fbpx SzkoleniaWiedza od ekspertów | VisBud Projekt

SzkoleniaWiedza od ekspertów

SzkoleniaWiedza od ekspertów

SYSTEMY WZMACNIANIA I RENOWACJI KONSTRUKCJI BUDOWLI - KRAKÓW 21.02.2019
21.02.2019

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu, na którym zostaną zaprezentowane innowacyjne produkty marki Hahne, Monolith oraz RureGold dystrybuowane na terenie Polski przez fi rmę VISBUD-Projekt Sp. z o.o.

Tematyka szkolenia

Technologie stosowane w renowacji zabytków oraz ochronie obiektów budowalnych i poprzemysłowych:

1. naprawa konstrukcji murowych i żelbetowych w systemie MONOLITH,

2. renowacja zawilgoconych pomieszczeń - iniekcje, tynki renowacyjne i klimatyczne marki Hahne,

3. FRCM RureGold– skuteczny system wzmacniania konstrukcji murowych i żelbetowych siatkami z włókna PBO, osadzonych w matrycy mineralnej.

Godzina rozpoczęcia szkolenia: 10.00

Każdy z uczestników otrzyma materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie o udziale w szkoleniu. W programie szkolenia przewidziany jest poczęstunek, a na zakończenie dyskusja na temat prezentowanej oferty. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Warunkiem przystąpienia do szkolenia jest zgłoszenie uczestnictwa w biurze organizacyjnym, telefonicznie bądź drogą e-mail na adres r.tylek@visbud-projekt.pl do dnia 18.02.2019 r.

Biuro organizacyjne

VISBUD-Projekt Sp. z o.o.
ul. M.Bacciarellego 8E/I
51-649 Wrocław
Tel. +48 71 344 04 34
www.visbud-projekt.pl
r.tylek@visbud-projekt.pl

Szkolenie Hahne oraz Monolith  - Kraków 05.02.2019r.
05.02.2019

Zapraszamy do udziału w szkoleniu "Ochrona oraz renowacja powierzchni balkonów,tarasów i schodów z zastosowaniem systemów marek hahne oraz MONOLITH

podczas którego zostaną zaprezentowane innowacyjne produkty marki Hahne, Monolith oraz Ruredil,dystrybuowane na terenie Polski przez firmę VISBUD-Projekt Sp. z o.o.

Tematyka szkolenia - część teoretyczna:

1. Zasady projektowania oraz etapy realizacji tarasów, balkonów oraz schodów:
1.1. renowacja oraz ochrona powierzchni - hydroizolacje bitumiczne, mineralne (elastyczne i sztywne), izolacje żywiczne,
1.2. elementy dekoracyjnego kształtowania nawierzchni (wewnątrz i na zewnątrz):
1.2.1. w systemie MST - tzw. kamienny dywan z kruszywa naturalnego
1.2.2. w systemie Harz - zastosowanie kolorowych powłok żywicznych oraz sposób ich aplikacji.

Tematyka szkolenia - część praktyczna:

2. Etapy wykonywania hydroizolacji balkonów oraz tarasów.
3. Etapy wykonywania dekoracyjnych nawierzchni balkonów, tarasów , schodów.

PROWADZĄCY:

Robert Tylek
Główny koordynator Sprzedaży w VISBUD-Projekt Sp. z o.o.
Dawny przedstawiciel marki DEITERMANN Polska. Wykwalifikowany doradca techniczny z wieloletnim doświadczeniem w branży chemii budowlanej.

Każdy z uczestników otrzyma materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie o udziale w szkoleniu. W programie szkolenia przewidziany jest poczęstunek, a na zakończenie dyskusja na temat prezentowanej oferty.

Godzina rozpoczęcia szkolenia: 10.00

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Warunkiem przystąpienia do szkolenia jest zgłoszenie uczestnictwa w biurze organizacyjnym, telefonicznie bądź drogą e-mail na adres b.labuz@visbud-projekt.pl do dnia 01.02.2019 r.

Biuro organizacyjne

VISBUD-Projekt Sp. z o.o.
ul. M.Bacciarellego 8E/I
51-649 Wrocław
Tel. +48 71 344 04 34
www.visbud-projekt.pl
info@visbud-projekt.pl

Ochrona oraz renowacja balkonów i tarasów -  Kraków 06.02.2019r.
06.02.2019

Zapraszamy do udziału w szkoleniu "Ochrona oraz renowacja powierzchni balkonów,tarasów i schodów z zastosowaniem systemów marek hahne oraz MONOLITH

podczas którego zostaną zaprezentowane innowacyjne produkty marki Hahne, Monolith oraz Ruredil,dystrybuowane na terenie Polski przez firmę VISBUD-Projekt Sp. z o.o.

Tematyka szkolenia - część teoretyczna:

1. Zasady projektowania oraz etapy realizacji tarasów, balkonów oraz schodów:
1.1. renowacja oraz ochrona powierzchni - hydroizolacje bitumiczne, mineralne (elastyczne i sztywne), izolacje żywiczne,
1.2. elementy dekoracyjnego kształtowania nawierzchni (wewnątrz i na zewnątrz):
1.2.1. w systemie MST - tzw. kamienny dywan z kruszywa naturalnego
1.2.2. w systemie Harz - zastosowanie kolorowych powłok żywicznych oraz sposób ich aplikacji.

Tematyka szkolenia - część praktyczna:

2. Etapy wykonywania hydroizolacji balkonów oraz tarasów.
3. Etapy wykonywania dekoracyjnych nawierzchni balkonów, tarasów , schodów.

PROWADZĄCY:

Robert Tylek
Główny koordynator Sprzedaży w VISBUD-Projekt Sp. z o.o.
Dawny przedstawiciel marki DEITERMANN Polska. Wykwalifikowany doradca techniczny z wieloletnim doświadczeniem w branży chemii budowlanej.

Każdy z uczestników otrzyma materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie o udziale w szkoleniu. W programie szkolenia przewidziany jest poczęstunek, a na zakończenie dyskusja na temat prezentowanej oferty.

Godzina rozpoczęcia szkolenia: 10.00

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Warunkiem przystąpienia do szkolenia jest zgłoszenie uczestnictwa w biurze organizacyjnym, telefonicznie bądź drogą e-mail na adres b.labuz@visbud-projekt.pl do dnia 01.02.2019 r.

Biuro organizacyjne

VISBUD-Projekt Sp. z o.o.
ul. M.Bacciarellego 8E/I
51-649 Wrocław
Tel. +48 71 344 04 34
www.visbud-projekt.pl
info@visbud-projekt.pl

Szkolenie kamienny dywan HADALAN MST 89M
08.02.2019

Zapraszamy do udziału w szkoleniu "Ochrona oraz renowacja powierzchni balkonów,tarasów i schodów z zastosowaniem systemów marek hahne oraz MONOLITH

podczas którego zostaną zaprezentowane innowacyjne produkty marki Hahne, Monolith oraz Ruredil,dystrybuowane na terenie Polski przez firmę VISBUD-Projekt Sp. z o.o.

Tematyka szkolenia - część teoretyczna:

1. Zasady projektowania oraz etapy realizacji tarasów, balkonów oraz schodów:
1.1. renowacja oraz ochrona powierzchni - hydroizolacje bitumiczne, mineralne (elastyczne i sztywne), izolacje żywiczne,
1.2. elementy dekoracyjnego kształtowania nawierzchni (wewnątrz i na zewnątrz):
1.2.1. w systemie MST - tzw. kamienny dywan z kruszywa naturalnego
1.2.2. w systemie Harz - zastosowanie kolorowych powłok żywicznych oraz sposób ich aplikacji.

Tematyka szkolenia - część praktyczna:

2. Etapy wykonywania hydroizolacji balkonów oraz tarasów.
3. Etapy wykonywania dekoracyjnych nawierzchni balkonów, tarasów , schodów.

PROWADZĄCY:

Robert Tylek
Główny koordynator Sprzedaży w VISBUD-Projekt Sp. z o.o.
Dawny przedstawiciel marki DEITERMANN Polska. Wykwalifikowany doradca techniczny z wieloletnim doświadczeniem w branży chemii budowlanej.

Każdy z uczestników otrzyma materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie o udziale w szkoleniu. W programie szkolenia przewidziany jest poczęstunek, a na zakończenie dyskusja na temat prezentowanej oferty.

Godzina rozpoczęcia szkolenia: 10.00

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Warunkiem przystąpienia do szkolenia jest zgłoszenie uczestnictwa w biurze organizacyjnym ,telefonicznie bądź drogą e-mail na adres b.labuz@visbud-projekt.pl do dnia 04.02.2019 r.

Biuro organizacyjne

VISBUD-Projekt Sp. z o.o.
ul. M.Bacciarellego 8E/I
51-649 Wrocław
Tel. +48 71 344 04 34
www.visbud-projekt.pl
info@visbud-projekt.pl

OCHRONA ORAZ RENOWACJA BUDOWLI - BIAŁYSTOK 12.02.2019r.
12.02.2019

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu, na którym zostaną zaprezentowane innowacyjne produkty marki Hahne i Monolith oraz systemu RureGold, dystrybuowane na terenie Polski przez firmę VISBUD-Projekt Sp. z o.o.

Tematyka szkolenia:
1. Ochrona przeciwwodna i przeciwwilgociowa fundamentów:
1.1. hydroizolacje bitumiczne w ujęciu nowej normy PN-EN 15814:2011; zmiany w normach DIN,
1.2. hydroizolacje mineralne (elastyczne i sztywne), hydroizolacje żywiczne.
2. Zasady projektowania oraz etapy realizacji tarasów i balkonów:
2.1. renowacja i ochrona powierzchni,
2.2. elementy dekoracyjnego kształtowania nawierzchni z kruszywa naturalnego w systemie MST,
2.3. kolorowe powłoki żywiczne w systemie Harz.
3. System renowacji oraz ochrony dachów.
4. Systemy wzmocnień włóknami kopolimerowymi w realizacji betonowych posadzek przemysłowych, nawierzchni drogowych i jastrychów.
5. Naprawa kontrukcji murowych i żelbetowych w systemie MONOLITH oraz RureGold.

Godziny szkolenia: 10.00 – 15.00


Każdy z uczestników otrzyma materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie o udziale w szkoleniu. W programie szkolenia przewidziany jest poczęstunek, a na zakończenie dyskusja na temat prezentowanej oferty.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Warunkiem przystąpienia do szkolenia jest zgłoszenie uczestnictwa w biurze organizacyjnym, telefonicznie bądź drogą e-mail na adres w.kolodko@visbud-projekt.pl do dnia 07.02.2019 r.

Biuro organizacyjne

VISBUD-Projekt Sp. z o.o.
ul. M.Bacciarellego 8E/I
51-649 Wrocław
Tel. +48 71 344 04 34
www.visbud-projekt.pl
w.kolodko@visbud-projekt.pl

OCHRONA PRZECIWWODNA I PRZECIWWILGOCIOWA BUDOWLI - KRAKÓW 19.02.2019
19.02.2019

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu "Ochrona przeciwwodna i przeciwwilgociowa budowli w systemach marek hahne oraz MONOLITH" na którym zostaną zaprezentowane innowacyjne produkty marki Hahne oraz Monolith, dystrybuowane na terenie Polski przez firmę VISBUD-Projekt Sp. z o.o.

Tematyka szkolenia
1. Hydroizolacje bitumiczne w ujęciu nowej normy PN-EN 15814:2011; zmiany w normalizacji DIN 18531-35;
2. Hydroizolacje mineralne (elastyczne i sztywne), hydroizolacje żywiczne w ochronie fundamentów, balkonów, tarasów i dachów;
3. Wykonywanie hydroizolacji bitumicznej fundamentów metodą natryskową, z zastosowaniem materiału BITUMAX 1K S.

Godzina rozpoczęcia szkolenia: 10.00

Każdy z uczestników otrzyma materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie o udziale w szkoleniu. W programie szkolenia przewidziany jest poczęstunek, a na zakończenie dyskusja na temat prezentowanej oferty.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Warunkiem przystąpienia do szkolenia jest zgłoszenie uczestnictwa w biurze organizacyjnym, telefonicznie bądź drogą e-mail na adres r.tylek@visbud-projekt.pl do dnia 15.02.2019 r.

Biuro organizacyjne

VISBUD-Projekt Sp. z o.o.
ul. M.Bacciarellego 8E/I
51-649 Wrocław
Tel. +48 71 344 04 34
www.visbud-projekt.pl
krakow@visbud-projekt.pl