fbpx VESTEROL® TG 10D | VisBud Projekt

VESTEROL® TG 10D

VESTEROL® TG 10D

VESTEROL® TG 10D

Niezawierający rozpuszczalników, głęboko penetrujący środek gruntujący do gruntowania i wzmacniania powierzchni

VESTEROL® TG 10D wiąże pył i polepsza nośność chłonnych podłoży.

 • Nie zawiera rozpuszczalników
 • O słabym zapachu
 • Głęboko wzmacniający
 • Uniwersalny

VESTEROL® TG 10D jako środek gruntujący przed nałożeniem powłok malarskich na bazie dyspersji tworzyw sztucznych i przed nakładaniem systemów tynków mineralnych lub tynków na spoiwie z tworzyw sztucznych.Jako grunt do powłok dachowych na dachach bitumicznych i dachach z płyt włóknisto-cementowych.
Jako wzmocnienie powierzchniowe do mineralnych, chłonnych i lekko osypujących się podłoży, również jastrychów na bazie siarczanu wapnia.

Obszary zastosowań:

 • Wewnątrz i na zewnątrz
 • Elewacje
 • Osypujące się i pylące jastrychy
 • Dachy bitumiczne, dachy z płyt włoknisto-cementowych
 • Drewno, płyty-gipsowo-kartonowe, sklejka i płyty wiórowe
Opakowanie kanister polietylenowy
Pojemnik 20l/10l/5l
Forma dostawy 24 /40 /60 poj. na palecie
Ciężar objętościowy 1,01 kg/l
Temperatura stosowania +5 °C do +35 °C
Czas schnięcia - w temperaturze +20 °C i przy względnej wilgotności powietrza 60 %. ok. 2 godzin
Składowanie w zabezpieczonym przed mrozem miejscu, 12 miesięcy
zużycie - na każdą warstwę ok. 0,15 l/m2

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być wolne od zanieczyszczeń i luźnych cząstek.

Wykonanie

Wytyczną jest norma DIN 18550 dot. tynków.

1.Materiał nakłada się za pomocą szczotki, pędzla lub spryskiwacza.

2.Następną warstwę nakładać po wyschnięciu VESTEROL® TG 10D.

3.Sprzęt i narzędzia pracy czyścić wodą natychmiast po ich użyciu.

Materiały do pobrania

Materiały dostępne po zalogowaniu

  Brak dostępnych plików