fbpx MONOLITH® RM2 54Z | VisBud Projekt

MONOLITH® RM2 54Z

MONOLITH® RM2 54Z

MONOLITH® RM2 54Z

Drobnoziarnista zaprawa PCC/SPCC
przeznaczona do wypełniania ubytków i
wyrównywania powierzchni betonowych.
Typ PCC II+III

Właściwości

MONOLITH® RM2 54Z jest hydraulicznie wiążącą, gotową do użycia cementową zaprawą naprawczą o uziarnieniu do 2 mm, sporządzoną przy użyciu wysokowartościowych dodatków i ulepszaczy polimerowych. Zaprawa nie zawiera materiałów wywołujących korozję. Zaprawa odpowiada w zakresie swoich właściwości fizycznych i chemicznych odpowiednim właściwościom betonu, jednocześnie odznaczając się wyższym oporem przeciw karbonizacji betonu.

 • jednokomponentowa
 • modyfikowana polimerami
 • odporna w klasie ekspozycji XA1 i XA2 wg PN-EN 206-1
 • nakładana w warstwach od 5 do 50 mm
 • możliwość nakładania techniką natryskową lub ręcznie
 • ma bardzo dobrą przyczepność do wszystkich podłoży
 • mineralnych, również murów

Zastosowanie

MONOLITH® RM2 54Z przeznaczony jest do uzupełniania ubytków w betonie. Szczególnie znajduje zastosowanie do reprofilacji uszkodzeń i ubytków w powierzchni betonowej będących następstwem niszczącego działania korodującej stali zbrojeniowej, uszkodzeń mechanicznych itd.

Obszary zastosowania:

 • do użytku zewnętrznego i wewnętrznego
 • do wypełniania ubytków i wyrównywania powierzchni betonu
 • wykonywania napraw w środowisku silnej agresji siarczanowej
 • na naprawy powierzchni pionowych i poziomych (sufitowych)
 • do wykonywania i naprawy konstrukcji hydrotechnicznych,
 • oczyszczalni ścieków, obiektów komunikacyjnych
Opakowanie 25 kg, worek papierowy
Forma dostawy 42 worki na palecie
Kolor cementowo-szary
Temperatura stosowania od + 5 °C do + 30 °C
Ciężar objętościowy materiału sypkiego 1,55 g/cm3
Ciężar objętościowy świeżej zaprawy 2,10 g/cm3
Czas obróbki przy temp.: + 10 °C ok. 90 min.
Czas obróbki przy temp.: + 23 °C ok. 60 min.
Czas obróbki przy temp.: + 30 °C ok. 25 min.
Wytrzymałość na ściskanie po 24 godz. 10 MPa
Wytrzymałość na ściskanie po 3 dniach 21 MPa
Wytrzymałość na ściskanie po 7 dniach 32 MPa
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach 48 MPa
Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu po 24 godz. 2,1 MPa
Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu po 3 dniach 3,8 MPa
Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu po 7 dniach 5,1 MPa
Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu po 28 dniach 8,2 MPa
Moduł sprężystości: 30 GPa
Wytrzymałość na odrywanie ok. 2,1 N/mm2
Składowanie w suchych warunkach, 12 miesięcy

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być czyste, nośne i szorstkie. Wytrzymałość na odrywanie szorstkiego podłoża powinna wynosić co najmniej 1,5 N/mm2. Podłoże należy przygotować przez odpowiednie frezowanie, śrutowanie, zmycie ciśnieniowe i wysuszenie. Ponadto podłoże nie może być zmrożone. Głucho odpowiadające elementy i wyłomy spowodowane korozją oraz wszelkie luźne elementy należy usunąć. Stal zbrojeniowa przed aplikacją materiału powinna być oczyszczona z rdzy do stopnia czystości Sa 2 1/2 wg PNEN ISO 8501-1. Zaleca się wykonanie czyszczenia obróbką strumieniowo-cierną np.: przez piaskowanie. Oczyszczoną stal zbrojeniową należy dwukrotnie zabezpieczyć powłoką antykorozyjną MONOLITH® MK 54Z.

Wykonanie

Zaprawę MONOLITH® RM2 54Z należy wymieszać w betoniarce przeciwbieżnej lub przy użyciu elektrycznych mieszarek wolnoobrotowych. Najpierw wlać do mieszalnika 2/3 ilości wody zarobowej i wsypać całą zawartość worka. Po krótkim zamieszaniu uzupełnić pozostałą częścią wody, następnie ponownie wymieszać, aż osiągnie się jednorodną masę o żądanej konsystencji. Czas mieszania ok. 5 min.

Proporcje mieszania:

ok. 3,75 - 4,5 I na 25 kg suchej mieszanki.

Na odsłoniętą stal zbrojeniową należy nałożyć dwukrotnie powłokę antykorozyjną MONOLITH® MK 54Z. Druga warstwa pełni jednocześnie rolę mostka sczepnego i nakładana jest na całą zwilżoną powierzchnię ubytku w betonie. Jeśli elementy stali zbrojenia nie są odkryte, należy zgodnie z systemem na wcześniej zwilżone podłoże nałożyć jedną warstwę MONOLITH® MK 54Z jako mostek sczepny. Głębsze ubytki muszą być wypełnione w kilku procesach roboczych, przy czym każdej z warstw pośrednich należy nadać szorstką powierzchnię, a po jej wyschnięciu każdorazowo powlec warstwą sczepną z materiału MONOLITH® MK 54Z. Grubość pojedynczej warstwy wynosi od 0,5 cm do maks. 5 cm. Zaprawa MONOLITH® RM2 54Z zapewnia odpowiednie przygotowanie podłoża w celu wykonania barwnych powłok ochronnych MONOLITH® Color 10D i MONOLITH® Color Flex 10D. Nakładanie i formowanie ręczne przy użyciu pacy stalowej, kielni lub aluminiowej łaty. Świeżo obrobione powierzchnie należy chronić przed zbyt szybkim wyschnięciem, dlatego też należy unikać podwyższonych temperatur i przeciągów powietrznych. Pielęgnacja powinna trwać co najmniej 5 dni, w czasie których należy chronić nałożoną powłokę przed mrozem oraz stosować przykrycia lub utrzymywanie wilgoci. W stanie świeżym zaprawy nie należy spryskiwać wodą. Zaleca się zastosowanie preparatu do ochrony powierzchniowej HADAPLAN® C 10D.

Produkty systemowe Hahne

 • MONOLITH® MK 54Z
 • MONOLITH® BS 54Z
 • MONOLITH® BRS 54Z
 • MONOLITH® TG2 10D
 • MONOLITH® Color 10D
 • MONOLITH® Color Flex 10D
 • HADAPLAN® C 10D

Ważne wskazówki

Zaprawy MONOLITH® RM2 54Z nie należy stosować w temperaturze poniżej +5°C lub powyżej +30°C. Dotyczy temperatury powietrza i podłoża.

Niższe temperatury i większa wilgotność opóźniają, natomiast wyższe temperatury i niższa wilgotność przyspieszają przebieg wiązania i skracają czas obróbki.

Sprzęt używany przy stosowaniu wszystkich materiałów należy czyścić wodą.

Składniki

Cementy normowe, dodatki mineralne, środki pomocnicze, dyspersje tworzyw sztucznych, środki uszczelniające.

Bezpieczeństwo pracy / zalecenia

Zawiera cement i silnie reaguje z wodą, alkaiczny. Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, przechowywania i obchodzenia się z produktem dostępne są w aktualnej karcie bezpieczeństwa.

Usuwanie odpadów

Dla wszystkich systemów obowiązują aktualne krajowe przepisy.

Materiały do pobrania

Materiały dostępne po zalogowaniu

  Brak dostępnych plików