fbpx MONOLITH® BRS 54Z | VisBud Projekt

MONOLITH® BRS 54Z

MONOLITH® BRS 54Z

MONOLITH® BRS 54Z

Sucha zaprawa typu PCC o wysokiej odporności na siarczany, z dodatkiem włókien z tworzyw sztucznych, przeznaczona do wyrównywania powierzchni betonowych.

MONOLITH® BRS 54Z jest fabrycznie przygotowaną suchą zaprawą szpachlową typu PCC na bazie cementu, o wysokiej odporności na siarczany, modyfikowana polimerami z dodatkiem włókien z tworzyw sztucznych.

 • jednoskładnikowa
 • nie zawiera chlorków
 • mrozoodporna
 • bardzo dobra przyczepność do powierzchni betonowych
 • wysoka odporność na karbonizację
 • wysoka odporność na korozję siarczanową
 • możliwość nanoszenia techniką natryskową

Zastosowanie

MONOLITH® BRS 54Z przeznaczony jest do wyrównywania i kosmetyki powierzchni betonowych zarówno nowo wykonywanych, jak i naprawianych.

Obszary zastosowania:

 • do kosmetyki betonów natryskowych na powierzchniach sufitowych i ścianach
 • do szpachlowania powierzchni betonowych wszystkich typów tj. mosty, wiadukty, oczyszczalnie ścieków, ściany parkingów itp.
 • do naprawy powierzchni narażonych na korozje siarczanową do szpachlowania ubytków od 2 do 10 mm
Opakowanie worek papierowy
Wielkość opakowania 25 kg
Barwa jasno-szara
Ciężar nasypowy 1,50 g/cm3
Ciężar objętościowy świeżej zaprawy 1,98 g/cm3
Wielkość ziarna do 0,8 mm
Wytrzymałość na ściskanie: po 3 dniach ≥ 15 MPa
Wytrzymałość na ściskanie: po 7 dniach ≥ 25 MPa
Wytrzymałość na ściskanie: po 28 dniach ≥ 40 MPa
Wytrzymałość na zginanienie: po 3 dniach ≥ 4,5 MPa
Wytrzymałość na zginanienie: po 7 dniach ≥ 5,5 MPa
Wytrzymałość na zginanienie: po 28 dniach ≥ 7,0 MPa
Wytrzymałość na odrywanie: ≥ 2,3 MPa
Składowanie w suchych warunkach, 12 miesięcy

Zużycie

Warstwa grubości 1 mm 1,7 kg/m2
25 kg worek ok 15 l świeżej zaprawy

Przygotowanie podłoża

Powierzchnia betonu ma być wolna od mleczka cementowego, luźnych frakcji, pyłów, plam oleju, smarów i innych zanieczyszczeń. Podłoże ma być szorstkie. Wytrzymałość średnia podłoża badana metodą "pull-off" ma wynosić co najmniej 1,5 MPa, a wartość pojedynczego pomiaru nie

powinna być mniejsza od 1,0 MPa.

Podłoże powinno być w stanie matowo-wilgotnym; powierzchnia podłoża powinna być jednolicie ciemnomatowa, bez jasnych i ciemnych plam.

Wykonanie

1. Zaprawę MONOLITH® BRS 54Z należy wymieszać w betoniarce przeciwbieżnej lub przy użyciu elektrycznych mieszarek wolnoobrotowych. Najpierw wlać do mieszalnika 2/3 ilości wody zarobowej i wsypać zawartość worka i po krótkim zamieszaniu uzupełnić pozostałą częścią wody, następnie ponownie wymieszać, aż uzyska się zdatną do obróbki homogeniczną masę szpachlową. Mieszanie ręczne jest niedozwolone. Czas mieszania ok. 5 min.

Proporcje mieszania: ok. 4,5 I na 25 kg suchej mieszanki.

2. Zaprawę MONOLITH® BRS 54Z można układać ręcznie: przy pomocy kielni lub pacy tynkarskiej albo natryskowo. Przy aplikacji natryskowej można wykorzystać agregaty typu PFT G4 lub Putzmeister MP 25. Obrabianą powierzchnię po okresie czasu od 20 do 60 minut, w zależności od temperatury otoczenia, należy zatrzeć i wygładzić. Grubość nakładanych warstw od 2 do 10 mm.

Środki ochronne

Świeżo obrobione powierzchnie należy chronić przed zbyt szybkim wyschnięciem. Zaleca się zraszanie wodą lub zastosowanie preparatu HADAPLAN® C 10D.

Produkty systemowe Hahne

 • MONOLITH® RM2 54Z
 • MONOLITH® RM4 54Z
 • MONOLITH® EB1 54Z
 • MONOLITH® EB2 54Z
 • MONOLITH® EB4 54Z
 • MONOLITH® EB8 54Z
 • MONOLITH® TG2 10D
 • MONOLITH® Color 10D
 • MONOLITH® ColorFlex 10D

Ważne wskazówki

 • Temperatura obróbki od +5°C do +30°C. Czas obróbki: od 20 do 60 min.
 • Zaprawy MONOLITH® BRS 54Z nie należy obrabiać w temperaturze poniżej +5°C lub powyżej +30°C. Dotyczy temperatury powietrza i podłoża.
 • Powyższe dane odnoszą się do temperatury ok. 20°C i ok. 50% względnej wilgotności powietrza. Niższe temperatury i większa wilgotność opóźniają, natomiast wyższe temperatury i niższa wilgotność przyspieszają przebieg wiązania i czas obróbki.
 • Sprzęt używany przy stosowaniu wszystkich materiałów należy czyścić wodą.

Składniki

Cementy normowe, dodatki mineralne, środki pomocnicze, dyspersje tworzyw sztucznych, środki uszczelniające.

Bezpieczeństwo pracy / zalecenia

Zawiera cement i silnie reaguje z wodą, alkaiczny. Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, przechowywania i obchodzenia się z produktem dostępne są w aktualnej karcie bezpieczeństwa.

Usuwanie odpadów

Dla wszystkich systemów obowiązują aktualne krajowe przepisy.

Materiały dostępne po zalogowaniu

  Brak dostępnych plików