fbpx RUREDIL X FIBER 54 | VisBud Projekt

RUREDIL X FIBER 54

RUREDIL X FIBER 54

RUREDIL X FIBER 54

RUREDIL X FIBER 54 (RXF 54) jest strukturalnym syntetycznym makro-włóknem zaprojektowanym w celu polepszenia właściwości mechanicznych i podwyższenia trwałości betonu oraz torkretu.

RUREDIL X FIBER 54 (RXF 54) jest strukturalnym syntetycznym makro-włóknem zaprojektowanym w celu polepszenia właściwości mechanicznych i podwyższenia trwałości betonu oraz torkretu. RXF 54 jest mieszanką włókien kopolimerowych (95%, włókno monofilamentowe) oraz włókien polipropylenowych (5 %, włókno fibrylowane). Włókno to redukuje lub całkowicie eliminuje skurcz plastyczny betonu. Włókno RXF 54 poprawia wytrzymałość na zginanie, nadaje elementom betonowym sprężystość, odporność na zmęczenie i podnosi trwałość betonu. W przeciwieństwie do włókien stalowych, RXF 54 jest odporny na działanie zasad i kwasów (nie koroduje) oraz nie jest magnetyczny. Ogólnie, RXF 54 jest wysoce odporny na wszelkie substancje chemiczne. Trwałość i mechaniczne własności betonu przy zastosowaniu Ruredil RXF 54 są znacznie wyższe niż jakiegokolwiek betonu przy zastosowaniu podobnego wolumenu włókien stalowych dowolnego rodzaju.

Materiał jak wcześniej
Gęstość 0,91 kg/dm3
Długość 54 mm
Równoważna średnica 0,069 mm
Stosunek dlugość/średnica 782
Denier 3020
Wytrzymałość na rozciąganie 620 - 758 MPa
Chemoodpomośc bardzo wysoka
Zgodność z ASTM C-I 1 16

Typowe zastosowania

Włókna Ruredil RXF 54 mogą zostać użyte w dowolnych rodzajach betonu przeznaczonego dla każdego rodzaju obiektów (zgodnie z normą EN 206). Jest to spowodowane, m.in. chemiczną obojętnością włókien, Ruredil RXF 54 może zostać zastosowany w betonie przy niezmiernie agresywnym środowisku np. obiektach budownictwa morskiego aIbo przemyśle chemicznym, gdzie użycie betonu z włóknami stalowymi nie jest dobrym rozwiązaniem z powodu szybkiej korozji. Strukturalne włókno Ruredil RXF 54 jest szczególnie poIecone w następujących przypadkach:

Prefabrykaty betonowe

Rury ściekowe, płyty ścienne, prefabrykaty do tuneli, szamba, stacje elektryczne i telefoniczne, zbiorniki na wodę pitną, grobowce, tunele dla kain elektrycznych i optycznych, podkłady kolejowe, płyty do układania nawierzchni, zbiorniki odbioru wody deszczowej, elementy wiaduktów, wsporniki różnego rodzaju, elementy wiązania dachów, krawężniki, słupy i rury 2 cementu wibrowanego, zbiorniki na zanieczyszczenia chemiczne, szamba, zbiorniki oczyszczalni ścieków.

Tunele i konstrukcje podziemne

Tunele, ściany podporowe, beton natryskiwany, mury z kamienia ciosanego, tunele drogowe i kolejowe, stabilizacja podłoża drogowego.

Posadzki zewnętrzne i wewnętrzne

Posadzki przemysłowe, parkingi (również zewnętrzne), posadzki obciążone ruchem pojazdów, podłogi wylewane, stacje obsługi i warsztaty, chłodnie, rampy przeładunkowe, stocznie, pasy startowe.

Budynki mieszkalne

Ławy fundamentowe i fundamenty, podłogi, stropy, wzmacnianie stropów (wykonanych z drewna lub stali), słupy podporowe, garaże podziemne.

Pakowanie i dozowanie

  • 16 kg pudła tekturowe zawierające 16 lub 8 rozpuszczalnych w wodzie 1 lub 2 kilogramowych woreczków.
  • Minimalne dozowanie określone jest na 1,5 kg, zależy ono od wymagań jakościowych wobec betonu.

Zalecana technika dozowania

Włókna należy dozować bezpośrednio na podajnik razem z kruszywem, cementem, piaskiem i pierwszą częścią żwiru. Nie należy dodawać włókien jako pierwszych. Po skończonym dozowaniu włókien, mieszać składniki na najwyższych obrotach. Kiedy posadzka ma zostać wykończona żywicą niewielka część włókien, która może być widoczna na powierzchni posadzki, powinna zostać wypalona.

Odporność na ogień

Włókno RXF 54, jak wszystkie włókna syntetyczne, ulega szybko zniszczeniu, gdy tylko temperatura przekroczy temperature topnienia tworzywa. W przypadku pożaru, gdy zostanie przekroczona temperatura topnienia, włókna rozkładają się bez wydzielania szkodliwych gazów i tworzy się siatka powiązanych wzajemnie kanalików. Tworzą one ścieżki, którymi przesuwa się para wytworzona przez parowanie wody zawartej w betonie, a wraz z parą ciepło. Beton wzmocniony włóknem FłXF 54 nie eksploduje tak łatwo pod wpływem wysokiej temperatury jak zwykły beton Iub beton mhocniony włóknem stalowym.

Mechaniczne własności betonu z Ruredil RXF 54

Mechaniczne własności betonu zostały przetestowane przez Fł&D Laboratory FłurediI za pomocą następujących badań:

  • test na zginanie i elastyczność według normy ASTM C1018;
  • test wytrzymałości na pękanie według SNCF (French Railways)
  • test wytrzymałości na uderzenia według normy ACI 544.

Program do projektowanie posadzek

Ruredil rozwinął program do projektowania posadzek przemysłowych na gruncie nazwany: Design Floor RXF CD z oprogramowaniem jest dostępne na zapytanie.

Jakość i wykończenie betonu

Beton z Ruredil RXF 54 nie różni się znacząco od betonu zawierającego włókna stalowe, ale jest na pewno bardziej ekonomiczny łącząc to z estetyką elementów betonowych i posadzek, oraz doskonałą jakością.

Nie używać do:

Włókna Ruredil RXF 54 nie powinny nigdy zostać użyte jako substytut dla prętów zbrojeniowych konstrukcji budowli.

Materiały do pobrania

Materiały dostępne po zalogowaniu

    Brak dostępnych plików