fbpx MONOLITH® MK 54Z | VisBud Projekt

MONOLITH® MK 54Z

MONOLITH® MK 54Z

MONOLITH® MK 54Z

Zaprawa mineralna na bazie cementu przeznaczona do wykonywania antykorozyjnego zabezpieczenia zbrojenia oraz warstwy sczepnej podczas napraw konstrukcji betonowych i żelbetowych

MONOLITH® MK 54Z jest jednoskładnikową zaprawą mineralną na bazie cementu modyfikowaną polimerami. Zgodną z wymogami normy PN-EN 1504.

 • właściwości antykorozyjne
 • doskonała przyczepność do stali i betonu
 • wysoka odporność na przenikanie wody i chlorków
 • mineralna
 • jednokomponentowa
 • łatwość aplikacji przy użyciu pędzla lub natryskiem
 • aplikacja w systemie „mokre na mokre"

Zastosowanie

MONOLITH® MK 54Z przeznaczony jest do wykonywania antykorozyjnego zabezpieczenia zbrojenia oraz warstwy sczepnej podczas napraw konstrukcji betonowych i żelbetowych.

Obszary zastosowania:

 • do użytku zewnętrznego i wewnętrznego
 • jako powłoka antykorozyjna stali zbrojeniowej
 • przy naprawach ręcznych systemami napraw PCC
 • powierzchnie pionowe, poziome (również sufitowe)
Opakowanie 25 kg, worek papierowy
Forma dostawy 42 worków na palecie
Kolor cementowo-szary
Temperatura stosowania od + 5 °C do + 30 °C
Ciężar objętościowy materiału sypkiego 1,17 kg/dm3
Ciężar objętościowy świeżej zaprawy 1,80 kg/dm3
Czas obróbki przy temp.: + 10°C ok. 90 min.
Czas obróbki przy temp.: + 20°C ok. 60 min.
Czas obróbki przy temp.: + 30°C ok. 40 min.
Czas schnięcia ok. 3 godz.
Składowanie w suchych warunkach, 12 miesięcy

Zużycie

1 m2 powierzchni zbrojenia ok. 2,2 – 3,7 kg suchej mieszanki na każdy m2 zabezpieczanego pręta zbrojeniowego (przy dwóch cyklach).
1 m2 powierzchni sczepnej ok. 0,7 – 2,2 kg suchej mieszanki (w zależności od szorstkości podłoża)
25 kg worek ok. 18 l świeżej zaprawy

Przygotowanie podłoża

Podłoże betonowe:

Wytrzymałość średnia podłoża badana metodą "pulloff" ma wynosić co najmniej 1,5 MPa, a wartość pojedynczego pomiaru nie powinna być mniejsza od 1,0 MPa. Powierzchnia betonu ma być wolna od mleczka cementowego, luźnych frakcji, pyłów, plam oleju, smarów i innych zanieczyszczeń. Podłoże ma być szorstkie. Podłoże należy zwilżyć do stanu matowo-wilgotnego; nie mogą występować zastoiny wody.

Stal zbrojeniowa:

Widoczne fragmenty stali zbrojeniowej odsłonić aż do miejsc nieskorodowanych po co najmniej 2 – 3 cm w każdym kierunku. W przypadku, jeśli więcej niż połowa obwodu odsłoniętego pręta zbrojeniowego jest skorodowana, niezbędne jest odkucie warstwy betonu na całym obwodzie na głębokość około 1 cm poza pręt. Elementy stali zbrojeniowej muszą być oczyszczone z rdzy do stopnia czystości Sa 2 1/2 wg PN-EN ISO 8501-1. Zaleca się wykonanie czyszczenia obróbką strumieniowo-cierną np. hydropiaskowanie.

Wykonanie

Zaprawę MONOLITH® MK 54Z należy wymieszać z wodą w odpowiedniej proporcji. Najpierw wlać do pojemnika 2/3 ilości wody zarobowej i wsypać zawartość worka. Po krótkim zamieszaniu uzupełnić pozostałą częścią wody, następnie ponownie wymieszać, aż osiągnie się żądaną konsystencję. W celu ograniczenia napowietrzenia mieszanki, należy stosować wolnoobrotowe mieszadło elektryczne (ok. 500 obrotów/min.) Czas mieszania: około 4 – 6 min. Proporcja mieszania: około 7,5 I na 25 kg suchej mieszanki.

Ochrona przed korozją: Dobrze wymieszaną zaprawę nanosić pędzlem na odsłonięte i oczyszczone zbrojenie. Zaprawę należy nakładać obficie dokładnie rozprowadzając i zwracając uwagę na nanoszenie w trudno dostępnych miejscach, np. załamania, połączenia drutem wiązałkowym. Zaprawę należy nanosić w dwóch cyklach. Przy drugim nakładaniu pierwsza warstwa musi być związana. Odstęp czasowy pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw powinien wynosić ok. 3 godz.

Warstwa sczepna: Dobrze wymieszaną zaprawę nanosić ławkowcem lub metodą natryskową na matowo wilgotne podłoże. Warstwa sczepna musi zostać wyprowadzona na około 1 cm poza obszar ubytku. Na świeżą warstwę sczepną nakładamy zaprawę naprawczą. Wielkość powierzchni, na której wykonuje się warstwę sczepną powinna być tak dobrana, aby materiał warstwy sczepnej nie związał przed nałożeniem zaprawy naprawczej (obowiązuje zasada „mokrym na mokre"). W przypadku wyschnięcia warstwy sczepnej należy materiał usunąć i ponownie nanieść warstwą sczepną przed nakładaniem zaprawy naprawczej.

Środki ochronne

Podczas twardnienia MONOLITH® MK 54Z w ochronie zbrojenia należy chronić przed słońcem i przeciągiem, aby zachować wymaganą wilgotność oraz zapobiec szybkiej utracie wody.

Produkty systemowe

 • MONOLITH® EB2 54Z
 • MONOLITH® EB4 54Z
 • MONOLITH® EB8 54Z
 • MONOLITH® RM2 54Z
 • MONOLITH® RM4 54Z

Ważne wskazówki

 • Stosować się do zaleceń zawartych w normie PN-EN 1504
 • Zachować temperaturę stosowania, od + 5°C do + 30°C
 • Unikać stosowania w przypadku bezpośredniego promieniowania słonecznego, w czasie silnego wiatru lub deszczu;
 • Niskie temperatury spowalniają, wysokie przyspieszają wiązanie
 • Nie należy dodawać wody powyżej określonej w instrukcji ilości.

Składniki

Cementy normowe, dodatki mineralne, środki pomocnicze, dyspersje tworzyw sztucznych, środki uszczelniające.

Bezpieczeństwo pracy / zalecenia

Zawiera cement i silnie reaguje z wodą, alkaiczny. Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, przechowywania i obchodzenia się z produktem dostępne są w aktualnej karcie bezpieczeństwa.

Usuwanie odpadów

Dla wszystkich systemów obowiązują aktualne krajowe przepisy.

Materiały do pobrania

Materiały dostępne po zalogowaniu

  Brak dostępnych plików