuszczalnikowa
 • chroni przed wnikaniem wody i dwutlenku węgla
 • chroni beton przed agresywnym działaniem soli, ich
 • roztworów i innych substancji chemicznych.
 • gotowa do aplikacji przy użyciu wałka lub metodą
 • natryskową.

Zastosowanie

MONOLITH® BLG/BLW Color 10D przeznaczony jest do tworzenia barwnych powłok ochronnych na podłożach mineralnych, np. powierzchnie betonowe, tynki cementowe.

Obszary zastosowania:

 • na zewnątrz i wewnątrz
 • na podłożach mineralnych
 • na powierzchniach obiektów komunikacyjnych (również sprężonych)
Opakowanie wiadro
Wielkość opakowania 17 litrów
Forma dostawy 24 x17 l na palecie
Barwa odcienie szarości: 7023, 7030, 7032,7035, 7040 odcienie beżu: 1001, 1014, 1015, 1018 pozostałe kolory według tabeli RAL na zamówienie
Gęstość 1,4 kg/dm3
Lepkość 20.400 – 22.400 mPa•s
Wartość pH 8,77
Zastępczy (porównawczy) współczynnik oporu dyfuzyjnego sd dla pary wodnej: 1,7 m
Czas schnięcia powłoki ok. 4 godz. odporna na pył
Czas schnięcia powłoki ok. 8 godz. odporna na deszcz
Czas schnięcia powłoki ok. 12 godz. aplikacja kolejnej warstwy
Składowanie w suchych warunkach, 12 miesięcy, chonić przed przemarzaniem

Przygotowanie podłoża

Temperatura podłoża musi być wyższa, o co najmniej 3°C, od temperatury punktu rosy. Powierzchnia betonu ma być wolna od mleczka cementowego, luźnych frakcji, pyłów, plam oleju, smarów i innych zanieczyszczeń. Wymagana średnia wytrzymałość na odrywanie mierzona metodą "pull-off" powinna wynosić nie mniej niż 1,0 MPa.

Wykonanie

1. MONOLITH® BLG/BLW Color 10D jest dostarczany w postaci gotowej do nakładania. Przed nałożeniem należy jednak farbę dokładnie wymieszać odpowiednim mieszadłem.

2. System składa się z dwóch produktów: MONOLITH® BLG Color 10D jako warstwa podkładowa oraz MONOLITH® BLW Color 10D jako warstwa wierzchnia. Każdy produkt jest gotowy do nanoszenia po uprzednim rozmieszaniu. W przypadku podłoży 

o zróżnicowanej chłonności należy przed nałożeniem produktu MONOLITH® BLG Color 10D zastosować dodatkowo grunt MONOLITH® TG2 10D. Środek gruntujący wyrównuje nasiąkliwość oraz polepsza adhezję powłoki ochronnej w przypadku podłoży mało nasiąkliwych.

Materiał można aplikować przy użyciu wałka lub metoda natryskową.

Produkty systemowe Hahne

 • MONOLITH® EB1 54Z
 • MONOLITH® EB2 54Z
 • MONOLITH® EB4 54Z
 • MONOLITH® EB8 54Z
 • MONOLITH® RM2 54Z
 • MONOLITH® RM4 54Z
 • MONOLITH® BS 54Z
 • MONOLITH® BRS 54Z
 • MONOLITH® TG2 10D

Ważne wskazówki

 • Nie należy stosować w temperaturze poniżej +5°C lub powyżej +30°C. Dotyczy temperatury powietrza i podłoża.
 • Podane w karcie technicznej dane odnoszą się do temperatury ok. 20°C i ok. 50% względnej wilgotności powietrza. Niższe temperatury i większa wilgotność opóźniają, natomiast wyższe temperatury i niższa wilgotność przyspieszają przebieg wiązania i czas obróbki.
 • Sprzęt używany przy stosowaniu preparatu należy czyścić wodą.

Składniki

Zawiesina wypełniaczy i pigmentów, zawiera środki pomocnicze i konserwujące.

Bezpieczeństwo pracy / zalecenia

Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, przechowywania i obchodzenia się z produktem dostępne są w aktualnej karcie bezpieczeństwa.

Usuwanie odpadów

Dla wszystkich systemów obowiązują aktualne krajowe przepisy.

Materiały do pobrania

Materiały dostępne po zalogowaniu

  Brak dostępnych plików