fbpx Ruredil X Mesh Gold | VisBud Projekt

Ruredil X Mesh Gold

Ruredil X Mesh Gold

Ruredil X Mesh Gold

Siatka z włókna PBO osadzana w mineralnej matrycy, służąca do wzmacniania wytrzymałości elementów betonowych na naprężenia wywołane rozciąganiem przy zginaniu oraz ścinaniem

Ruredil X Mesh Gold jest nowym, opatentowanym systemem FRCM ( Fibre Reinforced Cementitious Matrix ) istotnie przełamującym spojrzenie na zastosowanie dotychczasowych systemów wzmacniania przy pomocy wysokowytrzymałych włókiem osadzanych w matrycy żywicznej ( systemy FRP ). System RUREDIL XMESH GOLD składa się z siatki wykonanej z włókna poliparafenilenbenzobiso-xazolowego (PBO) oraz mineralnej zaprawy zapewniającej połączenie siatki z podłożem betonowym. Jej wyróżniająca się mechaniczna wytrzymałość pozwala , by kompozyt ten , można było porównywać do wytrzymałości popularnych taśm z wlókna węglowego stabilizowanych do podłoża epoksydowym spoiwem.

Korzyści stosowania w porównaniu do konwencjonalnymi wzmocnieniami FRP

W porównaniu do systemów FRP używających żywice epoksydowe lub poliestrowe, system RUREDIL XMESH GOLD oferuje następujące korzyści:

Taką samą wytrzymałość na wysoką temperaturęjaka podłoże

Właściwości mechaniczne systemu FRP zależą od temperatury. Temperatura zeszklenia (Tg) żywic epoksydowych – zwykle zawarta w przedziale temperatur +40°C – +80°C – jest wartością decydującą o skuteczności działania systemu FRP, niezależnie od zastosowanych w tym systemie włókien (np. węglowych, aramidowych). W przypadku gdy temperatura przekroczy temperaturę zeszklenia, wówczas żywica nie jest w stanie dłużej pełnić funkcji przenoszenia naprężeń występujących w konstrukcji na wtopione w nią wysokomodułowe włókna. W ten sposób, cały system staje się nieefektywnym wzmocnieniem. Takie zachowanie systemu jest związane z całkowitą utratą przyczepności połączenia pomiędzy żywicą i włóknem i/lub pomiędzy żywicą a podłożem. Poza tym, przy systemie FRC w obecności ognia są wydzielane toksyczne związki.
Natomiast z uwagi na to, że system RUREDIL X MESH GOLD jest systemem mineralnym (nieorganicznym) to po jego stwardnieniu jest on mało wrażliwy na temperaturę, w tym również ogień.

Możliwość stosowania mineralnej zaprawy na wilgotnym podłożu

System RUREDIL XMESH GOLD, w przeciwieństwie do systemu FRP nie jest wrażliwy na wilgotność podłoża.

Prostota zastosowania

Mineralna zaprawa RUREDIL XMESH M750 jest mieszana z wodą a następnie stosowana jak zwykła cementowa zaprawa w która wtapia się siatkę z wlókna PBO

Łatwa urabialność

Zasadniczo nie występuje różnica w urabialności zaprawy RUREDIL X MESH M750 w zakresie temperatur od +5oC do +40oC. Stosowanie żywicy zależy
od temperatury – prawidłowy proces sieciowania żywicy przebiega w bardziej ograniczonym zakresie temperatur i zależy w dużym stopniu od warunków wilgotnościowych

Nie występuje toksyczność tak jak to ma miejsce przy zastosowaniu żywic

RUREDIL X MESH GOLD jest stosowany w zwykłych warunkach odpowiadających wymogom stosowania zapraw cementowych. W warunkach pożaru nie wydzielają się toksyczne związki.

Narzędzia mogą być czyszczone wodą

System FRP wymaga czyszczenia przy pomocy specjalnych rozpuszczalników, a w licznych przypadkach narzędzia nie mogą być stosowane ponownie

System RUREDIL X MESH GOLD nadaje się do wzmacniania elementów żelbetowych oraz wstępnie sprężonych elementów żelbetowych. Mogą one być jednocześnie poddawane działaniu wysokich temperatur, również ognia. System RUREDIL X MESH GOLD jest stosowany w takich obszarach jak:

• obszary naprężeń zginających

• obszary występowania naprężeń tnących

• obszary występowania naprężeń wywołanych skręcaniem

System RUREDIL X MESH GOLD szczególnie przydatny jest do wzmacniania konstrukcji w strefach sejsmicznych i parasejsmicznych, w celu:

• zwiększenia wytrzymałości elementów poddanych prostemu zginaniu lub złożonym naprężeniom poprzez zastosowanie opasek na słupach i belkach

• zwiększenia wytrzymałości na naprężenia ścinające w słupach i belkach

• zwiększenia podatności na zginanie końców belek i słupów

• zwiększenia wytrzymałości na naprężenia rozciągające w miejscach połączeń belek i słupów

Szczegółowe informacje zawarte są w karcie technicznej

Przygotowanie podłoża

Usunąć kurz, pył, luźne części , plamy oleju itp.a następnie delikatnie wypiaskowac podłoże lub wyczyścić przy pomyc wysokociśnieniowych agregatów wodnych w celu usunięcia mleczka cementowego lub zwietrzałej warstwy powierzchni. W przypadku występowania widocznych uszkodzeń powierzchni naprawić je przy pomocy zapraw EXOCEM. Zawsze fazować narożniki jeśli maja być opasana kompozytowym materiałem.

Przygotowanie RUREDIL X MESH M750

Wlać ok. 90% wymaganej ilości wody do pojemnika mieszalnika, następnie uruchomić mieszalnik i nieprzerwanie podawać RUREDIL X MESH M750 tak aby nie dopuścić do powstania grudek w zaprawie. Mieszać 2 – 3 minuty; wlać resztę wody i mieszać dodatkowo 1 – 2 minuty.

Stosowanie sytemu RUREDIL X MESH GOLD

Zwilżyć podłoże; nasączając je wodą należy być pewnym, że nadmiar wody został usunięty. Nanosić zaprawę RUREDIL X MESH GOLD przy pomocy gładkiej metalowej kielni warstwa o grubości 2-3 mm; czekać kilka minut a następnie wtopić w nią siatkę RUREDIL X MESH GOLD. Nanieśc drugą warstwę zaprawy RUREDIL X MESH M750 całkowicie przykrywając siatkę . Jesli zaprawa zgęstnieje nie dolewać więcej wody ,ale mieszać ją przez  1 - 2 minuty , a następnie kontynuować jej stosowanie.

Szczegółowe informacje zawarte są w karcie technicznej

Materiały dostępne po zalogowaniu

    Brak dostępnych plików