fbpx PROFLEX MST | VisBud Projekt

PROFLEX MST

PROFLEX MST

PROFLEX MST

Elastyczna, 2-komponentowa, cementowo-polimerowa, zaprawa hydroizolacyjna

PROFLEX MST służy do wykonywania przeciwwilgociowych i przeciwwodnych, poziomych i pionowych elastycznych warstw
uszczelniających i mostkujących stabilne rysy o rozwartości do ≥ 0,75 mm, w strefie podziemnej i nadziemnej:

  • stóp, ław, płyt, ścian cokołowych i in. konstrukcji fundamentowych,
  •  pomieszczeń mokrych i wilgotnych w budynkach przemysłowych, gospodarczych i mieszkalnych, także z ogrzewaniem podłogowym,
  •  zespolonych systemów posadzkowych i okładzinowych na tarasach loggiach i balkonach,
  • systemów okładzinowych i ochronnych basenów oraz zbiorników na wodę i inne ciecze (po sprawdzeniu przydatności).

Szczególnie nadaje się do wykonywania hydroizolacji pod drenażowe wykładziny z kamienia naturalnego.

Przed  przystąpieniem do prac należy koniecznie zapoznać się z aktualną  Kartą Techniczną produktu

Materiały do pobrania

Materiały dostępne po zalogowaniu

    Brak dostępnych plików