fbpx SYSTEMY WZMACNIANIA I RENOWACJI KONSTRUKCJI BUDOWLI - KRAKÓW 21.02.2019 | VisBud Projekt

SYSTEMY WZMACNIANIA I RENOWACJI KONSTRUKCJI BUDOWLI - KRAKÓW 21.02.2019

SYSTEMY WZMACNIANIA I RENOWACJI KONSTRUKCJI BUDOWLI - KRAKÓW 21.02.2019

SYSTEMY WZMACNIANIA I RENOWACJI KONSTRUKCJI BUDOWLI - KRAKÓW 21.02.2019

Data szkolenia:
SYSTEMY WZMACNIANIA I RENOWACJI KONSTRUKCJI BUDOWLI - KRAKÓW 21.02.2019
Miejsce szkolenia: 
Kopiec Kościuszki, al. Waszyngtona 1, 30-204 Kraków ,tel. +48 604 478 202
Opis: 

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu, na którym zostaną zaprezentowane innowacyjne produkty marki Hahne, Monolith oraz RureGold dystrybuowane na terenie Polski przez fi rmę VISBUD-Projekt Sp. z o.o.

Tematyka szkolenia

Technologie stosowane w renowacji zabytków oraz ochronie obiektów budowalnych i poprzemysłowych:

1. naprawa konstrukcji murowych i żelbetowych w systemie MONOLITH,

2. renowacja zawilgoconych pomieszczeń - iniekcje, tynki renowacyjne i klimatyczne marki Hahne,

3. FRCM RureGold– skuteczny system wzmacniania konstrukcji murowych i żelbetowych siatkami z włókna PBO, osadzonych w matrycy mineralnej.

Godzina rozpoczęcia szkolenia: 10.00

Każdy z uczestników otrzyma materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie o udziale w szkoleniu. W programie szkolenia przewidziany jest poczęstunek, a na zakończenie dyskusja na temat prezentowanej oferty. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Warunkiem przystąpienia do szkolenia jest zgłoszenie uczestnictwa w biurze organizacyjnym, telefonicznie bądź drogą e-mail na adres r.tylek@visbud-projekt.pl do dnia 18.02.2019 r.

Biuro organizacyjne

VISBUD-Projekt Sp. z o.o.
ul. M.Bacciarellego 8E/I
51-649 Wrocław
Tel. +48 71 344 04 34
www.visbud-projekt.pl
r.tylek@visbud-projekt.pl