fbpx MONOLITH® BLG/BLW ColorFlex 10D | VisBud Projekt

MONOLITH® BLG/BLW ColorFlex 10D

MONOLITH® BLG/BLW ColorFlex 10D

MONOLITH® BLG/BLW ColorFlex 10D

System farb elastycznych na bazie dyspersji akrylowej do ochrony powierzchni betonowych.

MONOLITH® BLG/BLW ColorFlex 10D jest systemem farb, na który składają się: farba podkładowa oraz farba wierzchniego krycia. Każda jest jednoskładnikową dyspersją żywicy akrylowej, elastyczną, odporną na warunki atmosferyczne, procesy starzenia i alkalia. Spełnia wymagania normy PN EN 1504-2 jako powłoka ochronna.

 • Wodorozcieńczalna, nieszkodliwa dla środowiska naturalnego, łatwa w aplikacji
 • odporna na wpływy atmosferyczne i proces starzenia
 • jedwabiście matowa
 • paroprzepuszczalna
 • bezrozpuszczalnikowa
 • zapobiega procesowi karbonizacji betonu (wysoki opór dyfuzyjny dla CO2)
 • chroni beton przed agresywnym działaniem soli, ich roztworów i innych substancji chemicznych.
 • gotowa do aplikacji przy użyciu wałka lub metodą natryskową.

MONOLITH® BLG/BLW ColorFlex 10D przeznaczony jest do tworzenia barwnych powłok ochronnych na podłożach mineralnych, np. powierzchnie betonowe, tynki cementowe.

Obszary zastosowania:

 • do wykonywania barwnych i elastycznych powłok wykończeniowych na powierzchniach betonowych
 • (budownictwo powszechne, komunikacyjne)
 • jako wypełnienie niewielkich porów – nierówności podłoża
Opakowanie wiadro
Wielkość opakowania 17 litrów
Forma dostawy 24 x 17 l na palecie
Barwa odcienie szarościę: 7023, 7030,7032,7035, 7040 odcienie beżu: 1001, 1014, 1015, 1018 pozostałe kolory według tabeli RAL na zamówienie
Gęstość 1,4kg/dm3
Lepkość 29.500 – 32.000 mPa•s
Wartość pH 9,03
Zastępczy (porównawczy) współczynnik oporu dyfuzyjnego sd dla pary wodnej: 1,85 m
Czas schnięcia powłoki: ok. 4 godz. odporna na pył
Czas schnięcia powłoki: ok. 8 godz. odporna na deszcz
Czas schnięcia powłoki: ok. 12 godz. aplikacja kolejnej warstwy
Składowanie w suchych warunkach, 12 miesięcy, chonić przed przemarzaniem

Zużycie

Gruntowanie MONOLITH® BLG ColorFlex 10D ok. 200 ml/m2
Warstwa kryjąca grubości 230 ƒĘm MONOLITH BLW ColorFlex 10D ok. 200 ml/m2
BLG ColorFlex 10D Warstwa kryjąca grubości ok. 280 ml/m2
330 ěm MONOLITH® BLW ColorFlex 10D ok. 280 ml/m2

Przygotowanie podłoża

Temperatura podłoża musi być wyższa, o co najmniej 3°C, od temperatury punktu rosy. Powierzchnia betonu ma być wolna od mleczka cementowego, luźnych frakcji, pyłów, plam oleju, smarów i innych zanieczyszczeń. Wymagana średnia wytrzymałość na odrywanie mierzona metodą "pull-off" powinna wynosić nie mniej niż 1,0 MPa.

Wykonanie

1. MONOLITH® BLG/BLW ColorFlex 10D jest dostarczany w postaci gotowej do nakładania. Przed nałożeniem należy jednak farbę dokładnie wymieszać odpowiednim mieszadłem.

2. System składa się z dwóch produktów: MONOLITH® BLG ColorFlex 10D jako warstwa podkładowa oraz MONOLITH® BLW ColorFlex 10D jako warstwa wierzchnia. Każdy produkt jest gotowy do nanoszenia po uprzednim rozmieszaniu. W przypadku podłoży o zróżnicowanej chłonności należy przed nałożeniem produktu MONOLITH® BLG ColorFlex 10D zastosować dodatkowo grunt MONOLITH® TG2 10D. Środek gruntujący wyrównuje nasiąkliwość oraz polepsza adhezję powłoki ochronnej w przypadku podłoży mało nasiąkliwych. Materiał można aplikować przy użyciu wałka lub metoda natryskową.

Produkty systemowe Hahne

 • MONOLITH® EB2 54Z
 • MONOLITH® EB4 54Z
 • MONOLITH® EB8 54Z
 • MONOLITH® RM2 54Z
 • MONOLITH® RM4 54Z
 • MONOLITH® BS 54Z
 • MONOLITH® BRS 54Z
 • MONOLITH® TG2 10D

Ważne wskazówki

 • Nie należy stosować w temperaturze poniżej +5°C lub powyżej +30°C. Dotyczy temperatury powietrza i podłoża.
 • Podane w karcie technicznej dane odnoszą się do temperatury ok. 20°C i ok. 50% względnej wilgotności powietrza. Niższe temperatury i większa wilgotność opóźniają, natomiast wyższe temperatury i niższa wilgotność przyspieszają przebieg wiązania i czas obróbki. Sprzęt używany przy stosowaniu preparatu należy czyścić wodą.

Składniki

Zawiesina wypełniaczy i pigmentów, zawiera środki pomocnicze i konserwujące.

Bezpieczeństwo pracy / zalecenia

Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, przechowywania i obchodzenia się z produktem dostępne są w aktualnej karcie bezpieczeństwa.

Usuwanie odpadów

Dla wszystkich systemów obowiązują aktualne krajowe przepisy.

Dane podawane są na podstawie licznych badań i doświadczeń praktycznych. Nie można ich odnosić do każdego przypadku zastosowania. Dlatego zalecamy, aby ewentualnie wykonać próby zastosowania materiału. Zmiany techniczne wynikające z postępu technicznego zastrzeżone.  Poza tym obowiązują nasze ogólne warunki handlowe. Stan: 11.2011

Materiały do pobrania

Materiały dostępne po zalogowaniu

  Brak dostępnych plików