fbpx MONOLITH® BS 54Z | VisBud Projekt

MONOLITH® BS 54Z

MONOLITH® BS 54Z

MONOLITH® BS 54Z

Sucha zaprawa typu PCC z dodatkiem włókien z tworzyw sztucznych, przeznaczona do wyrównywania powierzchni betonowych.

MONOLITH® BS 54Z jest fabrycznie przygotowaną suchą zaprawą szpachlową typu PCC na bazie cementu, modyfikowana polimerami z dodatkiem włókien z tworzyw sztucznych.

 • jednokomponentowa
 • modyfikowana polimerami
 • siarczanoodporna ( klasa ekspozycji XA1 i XA2
 • wg PN-EN 206-1)
 • nie zawiera pigmentów
 • bardzo dobrej przyczepność do podłoży mineralnych
 • odporna na działanie chlorków i mróz
 • wysoka odporność na karbonatyzację
 • możliwość nanoszenia techniką natryskową
 • grubość warstwy do 6 mm
 • spełnia wymagania normy PN EN 1504 cz. 3 Klasa R2

MONOLITH® BS 54Z przeznaczony jest do wyrównywania i kosmetyki powierzchni betonowych zarówno nowo wykonywanych, jak i naprawianych w obszarach niepodlegających bezpośrednio obciążeniom mechanicznym, takim jak ruch pieszy lub ruch pojazdów.

Obszary zastosowania:

 • kosmetyka betonu licowego
 • do szpachlowania ubytków i porów w betonie, murze oraz tynkach
 • do egalizacji nierówności, np. w zbiornikach na wodę pitną
 • jako warstwa wyrównująca i wykończeniowa układana na zaprawach naprawczych PCC
 • do wewnątrz i na zewnątrz pod wszystkie powłoki malarskie np. MONOLITH® Color 10D
Opakowanie 25 kg, worek papierowy
Forma dostawy 42 worki na palecie
Barwa jasno-szara
Ciężar nasypowy 1,45 g/cm3
Ciężar objętościowy świeżej zaprawy 1,96 g/cm3
Wielkość ziarna do 0,5 mm
Wytrzymałość na ściskanie po 3 dniach ok. 5,8 MPa
Wytrzymałość na ściskanie po 7 dniach ok. 16,0 MPa
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach ok. 28,0 MPa
Wytrzymałość na zginanie po 3 dniach ok. 1,9 MPa
Wytrzymałość na zginanie po 7 dniach ok. 3,7 MPa
Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach ok. 5,8 MPa
Wytrzymałość na odrywanie 1,1 MPa
Składowanie w suchych warunkach, 12 miesięcy

Zużycie

 • Warstwa grubości 1 mm - 1,6 kg/m2 suchej zaprawy
 • 25 kg (worek) - 12,5 l świeżej zaprawy

Przygotowanie podłoża

Powierzchnia betonu ma być wolna od mleczka cementowego, luźnych frakcji, pyłów, plam oleju, smarów i innych zanieczyszczeń. Podłoże ma być szorstkie. Wytrzymałość średnia podłoża badana metodą "pull-off" ma wynosić co najmniej 1,5 MPa, a wartość pojedynczego pomiaru nie powinna być mniejsza od 1,0 MPa. Podłoże powinno być w stanie matowo - wilgotnym; powierzchnia podłoża powinna być jednolicie ciemno-matowa, bez jasnych i ciemnych plam.

Wykonanie

Zaprawę MONOLITH® BS 54Z należy wymieszać w betoniarce przeciwbieżnej lub przy użyciu elektrycznych mieszarek wolnoobrotowych. Najpierw wlać do mieszalnika 2/3 ilości wody zarobowej i wsypać zawartość worka i po krótkim zamieszaniu uzupełnić pozostałą częścią wody, następnie ponownie wymieszać, aż uzyska się zdatną do obróbki homogeniczną masę szpachlową. Mieszanie ręczne jest niedozwolone. Czas mieszania ok. 5 min.

Proporcje mieszania: ok. 5,5 I na 25 kg suchej mieszanki.

Zaprawę MONOLITH® BS 54Z można układać ręcznie: przy pomocy kielni lub pacy tynkarskiej albo natryskowo. Przy aplikacji natryskowej można wykorzystać agregaty typu PFT G4 lub Putzmeister MP 25. Maksymalna grubość wykonywanej warstwy nie powinna przekroczyć 6 mm. Obrabianą powierzchnię po okresie czasu od 20 do 60 minut, w zależności od temperatury otoczenia, należy zatrzeć i wygładzić. Dla uzyskania gładkiej, wyrównanej płaszczyzny MONOLITH ® BS 54Z wygładza się i przeciera miękką gąbką. W przypadku nanoszenia mechanicznego ( natryskowego ) można pozostawić szorstką fakturę powierzchni.

MONOLITH® BS 54Z może być już po 3 godzinach od zatarcia w temperaturze 20°C pokryty powłokami ochronnymi MONOLITH® Color 10D lub MONOLITH® ColorFlex 10D.

Środki ochronne

W warunkach wyższej temperatury lub przy silnym wietrze czas schnięcia skraca się. Dopóki wiązanie materiału MONOLITH ® BS 54Z nie zostanie zakończone, materiał należy chronić przed zbyt szybkim wysychaniem oraz wiatrem i bezpośrednim nasłonecznieniem. W czasie deszczu oraz przy dużej wilgotności powietrza może dojść we wczesnej fazie obróbki do powierzchniowych jasnych przebarwień.

Produkty systemowe Hahne

 • MONOLITH® RM2 54Z
 • MONOLITH® RM4 54Z
 • MONOLITH® EB1 54Z
 • MONOLITH® EB2 54Z
 • MONOLITH® EB4 54Z
 • MONOLITH® EB8 54Z
 • MONOLITH® TG2 10D
 • MONOLITH® Color 10D
 • MONOLITH® ColorFlex 10D

Ważne wskazówki

 • Temperatura obróbki od +5°C do +30°C. Czas obróbki: od 20 do 60 min.
 • Zaprawy MONOLITH® BS 54Z nie należy obrabiać w temperaturze poniżej +5°C lub powyżej +30°C. Dotyczy temperatury powietrza i podłoża.
 • Powyższe dane odnoszą się do temperatury ok. 20°C i ok. 50% względnej wilgotności powietrza. Niższe temperatury i większa wilgotność opóźniają, natomiast wyższe temperatury i niższa wilgotność przyspieszają przebieg wiązania i czas obróbki.
 • Sprzęt używany przy stosowaniu wszystkich materiałów należy czyścić wodą.

Składniki

Cementy normowe, dodatki mineralne, środki pomocnicze, dyspersje tworzyw sztucznych, środki uszczelniające.

Bezpieczeństwo pracy / zalecenia

Zawiera cement i silnie reaguje z wodą, alkaiczny. Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, przechowywania i obchodzenia się z produktem dostępne są w aktualnej karcie bezpieczeństwa.

Usuwanie odpadów

Dla wszystkich systemów obowiązują aktualne krajowe przepisy.

Materiały do pobrania

Materiały dostępne po zalogowaniu

  Brak dostępnych plików