fbpx PROFLEX D1 | VisBud Projekt

PROFLEX D1

PROFLEX D1

PROFLEX D1

Elastyczna, 1-komponentowa, cementowo-polimerowa zaprawa hydroizolacyjna

PROFLEX D1 to elastyczna, mineralna, hydraulicznie wiążąca zaprawa w postaci suchego proszku gotowego do zarobienia
wodą, na spoiwie z cementu portlandzkiego i redyspergowalnych polimerów, zawierająca dodatki ulepszające i wypełniacze
z naturalnych kruszyw kwarcowych. Do stosowania w pomieszczeniach mieszkalnych, publicznych i na zewnątrz,
w zbiornikach wody i basenach kąpielowych.

 •  Elastyczna o dużej przyczepności oraz wodoszczelności, wytrzymałości mechanicznej, odporności na skurcz i odparzanie.
 •  O optymalnych właściwościach roboczych, czasie otwartym i łatwości nanoszenia różnymi metodami przy braku tendencji do spływania.
 •  Odporna na cykle zamrażania i inne wpływy atmosferyczne.

Przygotowanie podłoża:
Materiał układać na podłożach mineralnych, takich jak: beton zwykły i komórkowy; mury o pełnej spoinie z drobnowymiarowych elementów ceramicznych, cementowych i ciepłochronnych; tynki tradycyjne i rapowane cementowe i cementowo-wapienne; jastrychy cementowe; stabilne okładziny z płytek ceramicznych.
Wszystkie podłoża muszą być stabilne, nośne, równe, czyste i wolne od substancji zmniejszających przyczepność (pył, oleje, wysolenia, mleczko cementowe, resztki farb itp.).
Odpowiednią metodą (mechanicznie, wodą pod ciśnieniem, środkami myjącymi itp.) usunąć źle związane lub wystające elementy podłoża (resztki zaprawy, łuszczące powłoki itp.). Ubytki i nierówności powierzchni naprawić, „raki” i pory wypełnić, a odchyłki wyrównać odpowiednimi zaprawami, np. elastycznym klejem do płytek FKFlex 54Z marki MONOLITH. Naroża zewnętrzne zaokrąglić, a w wewnętrznych i na szczelinach dylatacyjnych wkleić zaprawą taśmy dylatacyjne-uszczelniające, np. FLEXTEX E 120/70 marki MONOLITH.
W szczególną uwagę należy zwrócić na:

 • Słabo chłonne podłoża mineralne – oczyścić.
 • Podłoża chłonne – oczyścić, bezpośrednio przed nakładaniem matowo zwilżyć wodą.
 • Podłoża bardzo chłonne, jastrychy anhydrytowe lub powierzchniowo piaszczące – zagruntować dwukrotnie materiałem, który wiąże pył i polepsza nośność podłoży: TG2 10D marki MONOLITH.
 • Szkliwione płytki ceramiczne należy zmatowić.
 • Na narożach, krawędziach, przepustach itp. miejscach zaplanować w miarę potrzeby odpowiednie profile.

Zapotrzebowanie wody:
Ok. 4÷4,8 l na 20 kg.Ostateczna konsystencja robocza zależy od takich czynników, jak np. oczekiwana grubość warstwy, temperatura, warunki pogodowe i preferencje wykonawcy.

Czas wiązania zaprawy:
W przeciętnych warunkach (temperatura 23°C, wilgotność względna 50%):

 • min. 4 h do wejścia na pierwszą warstwę w miękkim obuwiu i układania drugiej warstwy,
 •  min. 16 h do wejścia na kolejne warstwy w miękkim obuwiu i kontynuacji prac.
 • min. 7 dni do obciążenia wodą (w zbiornikach)

Podane czasy mają charakter orientacyjny. W warunkach chłodnych ulegają one wydłużeniu, a w ciepłych skróceniu.

Przed  przystąpieniem do prac należy koniecznie zapoznać się z aktualną  kartą techniczną produktu

Materiały do pobrania

Materiały dostępne po zalogowaniu

  Brak dostępnych plików