fbpx OCHRONA ORAZ RENOWACJA BUDOWLI - BIAŁYSTOK 12.02.2019r. | VisBud Projekt

OCHRONA ORAZ RENOWACJA BUDOWLI - BIAŁYSTOK 12.02.2019r.

OCHRONA ORAZ RENOWACJA BUDOWLI - BIAŁYSTOK 12.02.2019r.

OCHRONA ORAZ RENOWACJA BUDOWLI - BIAŁYSTOK 12.02.2019r.

Data szkolenia:
OCHRONA ORAZ RENOWACJA BUDOWLI - BIAŁYSTOK 12.02.2019r.
Miejsce szkolenia: 
ul. Bitwy Białostockiej 4A, 15-103 Białystok (firma Elrem, II piętro sala 207),tel. +48 604 469 797
Opis: 

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu, na którym zostaną zaprezentowane innowacyjne produkty marki Hahne i Monolith oraz systemu RureGold, dystrybuowane na terenie Polski przez firmę VISBUD-Projekt Sp. z o.o.

Tematyka szkolenia:
1. Ochrona przeciwwodna i przeciwwilgociowa fundamentów:
1.1. hydroizolacje bitumiczne w ujęciu nowej normy PN-EN 15814:2011; zmiany w normach DIN,
1.2. hydroizolacje mineralne (elastyczne i sztywne), hydroizolacje żywiczne.
2. Zasady projektowania oraz etapy realizacji tarasów i balkonów:
2.1. renowacja i ochrona powierzchni,
2.2. elementy dekoracyjnego kształtowania nawierzchni z kruszywa naturalnego w systemie MST,
2.3. kolorowe powłoki żywiczne w systemie Harz.
3. System renowacji oraz ochrony dachów.
4. Systemy wzmocnień włóknami kopolimerowymi w realizacji betonowych posadzek przemysłowych, nawierzchni drogowych i jastrychów.
5. Naprawa kontrukcji murowych i żelbetowych w systemie MONOLITH oraz RureGold.

Godziny szkolenia: 10.00 – 15.00


Każdy z uczestników otrzyma materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie o udziale w szkoleniu. W programie szkolenia przewidziany jest poczęstunek, a na zakończenie dyskusja na temat prezentowanej oferty.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Warunkiem przystąpienia do szkolenia jest zgłoszenie uczestnictwa w biurze organizacyjnym, telefonicznie bądź drogą e-mail na adres w.kolodko@visbud-projekt.pl do dnia 07.02.2019 r.

Biuro organizacyjne

VISBUD-Projekt Sp. z o.o.
ul. M.Bacciarellego 8E/I
51-649 Wrocław
Tel. +48 71 344 04 34
www.visbud-projekt.pl
w.kolodko@visbud-projekt.pl