fbpx RUREWALL R/Z | VisBud Projekt

RUREWALL R/Z

RUREWALL R/Z

RUREWALL R/Z

Tynk podkładowy dla podłoży murowych.

Rurewall R/Z jest fabrycznie przygotowaną suchą zaprawą na bazie spoiw hydraulicznych. Cechuje się wysoką zawartością puzzolanów i niską zawartością związków soli. Stosowana jest jako tynk naprawczy na słabe, poważnie zdegradowane podłoża murowe, a także jako pierwsza warstwa pod wierzchnie tynki układane na takich podłożach. Rurewall R/Z aplikuje się bezpośrednio na podłoże. Po dodaniu wody zaprawa jest gotowa do użycia. Warstwa wykańczająca może być realizowana za pomocą zapraw tynkarskich, przykładowo RUREWALL Z. Zaprawa Rurewall R/Z odpowiada wymaganiom normy PN EN 998-2:2004.

Konsystencja (UNI 7044) płynna (rozpływ≥150)
Ilość wody na 100kg Rurewall R/Z 19 ÷ 21 litrów
Ilość świeżej zaprawy ze 100 kg Rurewall R/Z 57 litry
Ilość zaprawy Rurewall R/Z na 1m3 zaprawy świeżej 1720 – 1770 kg
Wydajność kg/m2/mm warstwy 1,72 – 1,77 kg
Ciężar właściwy zaprawy świeżej (g/cm3) 2,10 ± 0,05

Typowe zastosowania

1. Tynk naprawczy o grubości warstwy do 20 mm.

– zaprawa Rurewall R/Z o bardzo rzadkiej konsystencji i grubości warstwy 3÷6 mm. Grubość warstwy 6 mm jest grubością maksymalną.

– zaprawa Rurewall Z o grubości warstwy od 10 do 15 mm.

2. Tynk naprawczy o grubości warstwy 30÷40mm.

– zaprawa Rurewall R/Z o bardzo rzadkiej konsystencji i grubości warstwy 3÷6 mm. Grubość warstwy 6 mm jest grubością maksymalną.

– Druga warstwa zaprawy Rurewall R/Z o gęstszej konsystencji i grubości warstwy do 10 mm.

– zaprawa Rurewall Z o grubości warstwy od 15 do 20 mm

3. Tynk naprawczy o grubości max. do 80mm.

– zaprawa Rurewall R/Z o bardzo rzadkiej konsystencji i grubości warstwy 3÷6 mm. Grubość warstwy 6 mm jest grubością maksymalną.

– Druga warstwa zaprawy Rurewall R/Z o gęstszej konsystencji i grubości warstwy do 40 mm. Przy warstwie o grubości do 60 mm stosować siatkę wzmacniającą.

– zaprawa Rurewall Z o grubości warstwy od 15 do 20 mm

W przypadku (1, 2, 3) sugerowane jest nakładanie dodatkowo cienkiej warstwy zamykającej z zaprawy tynkarskiej RUREFIN, która podnosi walor estetyczny naprawianej powierzchni.

Opakowanie, przechowywanie, wydajność

 • Zaprawa pakowana jest w worki 25kg.
 • Zaprawę przechowywać w pomieszczeniu zamkniętym i suchym w temperaturze od +5 oC do 40 oC.
 • Produkt jest wrażliwy na wilgoć. Po otwarciu opakowania zaprawę zużyć do końca.

Warunki stosowania

a) Przygotowanie podłoża Podłoże musi być stabilne, zwarte, wolne od zanieczyszczeń. Usunąć warstwy słabo związane z podłożem lub osłabiające przyczepność (np.: tłuszcze, bitumy, farby, mleczko cementowe, luźne części). Całość oczyścić i odkurzyć. Przed nałożeniem zaprawy podłoże zwilżyć wodą.

b) Przygotowanie zaprawy Przygotować zaprawę z odpowiednią ilością wody w mieszalniku mechanicznym mieszając przez około 3 minuty. Nie dodawać więcej wody niż zaleca instrukcja, ponieważ obniży to jej wytrzymałość oraz wywoła nadmierny skurcz zaprawy. Niedopuszczalne jest „ulepszanie” wyrobu przez dodawanie piasku, cementu, itp. w sposób inny niż podaje karta techniczna.

c) Nakładanie zaprawy Nakładać Rurewall R/Z ręcznie lub mechanicznie. Maksymalna grubość jednej warstwy do 10 mm. Zaprawa po związaniu służy jako podłoże, na przykład pod tynk Rurewall Z.

d) Oddziaływanie temperatury Niskie temperatury spowalniają znacznie wiązanie zaprawy. Temperatury wyższe nie wpływają na obrabialność zaprawy. Nie stosować zaprawy w warunkach ekstremalnych ( temperatury poniżej 5-6 oC i powyżej 40 oC).

e) Pielęgnacja Normalnie produkt nie wymaga specjalnej pielęgnacji, ważne są warunki i czas stosowania, np. w otoczeniu mocno nasłonecznionym aplikować zaprawę w godzinach rannych i późnym popołudniem, zwilżając przy tym powierzchnię aby ograniczyć skurcz, a w konsekwencji powstawanie rys skurczowych.

f) Bariera chemiczna przeciwsolna W przypadku zastosowania preparatu zapobiegającemu przenikaniu związków soli 2 podłoża do tynku, zaprawę Rurewall R/Z aplikować natychmiast po aplikacji preparatu Rurewall Coat 10 (mokre na mokre).

Właściwości

 • łatwa i szybka w obróbce
 • mała zawartość związków soli rozpuszczalnych w wodzie
 • bardzo dobra przyczepność, nawet do podłoży o dużym stopniu degradacji
 • wysoka paroprzepuszczalność
 • kompatybilność ze wszystkimi materiałami I używanymi do murowania
 • bardzo dobra wytrzymałość na agresywne środowisko
 • przyjazna dla środowiska

Materiały do pobrania

Materiały dostępne po zalogowaniu

  Brak dostępnych plików